שיעורי בחירה

רשימת קורסים:
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
שיעורי בחירה מהחוג לאמנות התאטרון
ב' 0811.1195.01 תולדות התיאטרון: ימי הביניים והרנסנס*** ד"ר מלכא ליאורה
שיעור ג 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
א' 0811.1200.01 תולדות הדרמה והתיאטרון:יוון ורומא*** ד"ר שלגו שלומית
שיעור ב 10:00 12:00 01 קיקואין 2
א' 0811.2202.01 מבוא לתיאטרון יהודי עברי*** ד"ר ליפשיץ יאיר
שיעור ג 14:00 16:00 211 מכסיקו 2
ב' 0811.1134.01 מבוא לתיאטרון הישראלי והפלסטיני*** ד"ר ליפשיץ יאיר
שיעור א 08:00 10:00 213 מכסיקו 2
ב' 0811.1215.01 תיאטרון, חברה,קהילה*** פרופ' לב אלג'ם שולי
שיעור ד 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
ב' 0811.1007.01 תיאוריות בימוי ד"ר משה פרלשטיין
שיעור ה 10:00 12:00 213 מכסיקו 2
ב' 0811.2138.01 תיאוריות וביקורת : תיאוריות לינגוויסטיות ומעבר להן ד"ר בן - שאול דפנה
שיעור א 14:00 16:00 212 מכסיקו 2
ב' 0811.2100.01 תיאוריות וביקורת : גישות תרבותיות-חברתיות ד"ר ליפשיץ יאיר
שיעור א 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
א' 0811.2137.01 מבוא לתיאטרון המודרני ד"ר הררי דרור
שיעור ד 10:00 12:00 208 מכסיקו 2
ב' 0811.1343.01 מבוא לתיאטרון הפוסט מודרני ד"ר הררי דרור
שיעור א 12:00 14:00 212 מכסיקו 2
א' 0811.1068.01 חשיבה חזותית גב' קיש כנרת
שיעור א 14:00 16:00 209 מכסיקו 2
ב' 0811.1068.01 חשיבה חזותית גב' קיש כנרת
ב 10:00 12:00 208 מכסיקו 2
ב' 0811.1545.01 מבט על תפקיד הצופה ד"ר בן - שאול דפנה
שיעור ד 10:00 12:00 213 מכסיקו 2
אב 0811.1235.01 זרקור על הבמה: מבוא לתאורת במה מר פרידמן במבי עודד
שיעור ב 10:00 12:00 ב207 מכסיקו 4
א' 0811.1073.01 קריאה בקלאסיקות של הדרמה*** ד"ר ליפשיץ יאיר
שיעור א 10:00 12:00 213 מכסיקו 2
ב' 0811.1149.01 קריאת מחזות** ד"ר בן - שאול דפנה
שיעור ד 08:00 10:00 א206 מכסיקו 2
ב' 0811.1193.01 שיטות מחקר של האירוע התיאטרוני*** ד"ר בן - שאול דפנה
שיעור א 12:00 14:00 211 מכסיקו 2
שיעורי בחירה מהחוג לתולדות האמנות
א' 0821.1900.01 אמנות על ציר הזמן א' מורי החוג
שיעור א 16:00 18:00 01 קיקואין 2
ב' 0821.1902.01 אמנות על ציר הזמן ב' מורי החוג
שיעור א 16:00 18:00 01 קיקואין
א' 0821.1005.01 מבוא לאמנות קלאסית: אמנות יוונית ואמנות הלניסטית ד"ר מיכאלי טלילה
שיעור א 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
ב' 0821.1131.01 מבוא לאמנות קלאסית: האימפריה הרומית והפרובינקיה יהודה: מרכז ד"ר פישר מתי
שיעור ב 14:00 16:00 א206 מכסיקו 2
א' 0821.1009.01 המיתולוגיה באמנות (קורס חתך) ד"ר מיכאלי טלילה
שיעור ג 14:00 16:00 01 קיקואין 2
א' 0821.1306.01 מבוא לאמנות ימי הביניים המוקדמים: דימויי פולחן פרופ' פינקוס אסף
שיעור ד 10:00 12:00 01 קיקואין 2
ב' 0821.1312.01 מבוא לאמנות ימי הביניים בשיאם: אמנות בזמן האלף; רומנסק וגותי פרופ' פינקוס אסף
שיעור ד 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
ב' 0821.1314.01 הנרטיב הנוצרי באמנות-טקסט ודימוי (קורס חתך) ד"ר פישהוף גיל
שיעור ד 12:00 14:00 212 מכסיקו 2
א' 0821.1331.01 מבוא לאמנות האסלאם: מבוא כללי לאמנות עמי-האסלאם ד"ר אריה קפיטיקין
שיעור ג 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
