שיעורי בחירה

רשימת קורסים:
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
שיעורי בחירה מהחוג לאמנות התאטרון
ב' 0811.1195.01 תולדות התאטרון: ימי הביניים והרנסנס*** ד"ר מלכא ליאורה
שיעור ג 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
א' 0811.1200.01 תולדות הדרמה והתאטרון:יוון ורומא*** פרופ' יערי נורית
שיעור ב 10:00 12:00 01 קיקואין 2
א' 0811.2202.01 מבוא לתאטרון יהודי עברי*** פרופ' קינר גד
שיעור ג 12:00 14:00 213 מכסיקו 2
א' 0811.1134.01 מבוא לתאטרון הישראלי והפלסטיני*** פרופ' קינר גד
שיעור ב 12:00 14:00 213 מכסיקו 2
ב' 0811.1215.01 תאטרון, חברה,קהילה*** ד"ר הריס פיטר
שיעור ד 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
א' 0811.2136.01 תולדות הדרמה והתאטרון במאה ה 17 ועד איבסן ד"ר ליפשיץ יאיר
שיעור ב 10:00 12:00 210 מכסיקו 2
א' 0811.2138.01 תיאוריות וביקורת : תיאוריות לינגוויסטיות ומעבר להן ד"ר בן - שאול דפנה
שיעור א 14:00 16:00 210 מכסיקו 2
ב' 0811.2100.01 תיאוריות וביקורת : גישות תרבותיות-חברתיות ד"ר ליפשיץ יאיר
שיעור א 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
א' 0811.2137.01 מבוא לתאטרון המודרני ד"ר הררי דרור
שיעור ד 14:00 16:00 01 קיקואין 2
ב' 0811.1343.01 מבוא לתאטרון הפוסט מודרני ד"ר הררי דרור
שיעור ב 10:00 12:00 209 מכסיקו 2
ב' 0811.1737.01 יסודות בחשיבה חזותית פרופ' גורצקי מרים
שיעור ג 14:00 18:00 120 מכסיקו 4
ב' 0811.1231.01 הפואטיקה של אריסטו ומורשתה בתאוריה של התאטרון ד"ר שכטר מדלן
שיעור ב 10:00 12:00 210 מכסיקו 2
 • * מיועד לשנה ג' בלבד.
 • ב' 0811.1232.01 גישות בחקר הביצוע פרופ' יערי נורית
  שיעור ג 14:00 16:00 211 מכסיקו 2
 • * מיועד לשנה ג' בלבד
 • א' 0811.1233.01 אוונגרד ותאטרון ד"ר שכטר מדלן
  שיעור ב 10:00 12:00 120 מכסיקו 2
 • * מיועד לשנה ג' בלבד
 • א' 0811.1234.01 מפתח מושגי לחקר המופע ד"ר בן - שאול דפנה
  שיעור ד 14:00 16:00 211 מכסיקו 2
 • * מיועד לשנה ג' בלבד
 • אב 0811.1235.01 זרקור על הבמה: מבוא לתאורת במה מר פרידמן במבי עודד
  שיעור ב 08:00 10:00 ב207 מכסיקו 4
  א' 0811.1073.01 קריאה ביצירות מופת ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור א 12:00 14:00 120 מכסיקו 2
  אב 0811.1149.01 קריאת מחזות** ד"ר בן - שאול דפנה
  שיעור ד 08:00 10:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0811.1193.01 שיטות מחקר של האירוע התאטרוני*** ד"ר בן - שאול דפנה
  שיעור א 12:00 14:00 א206 מכסיקו 2
  שיעורי בחירה מהחוג לתולדות האמנות
  א' 0821.1900.01 אמנות על ציר הזמן א' מורי החוג
  שיעור א 16:00 18:00 01 קיקואין 2
  ב' 0821.1902.01 אמנות על ציר הזמן ב' מורי החוג
  שיעור א 16:00 18:00 01 קיקואין
  א' 0821.1005.01 מבוא לאמנות קלאסית: אמנות יוונית ואמנות הלניסטית ד"ר מיכאלי טלילה
  שיעור א 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0821.1131.01 מבוא לאמנות קלאסית: האימפריה הרומית והפרובינקיה יהודה: מרכז ד"ר פישר מתי
  שיעור ב 14:00 16:00 120 מכסיקו 2
  א' 0821.1009.01 המיתולוגיה באמנות (קורס חתך) ד"ר מיכאלי טלילה
  שיעור ג 14:00 16:00 01 קיקואין 2
  א' 0821.1306.01 מבוא לאמנות ימי הביניים המוקדמים: דימויי פולחן ד"ר פינקוס אסף
  שיעור ב 12:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0821.1312.01 מבוא לאמנות ימי הביניים בשיאם: אמנות בזמן האלף; רומנסק וגותי ד"ר פינקוס אסף
  שיעור ד 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0821.1314.01 הנרטיב הנוצרי באמנות-טקסט ודימוי (קורס חתך) ד"ר פישהוף גיל
  שיעור ד 12:00 14:00 01 קיקואין 2
  א' 0821.1331.01 מבוא לאמנות האסלאם: האמנות המוסלמית בהתגבשותה פרופ' טרגן חנה
