מערכת שעות - תואר שני - שנת הלימודים - תשע"ז

אשכולות קורסים סמסטר א'
סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין הערה
==================================================
אשכולות - סמסטר א'
1209.0201.01 אשכול 1ג': כלכלה + ניהול טכנולוגיה ומידע
א' 1231.2411.01 ניהול טכנולוגיה ומידע שיעור פרופ' אסטרייכר גל
ג 17:00-15:45 253 רקנאטי
א' 1231.2210.02 כלכלה למנהל עסקים שיעור ד"ר אטר איתי
ג 20:00-17:15 253 רקנאטי
א' 1231.2210.20 ת'- לקב' 02 - כלכלה למנהל עסקים תרגיל מר לוזון פבריס
ג 21:30-20:15 253 רקנאטי
1209.0202.01 אשכול 2ג': אסטרטגיה + סטטיסטיקה
א' 1231.2322.02 יסודות האסטרטגיה שיעור ד"ר אטר איתי
ג 17:00-15:45 303 רקנאטי
א' 1231.2211.01 מודלים סטטיסטיים במנהל עסקים שיעור ד"ר לוי דינו
ג 20:00-17:15 003 דן-דוד
א' 1231.2211.10 ת' לקב' 01 - מודלים סטטיסטיים תרגיל גב' קורץ ורד
ג 21:30-20:15 003 דן-דוד
1209.0203.01 אשכול 3ה': אתיקה + יס' החשבונאות הפיננסית
א' 1231.2415.02 אתיקה ועסקים שיעור ד"ר ספורטא יצחק
ה 17:00-15:45 406 רקנאטי
א' 1231.2321.04 יסודות החשבונאות הפיננסית שיעור רו"ח ענווה אורלי
ה 20:00-17:15 406 רקנאטי
א' 1231.2321.40 ת' לקב '04 - יס' החשב' הפיננסית תרגיל מר שריר עידן
ה 21:30-20:15 406 רקנאטי
1209.0204.01 אשכול 4ב': יס' המימון + מבוא ליצירת ערך
א' 1231.2410.01 יסודות המימון שיעור ד"ר צוקרמן רועי
ב 18:30-15:45 406 רקנאטי
א' 1231.2410.10 ת' לקב' 01 - יסודות המימון תרגיל מר לוי ארז
ב 20:00-18:45 406 רקנאטי
א' 1231.2412.01 מבוא ליצירת ערך שיעור פרופ' אביב יוסי
ב 21:30-20:15 406 רקנאטי
1209.0204.02 אשכול 4ד': יס' המימון + מבוא ליצירת ערך
א' 1231.2410.02 יסודות המימון שיעור ד"ר צוקרמן רועי
ד 18:30-15:45 253 רקנאטי
א' 1231.2410.20 ת' לקב' 02 - יסודות המימון תרגיל מר אקס דן
ד 20:00-18:45 253 רקנאטי
א' 1231.2412.02 מבוא ליצירת ערך שיעור פרופ' אביב יוסי
ד 21:30-20:15 253 רקנאטי
1209.0205.01 אשכול 5ב': ניהול השיווק + התנהגות ארגונית
א' 1231.2212.01 התנהגות ארגונית למנע"ס שיעור פרופ' יחזקאל אורלי
ד"ר חן שושי
ב 18:30-15:45 304 רקנאטי
א' 1231.2413.01 ניהול השיווק שיעור גב' פרץ דקלה
ב 21:30-18:45 304 רקנאטי
1209.0306.01 אשכול 6ב': מימון מתקדם I
א' 1231.3340.02 ניהול פיננסי שיעור ד"ר עודד יעקב
ב 18:30-15:45 408 רקנאטי
א' 1231.3378.01 פינ-טק - טכנולוגיות פיננסיות שיעור מר בלטוש אלכס
ב 20:00-18:45 408 רקנאטי
א' 1231.3361.01 ב"נ בשוקי הון - תמחור אג"ח שיעור ד"ר גליל כורש
ב 21:30-20:15 408 רקנאטי
1209.0316.01 אשכול 6ה': מימון מתקדם II
א' 1231.3341.01 תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך שיעור ד"ר לוי תמיר
ה 18:30-15:45 407 רקנאטי
א' 1231.7301.02 פרויקט: הערכת שווי חברות פרויקט ד"ר עודד יעקב
