מערכת שעות - תואר שני - שנת הלימודים - תשע"ז

אשכולות קורסים סמסטר ב'
סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין הערה
==================================================
אשכולות - סמסטר ב'
1209.0201.04 אשכול 1א': כלכלה + ניהול טכנולוגיה ומידע
ב' 1231.2411.05 ניהול טכנולוגיה ומידע שיעור גב' ענבר יעל
א 17:00-15:45 105/6 רקנאטי
ב' 1231.2210.30 ת' לקב' 03 - כלכלה למנהל עסקים תרגיל גב' ויסמן הדר
א 18:30-17:15 105/6 רקנאטי
ב' 1231.2210.03 כלכלה למנהל עסקים שיעור ד"ר ארד אילה
א 21:30-18:45 105/6 רקנאטי
1209.0201.05 אשכול 1ג': כלכלה + ניהול טכנולוגיה ומידע
ב' 1231.2411.06 ניהול טכנולוגיה ומידע שיעור גב' ענבר יעל
ג 17:00-15:45 303 רקנאטי
ב' 1231.2210.04 כלכלה למנהל עסקים שיעור ד"ר צביליחובסקי דוד
ג 20:00-17:15 303 רקנאטי
ב' 1231.2210.40 ת' לקב' 04 - כלכלה למנהל עסקים תרגיל מר מאירי מישר
ג 21:30-20:15 303 רקנאטי
1209.0202.04 אשכול 2א': אסטרטגיה + מודלים סטטיסטיים
ב' 1231.2322.04 יסודות האסטרטגיה שיעור ד"ר פרסיץ דותן
א 17:00-15:45 103 רקנאטי
ב' 1231.2211.03 מודלים סטטיסטיים במנהל עסקים שיעור ד"ר לוי דינו
א 20:00-17:15 103 רקנאטי
ב' 1231.2211.30 ת' לקב' 03 - מודלים סטטיסטיים תרגיל גב' אפוטה-שפר נטלי
א 21:30-20:15 103 רקנאטי
1209.0202.05 אשכול 2ה': אסטרטגיה + מודלים סטטיסטיים
ב' 1231.2211.04 מודלים סטטיסטיים במנהל עסקים שיעור ד"ר סלע טל
ה 18:30-15:45 305 רקנאטי
ב' 1231.2211.40 ת' לקב' 04 - מודלים סטטיסטיים תרגיל גב' אפוטה-שפר נטלי
ה 20:00-18:45 305 רקנאטי
ב' 1231.2322.05 יסודות האסטרטגיה שיעור ד"ר פרסיץ דותן
ה 21:30-20:15 406 רקנאטי
1209.0203.03 אשכול 3ה': אתיקה + יס' החשבונאות הפיננסית
ב' 1231.2415.05 אתיקה ועסקים שיעור ד"ר ספורטא יצחק
ה 17:00-15:45 253 רקנאטי
ב' 1231.2321.05 יסודות החשבונאות הפיננסית שיעור רו"ח דומניץ גשרי לימור
ה 20:00-17:15 253 רקנאטי
ב' 1231.2321.50 ת' לקב' 05 - יס' החשב' הפיננסית תרגיל גב' שמעון נגה
ה 21:30-20:15 253 רקנאטי
1209.0204.04 אשכול 4ג': יס' המימון + מבוא ליצירת ערך
ב' 1231.2410.03 יסודות המימון שיעור ד"ר פרנקל סיון
ג 18:30-15:45 253 רקנאטי
ב' 1231.2410.30 ת' לקב' 03 - יסודות המימון תרגיל מר אטד אוהד
ג 20:00-18:45 253 רקנאטי
ב' 1231.2412.04 מבוא ליצירת ערך שיעור פרופ' אביב יוסי
מר טריגר לואיס
ג 21:30-20:15 253 רקנאטי
1209.0204.05 אשכול 4ד': יס' המימון + מבוא ליצירת ערך
ב' 1231.2410.05 יסודות המימון שיעור ד"ר פרנקל סיון
ד 18:30-15:45 253 רקנאטי
ב' 1231.2410.50 ת' לקב' 05 - יסודות המימון תרגיל מר אחיעז ארי
ד 20:00-18:45 253 רקנאטי
ב' 1231.2412.05 מבוא ליצירת ערך שיעור פרופ' אביב יוסי
מר טריגר לואיס
ד 21:30-20:15 253 רקנאטי
1209.0205.04 אשכול 5ה': ניהול השיווק + התנהגות ארגונית
ב' 1231.2212.04 התנהגות ארגונית למנע"ס שיעור פרופ' יחזקאל אורלי
ד"ר חן שושי
ה 18:30-15:45 303 רקנאטי
ב' 1231.2413.04 ניהול השיווק שיעור ד"ר סצ'י-שאנן רינת
ה 21:30-18:45 303 רקנאטי
1209.0306.03 אשכול 6ג': מימון מתקדם I
ב' 1231.3341.03 תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך שיעור פרופ' קלעי אבנר
ג 18:30-15:45 254 רקנאטי
ב' 1231.3330.01 מדיניות בנקאית פיננסית שיעור ד"ר רבינוביץ יובל
ג 20:00-18:45 254 רקנאטי
ב' 1231.3352.01 ב"נ בשוקי הון - הבורסה והמסחר בני"ע שיעור מר גולדנברג רובי
גב' הראל בן-זאב רונית
ג 21:30-20:15 254 רקנאטי
1209.0316.02 אשכול 6ה': מימון מתקדם II