  שיעור ג 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0821.1340.01 מבוא לאמנות האסלאם: האמנות המוסלמית בתפארתה, דימוי מילה, זהו פרופ' טרגן חנה
  שיעור ג 16:00 18:00 01 קיקואין 2
  ב' 0821.1341.01 תולדות הדימוי באסלאם: מהנביא מוחמד ועד הטליבאן (שיעור חתך) ד"ר אריה קפיטיקין
  שיעור ב 12:00 14:00 120 מכסיקו 2
  א' 0821.1430.01 מבוא לאמנות הרנסנס: מרד הנפילים: תגובה ודחיה באמנות האיטלקית ד"ר ספי הנדלר
  שיעור ג 16:00 18:00 01 קיקואין 2
  ב' 0821.1431.01 אמנות חדשה מציאות ישנה: משחק הריאליזם ברנסנס הצפוני ד"ר צ'ולקמן תמר
  שיעור א 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0821.1509.01 מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-19 ד"ר שוסטרמן רבקה
  שיעור ה 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0821.1528.01 מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-20 ד"ר לוריא-חיון עדי
  שיעור ה 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0821.1620.01 מבוא לאמנות ישראלית: סוגיות נבחרות באמנות ישראלית ד"ר שבי אורלי
  שיעור ב 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0821.1622.01 ***מבוא לאמנות עכשווית ד"ר מיימון ורד
  שיעור ב 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0821.1720.01 מבוא לאמנות גלובאלית: תרבות חזותית, קולוניאליזם וגלובליזציה ד"ר זהר אילת
  שיעור ד 14:00 16:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0821.6160.01 על הרצפה ועל הקירות: היבטים איקונוגרפיים וסגנוניים בפסיפס בע ד"ר מיכאלי טלילה
  שיעור ג 10:00 12:00 208 מכסיקו
  ב' 0821.6163.01 האמנות האטרוסקית ויחסי הגומלין שלה עם התרבויות בנות הזמן ד"ר מיכאלי טלילה
  שיעור א 12:00 14:00 120 מכסיקו
  א' 0821.6150.01 ארוס והפוליס: מגדר באמנות העולם הקלאסי ד"ר שדה נאוה
  שיעור ד 16:00 18:00 120 מכסיקו
  ב' 0821.6158.01 מטמורפוזות: מיתוסים ומחשבה קלאסית באמנות ישראלית עכשווית ד"ר שדה נאוה
  שיעור ד 18:00 20:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0821.6207.01 עלילות הקדושים באמנות ימי הביניים: נראטיב, קהל ופטרון ד"ר פישהוף גיל
  שיעור ד 10:00 12:00 212 מכסיקו
  א' 0821.6379.01 השאהנאמה: סיפורי אהבה וגבורה בספר המלכים הפרסי ד"ר הגר נעמי
  שיעור ב 16:00 18:00 208 מכסיקו 2
  ב' 0821.6383.01 אמנות וארכיטקטורה בעידן ד"ר הגר נעמי
  שיעור ב 16:00 18:00 208 מכסיקו 4
  א' 0821.6653.01 האמנות בפירנצה 1400-1600: בין רפובליקה לדוכסות ד"ר בלס גולדה
  שיעור ב 10:00 12:00 א206 מכסיקו
  ב' 0821.6656.01 האמנות באיטליה בתקופת הבארוק ד"ר בלס גולדה
  שיעור ב 10:00 12:00 א206 מכסיקו
  ב' 0821.6658.01 פריס, ניו יורק, ולונדון, המרחב העירוני וחווית המודרניות ד"ר קלורמן-עראקי נעמה
  שיעור ה 16:00 18:00 211 מכסיקו 2
  ב' 0821.6663.01 דמות האדם באמנות הבריטית במאה העשרים ד"ר שוסטרמן רבקה
  שיעור ג 10:00 12:00 208 מכסיקו
  א' 0821.6669.01 פרצופיות: בין הפנים לדיוקן ד"ר אהד זהבי
  שיעור ג 16:00 18:00 120 מכסיקו
  ב' 0821.6200.01 סימולקרום גותי: זהות ורגש בפיסול בגרמניה במאות ה-13 וה-14 ד"ר פינקוס אסף
  שיעור ד 14:00 16:00 213 מכסיקו
  א' 0821.6211.01 מול הבתולה מוולדימיר: האמנות הרוסית בימי הביניים ד"ר קשמן אנסטסיה
  שיעור ג 14:00 16:00 208 מכסיקו
  ב' 0821.6675.01 "על הרוחני באמנות" קנדינסקי ו"הפרש הכחול" ד"ר ארונוב איגור
  שיעור ד 12:00 14:00 212 מכסיקו 4
  ב' 0821.6430.01 אדריכלות, מרחב ואידיאולוגיה בארץ ישראל (בלאד אל שאם) בימי פרופ' טרגן חנה
  שיעור ג 14:00 16:00 210 מכסיקו
  ב' 0821.6681.01 צילום עכשווי ד"ר מיימון ורד
  שיעור ב 14:00 16:00 א206 מכסיקו
  ב' 0821.6693.01 מלחמה, זכרון, גוף ומקום: צילום יפני אחרי 1945 ד"ר זהר אילת
