סמסטר מס' קורס שם קורס מרצים שיטת הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
התכנית הרב-תחומית באמנויות
יש לשים לב לדרישות קדם של קורסים
שיעורי ליבה - חטיבה רב-תחומית
שיעורי חובה - לתלמידי שנה א'
 • קורס במיתולוגיה
 • יש לבחור אחד משני הקורסים האלה:
 • ב' 0821.1009.01 המיתולוגיה באמנות (קורס חתך) ד"ר מיכאלי טלילה
  שיעור א 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 0
 • או:
 • ב' 0672.1536.01 מטמורפוסיס במיתולוגיה ובאמנות היוונית והרומית ד"ר רבקה גרשט
  שיעור ד 16:00 18:00 281 גילמן 0
 • לימודי נצרות:
 • יש לבחור אחד משני הקורסים האלה:
 • א' 0621.1931.01 מבוא להיסטוריה של ימי הביניים פרופ' אביעד קליינברג
  שיעור ד 10:00 12:00 223 (אולם ברגר) גילמן 2
 • או:
 • ב' 0621.1542.01 תולדות הנצרות 2014-1350 פרופ' דוד כ"ץ
  שיעור ה 16:00 18:00 144 (אולם אתינגר) גילמן 2
 • מועדי הבחינות של שני קורסי הנצרות מתפרסמים
 • בידיעון הפקולטה למדעי הרוח
 • אב 0861.1210.01 פרקים בתולדות תרבות המערב ד"ר אונגר הנריך
  שיעור א 12:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 4
 • כל הרצאה תוקרן גם בחדר 120
 • א' 0861.1301.01 מבוא לשפת המוזיקה מר אופנהיים רועי
  שיעור ד 16:00 20:00 א206 מכסיקו 4
  שיעורי חובה לתלמידי שנה ב' ג'
  ב' 0861.1588.01 אמנות ופילוסופיה: מבוא לאסתטיקה ד"ר שכטר מדלן
  שיעור ד 10:00 14:00 212 מכסיקו 4
  א' 0861.1585.01 אמת וייצוג באמנויות ד"ר רז-דגני אירית
  שיעור ג 14:00 16:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0861.1586.01 זרמים בביקורת המאה העשרים ד"ר רז-דגני אירית
  שיעור ג 14:00 16:00 01 קיקואין 2
  שיעורי חובה לתלמידי שנה ג' שלא הושלמו בשנה א'
  א' 0861.1241.01 מבוא לתולדות האמנות ולשפתה ד"ר שטרן אפרת
  שיעור ד 10:00 14:00 01 קיקואין 4
  ב' 0861.1106.01 מבוא לשפת התאטרון ד"ר מלכא ליאורה
  שיעור ג 12:00 14:00 212 מכסיקו 2
  א' 0861.1301.01 מבוא לשפת המוזיקה מר אופנהיים רועי
  שיעור ד 16:00 20:00 א206 מכסיקו 4
  א' 0861.1582.01 מבוא לתולדות הקולנוע א' ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ב 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0861.1583.01 מבוא לתולדות הקולנוע ב' ** ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ב 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
 • דרישת קדם: מבוא לתולדות הקולנוע א'
 • ב' 0861.1107.01 מבוא לשפת הקולנוע ** ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ג 16:00 20:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
 • היקף הקורס 2 ש"ס בלבד
 • בקורס מתקיימות הקרנות שאינן נכללות בשעות הקורס
 • סמינריון בחטיבה הרב-תחומית
  א' 0861.4051.01 מבטים מסוכנים: ראייה נראות ועצמה ד"ר מלכא ליאורה
  סמינר ד 14:00 18:00 211 מכסיקו 4
  הקבצים חוגיים
  אמנות התאטרון
  שיעורי חובה
  א' 0811.1200.01 תולדות הדרמה והתאטרון:יוון ורומא*** ד"ר שלגו שלומית
  שיעור ב 10:00 12:00 01 קיקואין 2
  א' 0811.1323.01 תרגיל חובה בתולדות התאטרון יוון ורומא*** גב' חבין עדי