ב' 1231.3375.01 מימון התנהגותי שיעור ד"ר לוי תמיר
ה 17:00-15:45 254 רקנאטי
ב' 1231.3340.03 ניהול פיננסי שיעור מר לוי ארז
ה 20:00-17:15 254 רקנאטי
ב' 1231.3379.01 הסדרי חוב שיעור ד"ר מופקדי טל
ד"ר שלם רועי
ה 21:30-20:15 254 רקנאטי
1209.0317.02 אשכול 7ג': שיווק מתקדם I
ב' 1231.3425.02 Data Analysis in Marketing שיעור Dr. Zubcsek Peter Pal
ג 17:00-15:45 252 רקנאטי English
ב' 1231.3425.20 Tutorial 02: Data Analysis in Marketing תרגיל מר הוד רפאל
ג 18:30-17:15 252 רקנאטי English
ב' 1231.3402.02 תובנות צרכניות ושיווק אסטרטגי (לשעבר: התנהגות צרכנים) שיעור פרופ' דנציגר שי
ג 21:30-18:45 301 רקנאטי
1209.0327.02 אשכול 7ה' : שיווק מתקדם II
ב' 1231.3412.02 Pricing Policy שיעור Dr. Zubcsek Peter Pal
ה 18:30-15:45 301 רקנאטי English; 1st Half
ב' 1231.3443.01 ניהול מותגים שיעור ד"ר סצ'י-שאנן רינת
ה 18:30-15:45 403 רקנאטי מחצית II
ב' 1231.7402.02 פרויקט: קבלת החלטות, רציונליות ורגשות - ההיבט הארגוני-שיווקי פרויקט ד"ר שני יניב
ה 21:30-18:45 103 רקנאטי פרויקט בשיווק
1209.0308.02 אשכול 8ג': אסטרטגיה מתקדם I
ב' 1231.3641.01 Strategic Aspects in Mergers and Acquisition שיעור Dr. Friedman Yair
ג 18:30-15:45 304 רקנאטי English; 1st Half
ב' 1231.3620.02 ארגון תעשייתי שיעור ד"ר יחזקאל ירון
ג 18:30-15:45 304 רקנאטי מחצית II
ב' 1231.3650.02 התחרות והרגולציה בענף התקשורת בישראל שיעור ד"ר כהן אסף
ג 21:30-18:45 304 רקנאטי מחצית II
1209.0309.04 אשכול 9ב': מ"מ מתקדם I
ב' 1242.3213.02 ניהול פרוייקטים טכנולוגיים שיעור ד"ר הולצמן ורד
ב 17:00-15:45 252 רקנאטי
ב' 1242.2203.01 מערכות מידע ואסטרטגיה עסקית שיעור ד"ר שמר יצחק
ב 18:30-17:15 252 רקנאטי
ב' 1242.3260.02 פלטפורמות טכנולוגיות בעסקים שיעור ד"ר ברזילי אוהד
ב 21:30-18:45 252 רקנאטי מחצית I
ב' 1242.2201.01 פיתוח ושילוב מערכות ויישומים שיעור ד"ר הרט ציפי
ב 21:30-18:45 252 רקנאטי מחצית II
1209.0319.02 אשכול 9ג': מ"מ מתקדם II
ב' 1242.7002.02 פרויקט: עסקים, נתונים ואנליטיקה פרויקט ד"ר גבע תומר
ד"ר רייכמן שחר
ג 18:30-15:45 408 רקנאטי פרויקט במערכות מידע
ב' 1242.3241.01 דיני אינטרנט והגנת מידע שיעור ד"ר קוזלובסקי נמרוד
ג 21:30-18:45 406 רקנאטי מחצית I
ב' 1242.3261.01 ארכיטקטורות אבטחה והגנה בעולם הסייבר שיעור ד"ר קוזלובסקי נמרוד
מר כהן יאיר
ג 21:30-18:45 406 רקנאטי מחצית II
1209.0329.02 אשכול 9ה': מ"מ מתקדם III
ב' 1242.3265.03 מבוא ליישומי דאטה במנהל עסקים שיעור מר בן עמי צבי
ה 18:30-15:45 105/6 רקנאטי מחצית I
ב' 1242.3271.02 טיפול יישומי בנתוני אנליטיקה עסקית שיעור מר אברם אורן
ה 21:30-18:45 105/6 רקנאטי מחצית I
ב' 1242.3253.02 נושאים מתקדמים בכריית מידע וגילוי ידע שיעור ד"ר גבע תומר
ד"ר תל-ניר רן
ה 18:30-15:45 105/6 רקנאטי מחצית II
ב' 1242.3270.02 מבוא לטכנולוגיות נתוני עתק שיעור ד"ר ששון אילן
ה 21:30-18:45 105/6 רקנאטי מחצית II
1209.0311.02 אשכול 11ג': ה"א מתקדם I
ב' 1243.3552.01 Giving: Pro-Social Behavior and Managerial Effectiveness שיעור Prof. Bamberger Peter
ג 18:30-15:45 103 רקנאטי English; 1st Half
ב' 1243.3242.01 Compensation Strategy שיעור Prof. Bamberger Peter
ג 21:30-18:45 103 רקנאטי English; 1st Half
ב' 1243.2119.01 היחיד והקבוצה בארגון שיעור פרופ' הלר דני
ג 18:30-15:45 103 רקנאטי מחצית II
ב' 1243.3107.01 תהליכי גיוס ומיון מועמדים לעבודה שיעור פרופ' סמילנסקי יונתן
ג 21:30-18:45 103 רקנאטי מחצית II