ה 21:30-18:45 408 רקנאטי פרויקט במימון
1209.0307.01 אשכול 7ב': שיווק מתקדם I
א' 1231.3417.01 יצוא ושיווק בינלאומי שיעור מר גלי מיכאל
ב 18:30-15:45 252 רקנאטי מחצית I
א' 1231.3450.01 סוגיות נבחרות בטרנדים שיעור ד"ר לסרי לירז
ב 18:30-15:45 252 רקנאטי מחצית II
א' 1231.3425.01 Data Analysis in Marketing שיעור Dr. Zubcsek Peter Pal
ב 20:00-18:45 252 רקנאטי English
א' 1231.3425.10 Tutorial 01: Data Analysis in Marketing תרגיל מר הוד רפאל
ב 21:30-20:15 252 רקנאטי English
1209.0317.01 אשכול 7ה': שיווק מתקדם II
א' 1231.3441.01 ניהול קשרי לקוחות שיעור ד"ר ניצן עירית
ה 18:30-15:45 253 רקנאטי
א' 1231.3431.01 חשיבה יצירתית בשיווק שיעור פרופ' שטיינהרט יעל
ה 21:30-18:45 253 רקנאטי
1209.0308.01 אשכול 8א': אסטרטגיה מתקדם I
א' 1231.3619.01 ניהול אסטרטגי שיעור פרופ' כרמלי אבי
א 18:30-15:45 403 רקנאטי מחצית I
א' 1231.3620.01 ארגון תעשייתי שיעור ד"ר יחזקאל ירון
א 18:30-15:45 403 רקנאטי מחצית II
א' 1231.7601.01 פרויקט: Advanced Topics in Strategy פרויקט פרופ' כרמלי אבי
א 21:30-18:45 403 רקנאטי פרויקט באסטרטגיה
1209.0309.01 אשכול 9ב': מערכות מידע מתקדם I
א' 1242.3267.01 יזמות טכנולוגית - מרעיון לביצוע שיעור ד"ר צביליחובסקי דוד
ב 18:30-15:45 253 רקנאטי
א' 1242.2219.01 ניהול משאב המידע שיעור ד"ר אורגד משה
ב 21:30-18:45 253 רקנאטי מחצית I
א' 1242.3260.01 פלטפורמות טכנולוגיות בעסקים שיעור ד"ר ברזילי אוהד
ב 21:30-18:45 253 רקנאטי מחצית II
1209.0319.01 אשכול 9ג': מערכות מידע מתקדם II
א' 1242.7002.01 פרויקט: עסקים, נתונים ואנליטיקה פרויקט ד"ר גבע תומר
ד"ר רייכמן שחר
ג 18:30-15:45 305 רקנאטי פרויקט במערכות מידע
א' 1242.3272.01 היבטים עסקיים של ניסויים דיגיטליים שיעור ד"ר רייכמן שחר
ג 21:30-18:45 303 רקנאטי מחצית I
א' 1242.3266.01 רשתות, המונים והשוק שיעור פרופ' אסטרייכר גל
ג 21:30-18:45 303 רקנאטי מחצית II
1209.0329.01 אשכול 9ה' : מערכות מידע מתקדם III
א' 1242.3271.01 טיפול יישומי בנתוני אנליטיקה עסקית שיעור מר אברם אורן
ה 18:30-15:45 105/6 רקנאטי מחצית I
א' 1242.3265.02 מבוא ליישומי דאטה במנהל עסקים שיעור ד"ר גבע תומר
ה 21:30-18:45 105/6 רקנאטי מחצית I
א' 1242.3270.01 מבוא לטכנולוגיות נתוני עתק שיעור ד"ר אללוף מרים
ה 18:30-15:45 105/6 רקנאטי מחצית II
א' 1242.3253.01 נושאים מתקדמים בכריית מידע וגילוי ידע שיעור ד"ר גבע תומר
ד"ר תל-ניר רן
ה 21:30-18:45 105/6 רקנאטי מחצית II
1209.0310.01 אשכול 11ג': התנהגות ארגונית מתקדם I
א' 1243.2103.01 שיטות מחקר התנהגותיות בניהול שיעור פרופ' במברגר פיטר
פרופ' הלר דני
ג 18:30-15:45 403 רקנאטי
א' 1243.3424.01 פרויקט: ניהול משאבי אנוש ויחסי עבודה פרויקט פרופ' במברגר פיטר
ג 21:30-18:45 403 רקנאטי פרויקט בהתנהגות ארגונית ובהתמחות ניהול בינ"ל