  תרגיל א 10:00 12:00 209 מכסיקו 2
  א' 0811.1323.02 תרגיל חובה בתולדות התאטרון יוון ורומא*** גב' גור חמוטל
  תרגיל ב 12:00 14:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0811.1195.01 תולדות התאטרון: ימי הביניים והרנסנס*** ד"ר מלכא ליאורה
  שיעור ג 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
 • נא להתעלם מסימון הכוכביות בשני הקורסים הנ"ל
 • הם אינם מיועדים לתלמידי התכנית הרב תחומית
 • אב 0811.1149.01 קריאת מחזות** ד"ר בן - שאול דפנה
  שיעור ד 08:00 10:00 א206 מכסיקו 2
 • אחת לשבועיים
 • א' 0811.1194.01 תרגיל בקריאת מחזות** מר שאולוף ניר
  תרגיל ד 10:00 12:00 200 מכסיקו 2
  ב' 0811.1194.01 תרגיל בקריאת מחזות** מר שאולוף ניר
  תרגיל ד 10:00 12:00 211 מכסיקו 0
  א' 0811.1194.02 תרגיל בקריאת מחזות*** מר שאולוף ניר
  תרגיל ג 10:00 12:00 200 מכסיקו 2
  ב' 0811.1194.02 תרגיל בקריאת מחזות** מר שאולוף ניר
  תרגיל א 14:00 16:00 208 מכסיקו 0
 • תרגיל בקריאת מחזות אחת לשבועיים
 • יש לבחור קבוצה עם אותו מרצה לכל השנה
 • א' 0811.1193.01 שיטות מחקר של האירוע התאטרוני*** ד"ר בן - שאול דפנה
  שיעור א 12:00 14:00 א206 מכסיקו 2
 • צפייה בהצגות + כתיבה
 • א' 0811.2136.01 תולדות הדרמה והתאטרון במאה ה 17 ועד איבסן ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור א 12:00 14:00 211 מכסיקו 2
  א' 0811.2137.01 מבוא לתאטרון המודרני ד"ר שכטר מדלן
  שיעור ב 10:00 12:00 210 מכסיקו 2
  ב' 0811.1737.01 יסודות בחשיבה חזותית פרופ' גורצקי מרים
  שיעור ג 14:00 18:00 120 מכסיקו 4
  שיעורי בחירה
  ב' 0811.1071.01 מחשבת התאטרון*** ד"ר שכטר מדלן
  שיעור ב 12:00 14:00 209 מכסיקו 2
  א' 0811.2202.01 מבוא לתאטרון יהודי עברי*** ד"ר ירושלמי דורית
  שיעור ג 12:00 14:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0811.1134.01 מבוא לתאטרון הישראלי והפלסטיני*** ד"ר ירושלמי דורית
  שיעור ג 12:00 14:00 208 מכסיקו 2
 • דרישת קדם: קורס 0811.2202
 • ב' 0811.1215.01 תאטרון, חברה,קהילה*** פרופ' לב אלג'ם שולי
  שיעור א 12:00 14:00 213 מכסיקו 2
  א' 0811.2138.01 תיאוריות וביקורת : תיאוריות לינגוויסטיות ומעבר להן ד"ר בן - שאול דפנה
  שיעור א 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0811.2100.01 תיאוריות וביקורת : גישות תרבותיות-חברתיות ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור א 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
 • דרישת קדם :קורס 0811213801
 • ב' 0811.1343.01 מבוא לתאטרון הפוסט מודרני ד"ר הררי דרור
  שיעור ב 10:00 12:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0811.1746.01 תאטרון משנה מציאות ד"ר הררי דרור
  שיעור א 12:00 14:00 212 מכסיקו 2
  א' 0811.2290.01 תאטרון קהילתי-אמנות ואקטיביזם ד"ר הריס פיטר
  שיעור ה 08:00 10:00 210 מכסיקו 2
  א' 0811.2292.01 המילה כמקום: קריאה רב מימדית במחזאות חדשה מר ליפשיץ עודד
  שיעור א 12:00 14:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0811.4535.01 השפה הבימתית של איבסן פרופ' קינר גד