  שיעור ג 12:00 14:00 208 מכסיקו
  א' 0821.6698.01 צילום באסיה: קולוניאליזם, אנתרופולוגיה, מלחמה וצילום עכשווי ד"ר זהר אילת
  שיעור ד 16:00 18:00 א206 מכסיקו
  שיעורי בחירה מהחוג לקולנוע וטלוויזיה
  א' 0851.6548.01 מבע קולנועי מר אינגבר נחמן
  שיעור ד 12:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
 • היקף הקורס 2 ש"ס בלבד
 • א' 0851.6538.01 מבוא לתסריטאות לקולנוע מר ניב יעקב
  שיעור ד 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0851.6539.01 מבוא לתסריטאות לטלוויזיה מר צפור אסף
  שיעור ד 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  שיעורי בחירה מהתכנית הרב תחומית באמנויות
  א' 0861.1301.01 מבוא לשפת המוזיקה מר אופנהיים רועי
  שיעור א 16:00 20:00 א206 מכסיקו 4
  א' 0861.1588.01 אמנות ופילוסופיה: מבוא לאסתטיקה ד"ר שכטר מדלן
  שיעור ג 10:00 14:00 210 מכסיקו 4
  א' 0861.1585.01 אמת וייצוג באמנויות ד"ר רז-דגני אירית
  שיעור ד 16:00 18:00 211 מכסיקו 2
  ב' 0861.1586.01 זרמים בביקורת המאה העשרים ד"ר רז-דגני אירית
  שיעור ב 16:00 18:00 01 קיקואין 2
  א' 0861.1106.01 מבוא לשפת התאטרון ד"ר מלכא ליאורה
  שיעור ג 14:00 16:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0861.1582.01 מבוא לתולדות הקולנוע א' ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ב 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0861.1583.01 מבוא לתולדות הקולנוע ב' ** ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ב 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
 • דרישת קדם: מבוא לתולדות הקולנוע א'
 • ב' 0861.1107.01 מבוא לשפת הקולנוע ** ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ג 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 4
 • היקף הקורס 2 ש"ס בלבד
 • אב 0861.1210.01 פרקים בתולדות תרבות המערב ד"ר אונגר הנריך
  שיעור א 12:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 4
  א' 0861.1589.01 האמנות המערבית משחר ההיסטוריה ועד הרנסנס ד"ר שטרן אפרת
  שיעור ד 10:00 12:00 01 קיקואין 2
  ב' 0861.1590.01 האמנות המערבית מהרנסנס ועד ימינו ** ד"ר שטרן אפרת
  שיעור ד 10:00 12:00 210 מכסיקו 2
  שיעורי בחירה מביה"ס לאדריכלות
  א' 0881.1207.01 תולדות אדריכלות א': העת העתיקה ד"ר קוזלובסקי רועי
  שיעור ג 10:00 12:00 01 קיקואין 2
  ב' 0881.1217.01 תולדות אדריכלות ב' + ג': מנפילת האמפריה הרומית ועד הברוק ד"ר בטרמן גרבינ אסתר
  שיעור ג 12:00 16:00 א206 מכסיקו 4
  א' 0881.1211.01 מבוא לניתוח יצירות אמנות ד"ר מאירי-דן נעמי
  שיעור ה 12:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0881.1212.01 מבוא לניתוח יצירות אמנות - מבט על אדריכלות ד"ר מאירי-דן נעמי
  שיעור ה 12:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0881.2212.01 תולדות אדריכלות ד':תולדות האדר' במאות ה-18 וה-19 ד"ר מרגלית דנה
  שיעור א 10:00 12:00 01 קיקואין 2
  ב' 0881.3207.01 תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20 ד"ר קוזלובסקי רועי
  שיעור ג 08:00 10:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0881.3207.01 תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20 ד"ר קוזלובסקי רועי
  שיעור ה 08:00 10:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0881.4216.01 מבוא לתיאוריות ביקורתיות ד"ר נוימן ערן
  שיעור א 14:00 16:00 01 קיקואין 2
  א' 0881.3503.01 תולדות האדריכלות בא"י למן המאה ה-19 ועד ימינו פרופ' בר-אור אמנון
  שיעור א 12:00 14:00 01 קיקואין 2
  ב' 0881.4407.01 מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלות ד"ר נוימן ערן
  שיעור א 14:00 16:00 01 קיקואין 2