א' 0821.1430.01 מבוא לאמנות הרנסנס: ממיכלאנג'לו עד קרוואג'יו: האמנות האיטלקי ד"ר ספי הנדלר
שיעור ד 14:00 16:00 01 קיקואין 2
ב' 0821.1431.01 אמנות חדשה מציאות ישנה: משחק הראליזם ברנסנס הצפוני ד"ר צ'ולקמן תמר
שיעור א 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
א' 0821.1509.01 מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-19 ד"ר שוסטרמן רבקה
שיעור ה 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
ב' 0821.1528.01 מבוא לאמנות מודרנית: מודרניזם ואוונגארד ד"ר לוריא-חיון עדי
שיעור ה 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
א' 0821.1620.01 מבוא לאמנות ישראלית: סוגיות נבחרות באמנות ישראלית ד"ר שבי אורלי
שיעור ב 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
ב' 0821.1622.01 ***מבוא לאמנות עכשווית ד"ר מיימון ורד
שיעור ב 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
א' 0821.1720.01 מבוא לאמנות גלובאלית: תרבות חזותית, קולוניאליזם ד"ר זהר אילת
שיעור ד 12:00 14:00 א206 מכסיקו 2
א' 0821.6165.01 האמנות בעולם האגאי ד"ר מיכאלי טלילה
שיעור א 12:00 14:00 213 מכסיקו 2
א' 0821.6166.01 האמנות ההלניסטית: "מרכז" ו"פריפריה ד"ר מיכאלי טלילה
שיעור ג 10:00 12:00 208 מכסיקו 2
א' 0821.5145.01 ונוס ודיוניסוס בציור ובפסיפס הרומי ד"ר שדה נאוה
שיעור ד 18:00 20:00 120 מכסיקו 2
ב' 0821.6209.01 מלחמה הקדושה, ממלכה חדשה: האמנות והאדריכלות בממלכת ירושלים ה ד"ר פישהוף גיל
שיעור ד 10:00 12:00 212 מכסיקו 2
א' 0821.6387.01 גברים וגבריות באמנות האסלאם ד"ר הגר נעמי
שיעור ב 16:00 18:00 208 מכסיקו 2
ב' 0821.6388.01 השושלת המוגולית בהודו: ארכיטקטורה, ציור ותעמולה ד"ר הגר נעמי
שיעור ב 16:00 18:00 208 מכסיקו 2
א' 0821.6011.01 אמונה וכפירה וביטויין באמנות הרנסנס ד"ר בלס גולדה
שיעור ה 10:00 12:00 01 קיקואין 2
ב' 0821.6010.01 מחזורי אמנות היסטוריים-ביוגרפיים ברנסנס האיטלקי ד"ר בלס גולדה
שיעור ה 10:00 12:00 01 קיקואין 2
ב' 0821.6759.01 כמיהה למציאות: ריאליזם, אימפרסיוניזם, היפר-ריאליזם ד"ר ארונוב איגור
שיעור ד 12:00 14:00 01 קיקואין 2
ב' 0821.6170.01 בכחנליה: היבטים קלאסיים באמנות ישראלית עכשווית ד"ר שדה נאוה
שיעור ד 18:00 20:00 213 מכסיקו 2
ב' 0821.6991.01 ההדפס באמנות הישראלית ד"ר שוסטרמן רבקה
שיעור ג 10:00 12:00 209 מכסיקו 2
א' 0821.6561.01 לקראת אקוסטיקת יחסים* ד"ר לוריא-חיון עדי
שיעור ג 18:00 20:00 200 מכסיקו 2
ב' 0821.6232.01 וידיאו וצילום בישראל ד"ר מיימון ורד
שיעור ב 14:00 16:00 120 מכסיקו 2
א' 0821.6703.01 תולדות הצילום המקומי - היהודי והערבי- מסוף המאה ה-19 עד סוף ד"ר סלע רונה
שיעור ג 18:00 20:00 213 מכסיקו 2
ב' 0821.6610.01 טראומת התבוסה וכלכלת הבועה: אמנות עכשווית ביפן, 1945-2015 ד"ר זהר אילת
שיעור ד 14:00 16:00 01 קיקואין 2
א' 0821.6680.01 ההיסטוריה של הצילום במאה ה-19 ד"ר שבי אורלי
שיעור ב 16:00 18:00 120 מכסיקו 2
ב' 0821.6690.01 ההיסטוריה של הצילום במאה ה-20 ד"ר שבי אורלי
שיעור ב 14:00 16:00 212 מכסיקו 2
שיעורי בחירה מהחוג לקולנוע וטלוויזיה
א' 0851.6548.01 מבע קולנועי מר אינגבר נחמן
שיעור ד 12:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
 • היקף הקורס 2 ש"ס בלבד