  שיעור ב 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0811.1358.01 אנטרפרטציות מודרניות למחזות קלאסיים מר עירא אבנרי
  שיעור ב 16:00 18:00 210 מכסיקו 2
  ב' 0811.2289.01 להיות עד הלא להיות:אתיקה רפואית, מודעות גוף-נפש, ד"ר רוקוטניץ נעמי
  שיעור א 10:00 12:00 210 מכסיקו 2
  שיעורי מעבדה (מעשיים)
  אב 0811.1351.01 מעבדת משחק לדו חוגי פרופ' לב אלג'ם שולי
  מעבדה ב 14:00 17:00 א207 מכסיקו 6
  אב 0811.1401.01 מעבדת משחק לדו חוגי גב' קרק טלי
  מעבדה ד 12:00 15:00 א207 מכסיקו 6
  סמינריונים
  ב' 0811.1075.01 ביצועי הריטואל היהודי:מהיומיום לבמה ובחזרה ד"ר ליפשיץ יאיר
  סמינר ב 12:00 16:00 ג206 מכסיקו 4
  א' 0811.1742.01 מכוער, אלים, בוטה - תאטרון לפנים ד"ר הררי דרור
  סמינר ב 12:00 16:00 120 מכסיקו 4
  ב' 0811.1325.01 ייצוגי מלחמה-טקסט דרמטי בקונטקסט אידיאולוגי ד"ר שלגו שלומית
  סמינר ד 10:00 14:00 202 דן-דוד 4
  א' 0811.1078.01 שקספיר : דמות, דימוי ופוליטיקה של זהויות ד"ר מלכא ליאורה
  סמינר ג 10:00 14:00 120 מכסיקו 4
  ב' 0811.1079.01 ייצוגי האחר בתאטרון הישראלי ד"ר שם-טוב נפתלי
  סמינר ג 10:00 14:00 213 מכסיקו 4
  תולדות האמנות
  שיעורי חובה
 • אין להירשם לקורס שמספרו זהה למספר קורס שכבר למדת
 • א' 0821.1005.01 מבוא לאמנות קלאסית: אמנות יוונית ואמנות הלניסטית ד"ר מיכאלי טלילה
  שיעור א 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0821.1131.01 מבוא לאמנות קלאסית: האימפריה הרומית והפרובינקיה יהודה: מרכז ד"ר פישר מתי
  שיעור ב 14:00 16:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0821.1306.01 מבוא לאמנות ימי הביניים המוקדמים: דימויי פולחן ד"ר פינקוס אסף
  שיעור ב 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0821.1312.01 מבוא לאמנות ימי הביניים בשיאם: אמנות בזמן האלף; רומנסק וגותי ד"ר פינקוס אסף
  שיעור ד 14:00 16:00 002 דן-דוד 2
  ב' 0821.1314.01 הנרטיב הנוצרי באמנות-טקסט ודימוי (קורס חתך) ד"ר פישהוף גיל
  שיעור ד 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0821.1331.01 מבוא לאמנות האסלאם: האמנות המוסלמית בהתגבשותה פרופ' טרגן חנה
  שיעור ג 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0821.1340.01 מבוא לאמנות האסלאם: האמנות המוסלמית בתפארתה, דימוי מילה, זהו פרופ' טרגן חנה
  שיעור ג 16:00 18:00 01 קיקואין 2
  א' 0821.1404.01 מבוא לאמנות הרנסנס: על הציור- אמנות ותאוריה ברנסנס ד"ר צולקמן תמר
  שיעור א 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 0
  ב' 0821.1430.01 מרד הנפילים: תגובה ודחיה באמנות האיטלקית מהרנסנס הגבוה לבארו ד"ר ספי הנדלר
  שיעור ג 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0821.1431.01 אמנות חדשה מציאות ישנה: משחק הריאליזם ברנסנס הצפוני ד"ר צולקמן תמר
  שיעור א 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0821.1509.01 מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-19 ד"ר שוסטרמן רבקה
  שיעור ה 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 0
