החוג לאמנות התיאטרון - תש"פ
שנה ב' - מסלול מצטיינים

שיעורי יסוד
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
א' 0811.2137.01 מבוא לתיאטרון המודרני ד"ר הררי דרור
שיעור ב 12:00 14:00 א206 מכסיקו 2
 • ***חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • א' 0811.1002.01 חלום ליל קיץ (מתחברים + ) ד"ר להבי שרון
  שיעור ד 08:00 10:00 212 מכסיקו 2
  א' 0811.2136.01 תולדות הדרמה והתיאטרון מהמאה ה- 17 ועד איבסן ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור א 12:00 14:00 209 מכסיקו 2
 • ***חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • א' 0811.1098.01 הטרגדיה היוונית-טקסט, תיאוריה, במה ד"ר עירא אבנרי
  שיעור א 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0811.2138.01 תיאוריות וביקורת:גישות למחקר וליצירה של תיאטרון ד"ר בן - שאול דפנה
  שיעור ג 08:00 10:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0811.1343.01 מבוא לתיאטרון פוסט-מודרני ד"ר הררי דרור
  שיעור ג 12:00 14:00 01 קיקואין 2
 • ***חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • שיעורים מעשיים
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  ב' 0811.1561.01 סצינות איבסן גב' קרמסקי יעל
  עבודה מעשית ג 15:00 18:00 ב206 מכסיקו 3
  ב' 0811.1784.01 סצינות ממחזות קאנונים גב' טטיאנה קנלינס-אוליאר
  עבודה מעשית ב 12:00 15:00 121 מכסיקו 3
  א' 0811.1560.01 משחק ב' - פעולות מר טיראן אלון
  עבודה מעשית ב 09:00 12:00 ב206 מכסיקו 3
  א' 0811.1559.01 פלדנקרייז מר הולנדר נועם
  עבודה מעשית ג 10:00 13:00 א207 מכסיקו 3
  א' 0811.0233.01 פיתוח קול וביצוע גב בוגטין ריקי
  עבודה מעשית א 14:00 16:00 א207 מכסיקו 2
  א' 0811.1523.01 משחק ב' מר ברזין איגור
  שיעור ג 16:00 18:00 121 מכסיקו 2
  ב' 0811.1712.01 תרגיל משחק גב' פינשטיין נתלי
  עבודה מעשית ב 15:00 18:00 121 מכסיקו 3
  ב' 0811.2267.01 תנועה וריקוד לשחקנים-ב' גב' הלר רוני
  עבודה מעשית ג 10:00 12:00 א207 מכסיקו 2
  א' 0811.0229.01 הבעה קולית בדיבור ובשירה א' גב' רייזמן שושנה
  עבודה מעשית ד 12:00 15:00 315 ביה"ס להנדסאים 3
  ב' 0811.0259.01 הפקה מוסיקאלית גב' רייזמן שושנה
  עבודה מעשית ד 15:00 18:00 א207 מכסיקו 3
  ב' 0811.0234.01 אמנות הסיפור מר ענבר דן
  עבודה מעשית א 10:00 13:00 א207 מכסיקו 3
  סמינרים
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  ב' 0811.0247.01 קומדיה: דרמה, תיאוריה, פרשנות*** ד"ר שלגו שלומית
  סמינר ד 10:00 14:00 203 דן-דוד 4
  א' 0811.1035.01 ריטואלים בהלכה:מבט טקסטואלי ופרפורמטיבי ד"ר ליפשיץ יאיר
  סמינר ב 14:00 18:00 212 מכסיקו 4
 • **סמינר חובה לתלמידי משחק
 • **בשיתוף עם מדעי היהדות