התכנית הבינתחומית באמנויות

סמסטר מס' קורס שם קורס מרצים שיטת הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
א' 0813.4001.01 פסיכותרפיה של המבוגר ד"ר הדס אריה
שיעור ד 08:00 10:00 208 מכסיקו
ב' 0813.4010.01 בגובה של אלפיים מטר גב' היימן מיכל
שיעור ד 12:00 14:00 208 מכסיקו
ב' 0813.4004.01 בנפשו ובדמותו: בחינת יצירת האמנות בראי יוצרה ד"ר צ'ולקמן תמר
שיעור ד 16:00 18:00 208 מכסיקו
א' 0813.4005.01 התפתחות הקבוצה: תאוריות ומיומנויות ד"ר שני מיכאל
שיעור ד 10:00 12:00 208 מכסיקו
א' 0813.4019.01 המרחב הפרשני ד"ר שירה שלם
שיעור ד 12:00 14:00 208 מכסיקו
אב 0813.5001.01 שיטות מחקר ד"ר אורית מיטל
סמינר ד 14:00 16:00 208 מכסיקו 4
ב' 0813.4012.01 פסיכופתולוגיה ד"ר הדס אריה
שיעור ד 08:00 10:00 208 מכסיקו
ב' 0813.4022.01 אני-אתה, אנחנו-אתם; העצמי והאחר במודל התאטרון המקוטב. ד"ר אלון חן
שיעור ד 10:00 12:00 208 מכסיקו
א' 0813.4016.01 מעטפות נפשיות לחרדות ראשוניות ד"ר שמואל סגל
שיעור ד 16:00 18:00 208 מכסיקו