  ב' 0821.1528.01 מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-20 ד"ר לוריא-חיון עדי
  שיעור ה 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0821.1620.01 מבוא לאמנות ישראלית: סוגיות נבחרות באמנות ישראלית ד"ר שבי אורלי
  שיעור ב 12:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0821.1622.01 מבוא לאמנות עכשווית ד"ר מיימון ורד
  שיעור ב 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  שיעורי בחירה
  א' 0821.6157.01 ציור מונומנטלי קלאסי הלניסטי ורומי ד"ר מיכאלי טלילה
  שיעור ג 10:00 12:00 208 מכסיקו 0
  ב' 0821.1341.01 תולדות הדימוי באסלאם: מהנביא מוחמד ועד הטליבאן (שיעור חתך) ד"ר אריה קפיטיקין
  שיעור ב 16:00 18:00 01 קיקואין 0
  א' 0821.1720.01 מבוא לאמנות גלובאלית: עיון ביקורתי באמנות לא מערבית ד"ר זהר אילת
  שיעור ד 14:00 16:00 א206 מכסיקו 0
  ב' 0821.6153.01 האמנות הקלטית בעולם העתיק ד"ר מיכאלי טלילה
  שיעור א 12:00 14:00 120 מכסיקו 2
  א' 0821.6154.01 השתקפויות: מימד האשליה בציור הרומי ד"ר שדה נאוה
  שיעור ד 16:00 18:00 120 מכסיקו 0
  א' 0821.6559.01 מלכת השמיים ואם היסורים: הערצה וקינה בדמותה של מריה בימה"ב ד"ר פישהוף גיל
  שיעור ג 12:00 14:00 208 מכסיקו 2
  ב' 0821.6560.01 פני האל, מגע האדם: האיקונה בעולם הביזנטי ד"ר קשמן אנסטסיה
  שיעור ג 10:00 12:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0821.6557.01 אמנות יהודית? אמנות יהודית! ד"ר שריג נעמי
  שיעור ג 16:00 18:00 211 מכסיקו 0
  א' 0821.6558.01 "למות היטב": אמנות המוות בימי הביניים ד"ר סטרומזה-אוזן מרגו
  שיעור ג 10:00 12:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0821.6382.01 מפגשים מסוכנים: בין אמנות מוסלמית ונוצרית באיטליה וסיציליה ב ד"ר אריה קפיטיקין
  שיעור ה 10:00 12:00 213 מכסיקו 2
  א' 0821.6394.01 ארמונות בעידן האימפריות המוסלמיות: מבט משווה ד"ר הגר נעמי
  שיעור ב 18:00 20:00 213 מכסיקו 2
  א' 0821.6440.01 ברונזה או שעווה, שיש לבן או חימר צבוע: סוגיות נבחרות בפיסול ד"ר ספי הנדלר
  שיעור ג 16:00 18:00 208 מכסיקו 2
  ב' 0821.6439.01 הארמון והוילה: אדריכלות ועיטור ברנסנס האיטלקי ד"ר בלס גולדה
  שיעור ב 10:00 12:00 120 מכסיקו 0
  ב' 0821.6682.01 מנשים אמניות לאמנות פמיניסטית במאה ה-20 ד"ר קלורמן-עראקי נעמה
  שיעור ה 16:00 18:00 211 מכסיקו 2
  א' 0821.6691.01 האמנות ברומא ממיכלאנג'לו עד ברניני ד"ר בלס גולדה
  שיעור ב 10:00 12:00 א206 מכסיקו 0
  ב' 0821.6791.01 מה קרה לז'אנרים האקדמיים במאה ה-20? ד"ר שוסטרמן רבקה
  שיעור ג 10:00 12:00 212 מכסיקו 0
  א' 0821.6692.01 11 בספטמבר: גלובליזציה וטרור, דימוי ומבט ד"ר אהד זהבי
  שיעור ה 08:00 10:00 א206 מכסיקו 0
  א' 0821.6694.01 אמנות וסאונד ד"ר לוריא-חיון עדי
  שיעור ה 12:00 14:00 212 מכסיקו 0
  ב' 0821.6642.01 אמנות ו(אינ)סוף ד"ר לוריא-חיון עדי
  שיעור ג 18:00 20:00 213 מכסיקו 0
  ב' 0821.6678.01 אמניות בישראל - בין המקומי לבין הגלובלי ד"ר דקל טל
  שיעור ג 12:00 14:00 120 מכסיקו 2