 • א' 0851.6538.01 מבוא לתסריטאות לקולנוע מר ניב יעקב
  שיעור ד 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0851.6539.01 מבוא לתסריטאות לטלוויזיה מר צפור אסף
  שיעור ד 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  שיעורי בחירה מהתכנית הרב תחומית באמנויות
  א' 0861.1301.01 מבוא לשפת המוזיקה ד"ר אופנהיים רועי
  שיעור ה 10:00 14:00 א206 מכסיקו 4
  א' 0861.1588.01 אמנות ופילוסופיה: מבוא לאסתטיקה ד"ר בליך ברוך
  שיעור ג 10:00 14:00 211 מכסיקו 4
  א' 0861.1585.01 אמת וייצוג באמנויות ד"ר רז-דגני אירית
  שיעור ב 14:00 16:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0861.1586.01 זרמים בביקורת המאה העשרים ד"ר רז-דגני אירית
  שיעור ג 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0861.1106.01 מבוא לשפת התאטרון ד"ר מלכא ליאורה
  שיעור ג 14:00 16:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0861.1582.01 מבוא לתולדות הקולנוע א' ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ב 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0861.1583.01 מבוא לתולדות הקולנוע ב' ** ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ב 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
 • דרישת קדם: מבוא לתולדות הקולנוע א'
 • ב' 0861.1107.01 מבוא לשפת הקולנוע ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ג 16:00 20:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
 • היקף הקורס 2 ש"ס בלבד
 • אב 0861.1210.01 תחנות בתרבות המערב ד"ר אונגר הנריך
  שיעור א 12:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 4
  א' 0861.1589.01 האמנות המערבית משחר ההיסטוריה ועד הרנסנס ד"ר שטרן אפרת
  שיעור ד 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0861.1590.01 האמנות המערבית מהרנסנס ועד ימינו ** ד"ר שטרן אפרת
  שיעור ד 10:00 12:00 01 קיקואין 2
  שיעורי בחירה מביה"ס לאדריכלות
  א' 0881.1207.01 תולדות אדריכלות א': העת העתיקה ד"ר קוזלובסקי רועי
  שיעור ג 10:00 12:00 01 קיקואין 2
  ב' 0881.1217.01 תולדות אדריכלות ב' + ג': מנפילת האמפריה הרומית ועד הברוק ד"ר בטרמן גרבינ אסתר
  שיעור ג 12:00 16:00 א206 מכסיקו 4
  א' 0881.1211.01 מבוא לניתוח יצירות אמנות ד"ר מאירי-דן נעמי
  שיעור ה 12:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0881.1212.01 מבוא לניתוח יצירות אמנות - מבט על אדריכלות ד"ר מאירי-דן נעמי
  שיעור ה 12:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0881.3207.01 תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20 ד"ר קוזלובסקי רועי
  שיעור ג 08:00 10:00 01 קיקואין 2
  ב' 0881.3207.01 תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20 ד"ר קוזלובסקי רועי
  שיעור ה 08:00 10:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0881.4216.01 מבוא לתיאוריות ביקורתיות ד"ר נוימן ערן
  שיעור א 12:00 14:00 01 קיקואין 2
  א' 0881.3503.01 תולדות האדריכלות בא"י למן המאה ה-19 ועד ימינו פרופ' בר-אור אמנון
  שיעור א 14:00 16:00 01 קיקואין 2
  ב' 0881.4407.01 מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלות ד"ר נוימן ערן
  שיעור א 12:00 14:00 01 קיקואין 2