החוג לאמנות התיאטרון - תש"פ
שנה ג' - מסלול מצטיינים

סמסטר א
שיעורים מעשיים
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
א' 0811.1020.01 חקר התנועה-לשחקנים ג' גב' קופרברג אודליה
עבודה מעשית ד 09:00 11:00 א207 מכסיקו 2
א' 0811.1021.01 לדבר את הטקסט מר ענבר דן
עבודה מעשית ד 11:00 13:00 א207 מכסיקו 2
א' 0811.1526.01 בימוי סצינות פרופ' הניג אופירה
עבודה מעשית א 12:00 15:00 ב206 מכסיקו 3
א' 0811.1566.01 משחק ג' מר רול גדי
עבודה מעשית ד 14:00 18:00 ב206 מכסיקו 4
א' 0811.1565.01 משחק סצינות מר תבורי דורון
עבודה מעשית א 09:00 12:00 ב206 מכסיקו 3
סמינרים
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
א' 0811.1398.01 שיקספיר וייצוגי הגוף כחומר וכדימוי ד"ר מלכא ליאורה
סמינר ג 10:00 14:00 02 קיקואין 4
א' 0811.1035.01 ריטואלים בהלכה:מבט טקסטואלי ופרפורמטיבי ד"ר ליפשיץ יאיר
סמינר ב 14:00 18:00 212 מכסיקו 4
א' 0811.0215.01 מופע הריק: עיונים בתאטרון מאיין ד"ר בן - שאול דפנה
סמינר ג 10:00 14:00 005 הגלריה 4
א' 0811.1468.01 ארטיביזם; משחקים שינוי חברתי ד"ר חן אלון
סמינר ה 14:00 18:00 201 דן-דוד 4