  א' 0821.6800.01 מנזרי זן, מדיטציה וציור ביפן ד"ר גלית אבימן
  שיעור ד 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0821.6697.01 תולדות הצילום המקומי - היהודי והערבי ד"ר סלע רונה
  שיעור ג 12:00 14:00 א206 מכסיקו 0
  ב' 0821.6695.01 ההיסטוריה של הצילום במאה ה-20 ד"ר שבי אורלי
  שיעור ב 16:00 18:00 213 מכסיקו 2
  א' 0821.6696.01 ההיסטוריה של הצילום במאה ה-19 ד"ר שבי אורלי
  שיעור ב 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0821.6699.01 כתת אמן מר יערי שרון
  שיעור ב 10:00 12:00 200 מכסיקו 0
  א' 0881.1211.01 מבוא לניתוח יצירות אמנות ד"ר מאירי-דן נעמי
  שיעור ה 12:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0881.1212.01 מבוא לניתוח יצירות אמנות - מבט על אדריכלות ד"ר מאירי-דן נעמי
  שיעור ה 12:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0881.4407.01 מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלות ד"ר נוימן ערן
  שיעור א 12:00 14:00 208 מכסיקו 2
  א' 0881.4216.01 מבוא לתיאוריות ביקורתיות ד"ר נוימן ערן
  שיעור א 14:00 16:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0881.3503.01 תולדות האדריכלות בא"י למן המאה ה-19 ועד ימינו פרופ' בר-אור אמנון
  שיעור א 12:00 14:00 01 קיקואין 2
  סמינריונים
  ב' 0821.3451.01 דיוקן ומסכה באמנות הקלאסית ד"ר פישר מתי
  סמינר א 16:00 20:00 211 מכסיקו 4
  ב' 0821.3788.01 אמנות בתנועה: צפיה אינטראקטיבית באמנות ימה"ב ד"ר פינקוס אסף
  סמינר ה 08:00 12:00 200 מכסיקו 0
  ב' 0821.3766.01 תפיסות סדר וכאוס בפיסול הרומנסקי ד"ר פישהוף גיל
  סמינר ב 12:00 16:00 120 מכסיקו 4
  א' 0821.3752.01 מעל ומעבר לכל דמיון: על מציאות ופנטזיה ברנסנס ובבארוק ד"ר צולקמן תמר
  סמינר ב 12:00 16:00 210 מכסיקו 4
  ב' 0821.3456.01 פטרונות נשים ודימויי נשים באסלאם הטרום מודרני ד"ר הגר נעמי
  סמינר ב 16:00 20:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0821.3462.01 ארץ חמדה: המאבק בין מוסלמים ונוצרים פרופ' טרגן חנה
  סמינר ה 16:00 20:00 200 מכסיקו 0
  א' 0821.3580.01 מילים קשות, חומרים קשים: קריאה ביקורתית באוטוביוגרפיה של בנו ד"ר ספי הנדלר
  סמינר ה 16:00 20:00 02 קיקואין 4
  א' 0821.3743.01 שפת הסמלים: התנועה האמנותית הסימבוליסטית ד"ר ארונוב איגור
  סמינר ד 10:00 14:00 02 קיקואין 4
  ב' 0821.3740.01 הפלטה בציור האנגליבמאה ה-20 ד"ר שוסטרמן רבקה
  סמינר ד 10:00 14:00 02 קיקואין 4
  ב' 0821.3739.01 דימוי, תנועה, זמן: על היחס בין הצילומי והקולנועי באמנות המוד ד"ר מיימון ורד
  סמינר ה 12:00 16:00 200 מכסיקו 4
  א' 0821.3745.01 קוביזם: פרגמנטציה ד"ר לוריא-חיון עדי
  סמינר א 16:00 20:00 ג206 מכסיקו 0
  מוזיקולוגיה
 • לתלמידי שנה ג' (שהחלו לימודיהם בשנת תשע"ב)
 • שיעורי חובה
  ב' 0845.1001.01 תולדות המוזיקה ימה"ב והרנסאנס פרופ' טנאי דורית
  שיעור א 16:00 20:00 ג206 מכסיקו 4
 • יש לבחור אחת משתי הקבוצות האלה:
 • ב' 0845.1002.01 תולדות המוזיקה-בארוק שיעור 4
  א' 0845.2001.01 תולדות המוזיקה-קלסיקה רומנטיקה פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
  שיעור ב 14:00 18:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.1206.01 יסודות המרקם והצורה I ד"ר אלכסנדרון-גוטר ענבל
  שו"ת ה 10:00 12:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.2206.01 יסודות המרקם והצורה II ד"ר רום אורי
  שו"ת א 12:00 14:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 4
 • הרישום לקורס יסודות המרקם והצורה הוא ידני בביה"ס למוזיקה
 • שיעורי בחירה
 • קורסי בחירה בייעוץ אישי עם ראש התכנית
 • סמינריונים
 • בחירת קורס בייעוץ אישי עם ראש התכנית
 • קולנוע וטלוויזיה
  שיעורי חובה
  א' 0861.1582.01 מבוא לתולדות הקולנוע א' ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ב 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0861.1583.01 מבוא לתולדות הקולנוע ב' ** ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ב 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
 • דרישת קדם : מבוא לתולדות הקולנוע א'
 • א' 0851.6524.01 מבוא לתיאוריות קולנועיות ד"ר יוסף רז
  שיעור ג 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0851.6524.01 מבוא לתיאוריות קולנועיות ד"ר יוסף רז
  שיעור ג 16:00 18:00 120 מכסיקו 0
  א' 0851.6527.01 תרגיל בתיאוריות קולנועיות גב' עוזרי יערה
  תרגיל א 10:00 12:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.02 תרגיל בתיאוריות קולנועיות מר לויט עידו
  תרגיל ב 12:00 14:00 א119 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.03 תרגיל בתיאוריות קולנועיות גב' דן ענת
  תרגיל ג 14:00 16:00 א117 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.04 תרגיל בתיאוריות קולנועיות גב' דן ענת
  תרגיל ד 16:00 18:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.05 תרגיל בתיאוריות קולנועיות מר אבישר אריאל
  תרגיל ג 14:00 16:00 210 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.06 תרגיל בתיאוריות קולנועיות מר סמורזיק אלעד
  תרגיל ה 16:00 18:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.07 תרגיל בתיאוריות קולנועיות גב' עוזרי יערה
  תרגיל א 14:00 16:00 א117 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.08 תרגיל בתיאוריות קולנועיות מר לויט עידו
  תרגיל ב 14:00 16:00 א119 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.09 תרגיל בתיאוריות קולנועיות מר סמורזיק אלעד
  תרגיל ה 14:00 16:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0851.6531.01 מבוא ללימודי טלוויזיה ד"ר חרל"פ איתי
  שיעור ד 12:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0851.6595.01 מבוא לקולנוע ישראלי ד"ר יוסף רז
  שיעור ב 12:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  שיעורי בחירה
  א' 0851.6538.01 מבוא לתסריטאות לקולנוע מר ניב יעקב
  שיעור ד 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0851.6539.01 מבוא לתסריטאות לטלוויזיה מר צפור אסף
  שיעור ד 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0851.6616.01 מבוא לקולנוע בן זמננו א' מר אינגבר נחמן
  שיעור ד 16:00 20:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0851.6648.01 מבוא לקולנוע בן זמננו ב' מר אינגבר נחמן
  שיעור ד 16:00 20:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0851.6499.01 מבוא לנרטולוגיה ד"ר אונגר הנריך
  שיעור ד 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0851.6176.01 האישה הדיגיטלית בקולנוע ובמשחקי מחשב ד"ר פוספלד כהן אורית
  שיעור ג 16:00 20:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0851.6155.01 נוירו-אסתטיקה וקולנוע מר רז גל
  שיעור ד 10:00 12:00 01 קיקואין 2
  ב' 0851.6132.01 קולנוע בעידן הדיגיטלי ד"ר לנדסמן אוהד
  שיעור ג 12:00 16:00 211 מכסיקו 2
  א' 0851.6173.01 קולנוע הונגרי ורומני עכשווי ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ב 10:00 14:00 212 מכסיקו 2
  א' 0851.6647.01 פרקים בתולדות הקולנוע התיעודי ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ה 10:00 14:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0851.6165.01 אוטופיה /דיסאוטופיה: סוגיות במדע בדיוני קולנועי וטלוויזיוני מר דבורה ארז
  שיעור ב 16:00 20:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0851.6148.01 קולנוע אמריקאי בשנות ה- 70: מארתור פן עד סטיבן ספילברג מר דבורה ארז
  שיעור ג 16:00 20:00 210 מכסיקו 2
  ב' 0851.6180.01 טלוויזיה אירופאית ד"ר ערב דן
  שיעור א 12:00 14:00 01 קיקואין 2
  א' 0851.6174.01 סיטקום טלוויזיוני: צורה, היסטוריה ופוליטיקה ד"ר יורן נועם
  שיעור ג 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0851.6188.01 זרמים בולטים בקולנוע בן תקופתינו מר אינגבר נחמן
  שיעור ד 12:00 16:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0851.6181.01 הקולנוע של רוברט אלטמן ד"ר אונגר הנריך
  שיעור ה 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0851.6185.01 האחים כהן: מסע שני אל גבולות האבסורד ד"ר אונגר הנריך
  שיעור ה 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0851.6182.01 קובריק המאוחר: עיניים פקוחות של פרפקציוניסט ד"ר אונגר הנריך
  שיעור ה 12:00 14:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0851.6184.01 זרים לעצמנו: הגירה וגלות בקולנוע ובטלוויזיה ד"ר יעל מונק
  שיעור ג 12:00 16:00 209 מכסיקו 2
  א' 0851.6177.01 קולנוע ואתיקה ד"ר בידרמן שי
  שיעור ג 10:00 14:00 212 מכסיקו 2
  א' 0851.6166.01 הגוף בקולנוע גב' גרינברג סלבה
  שיעור ג 14:00 18:00 211 מכסיקו 2
  א' 0851.6133.01 טלוויזיה, אקטיביזם ושינוי חברתי ד"ר ערב דן
  שיעור א 16:00 18:00 01 קיקואין 2
  א' 0851.6178.01 תיאוריות קוגניטיביות קולנועיות מר רז גל
  שיעור א 16:00 18:00 208 מכסיקו 2
  ב' 0851.6157.01 מדיום בהפרעה: מקולנוע אוונגרדי לוידאו ארט גב' לוין אורי
  שיעור ב 16:00 20:00 209 מכסיקו 2
  א' 0851.6183.01 פואטיקה ורטוריקה של המותחן הפסיכולוגי ד"ר אונגר הנריך
  שיעור ה 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0851.6154.01 קולנוע ישראלי של נשים: קול, גוף, מקום ד"ר יעל מונק
  שיעור ג 16:00 20:00 209 מכסיקו 2
  א' 0851.6692.01 דרמה ישראלית בטלוויזיה ד"ר חרל"פ איתי
  שיעור ג 18:00 20:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0851.6694.01 מונוגרפיה - דוד פרלוב מר הקר ראובן
  שיעור א 16:00 20:00 209 מכסיקו 2
  א' 0662.1115.01 מפרפר נחמד לזהו-זה: הטלוויזיה החינוכית הישראלית ד"ר יובל גוז'נסקי
  שיעור ג 08:00 10:00 326 גילמן 0
  ב' 0662.2084.01 תרבות פופולרית ותקשורת המונים באמריקה הלטינית ד"ר נאואל ריבקה
  שיעור א 14:00 16:00 326 גילמן 0
  ב' 0662.2010.01 מגרים לוולט דיסני - מעשיות האחים גרים: תקופה, יוצר ומדיה ד"ר חנה לבנת
  שיעור א 10:00 12:00 326 גילמן 0
  ב' 0662.1457.01 הרטוריקה של הקולנוע ד"ר מעין מזור
  שיעור ג 10:00 12:00 279 גילמן 0
  ב' 0851.6186.01 להאזין לסרטים :יחסי סאונד-תמונה בקולנוע מר חרמוני גל
  שיעור א 12:00 16:00 א206 מכסיקו 2
  סמינריונים
  א' 0851.5105.01 קולנוע דוקומנטרי וטכנולוגיות חדשות ד"ר לנדסמן אוהד
  סמינר ב 10:00 16:00 02 קיקואין 4
  ב' 0851.5098.01 מורכבות נרטיבית בקולנוע עכשווי פרופ' בן שאול ניצן
  סמינר ב 10:00 14:00 213 מכסיקו 4
  א' 0851.5100.01 ז'אנרים טלוויזיוניים ד"ר חרל"פ איתי
  סמינר ג 10:00 14:00 211 מכסיקו 4
  ב' 0851.9054.01 סרטי יומנים ותיעוד עצמי: הפואטיקה של חיי היום יום ד"ר דובדבני שמוליק
  סמינר ה 10:00 16:00 211 מכסיקו 4
  א' 0851.5094.01 הקולנוע של אורי זוהר ד"ר שוייצר אריאל
  סמינר ד 16:00 20:00 212 מכסיקו 4
  ב' 0851.9020.01 השואה בקולנוע ד"ר אבישר אילן
  סמינר ד 14:00 18:00 א117 מכסיקו 4
  ב' 0851.5041.01 סקס אחר: תיאוריות קולנועיות של מגדר ומיניות ד"ר יוסף רז
  סמינר ד 10:00 16:00 213 מכסיקו 4
  א' 0851.5073.01 סירק, פאסבינדר, אלמודובר: מלודרמה, תיאוריה, קולנוע ד"ר יוסף רז
  סמינר ב 10:00 16:00 117 מכסיקו 4
  ב' 0851.5097.01 שוברי קופות, קולנוע עצמאי וקולנוע עולם: אסתטיקה,טכנולוגיה ופ ד"ר חגין בועז
  סמינר ד 14:00 18:00 209 מכסיקו 4
  א' 0851.5050.01 נואשות או נועזות ?נשים בסדרות טלוויזיה עכשוויות ד"ר רוני הלפרן
  סמינר ב 16:00 20:00 209 מכסיקו 4
  א' 0851.5060.01 נשים ומיתוסים בקולנוע פרופ' זנגר ענת
  סמינר ב 10:00 16:00 א117 מכסיקו 4
  ב' 0851.5098.01 מורכבות נרטיבית בקולנוע עכשווי פרופ' בן שאול ניצן
  סמינר ב 10:00 14:00 213 מכסיקו 4
  א' 0851.9023.01 מבני מתח בקולנוע פרופ' בן שאול ניצן
  סמינר ה 10:00 14:00 208 מכסיקו 4
  ב' 0851.5103.01 קולנוע ומחאה חברתית ד"ר אלוש לברון מירב
  סמינר ב 12:00 18:00 211 מכסיקו 4
  א' 0851.9049.01 קולנוע ישראלי עכשווי פרופ' נאמן יהודה
  סמינר ה 14:00 20:00 210 מכסיקו 4
  ב' 0851.5102.01 מודרניזם בקולנוע התיעודי הישראלי ד"ר דובדבני שמוליק
  סמינר א 12:00 18:00 117 מכסיקו 4
  א' 0851.5106.01 טלוויזיה במזרח תיכון: בין גלובלי ללוקאלי ד"ר רינאוי חליל
  סמינר ד 12:00 16:00 117 מכסיקו 4
  ב' 0851.9055.01 הגיבור והאנטי גיבור בקולנוע הישראלי ד"ר אבישר אילן
  סמינר ג 14:00 18:00 02 קיקואין 4