החוג לאמנות התיאטרון - תש"פ
שנה ג' - מסלול מצטיינים

סמסטר ב
שיעורים מעשיים
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
ב' 0811.1734.01 מונולוגים גב' קרמסקי יעל
עבודה מעשית ה 09:00 12:00 א207 מכסיקו 3
ב' 0811.1567.01 פרשנות תנועתית לחומרים דרמטיים גב' קופרברג אודליה
עבודה מעשית ד 09:00 12:00 א207 מכסיקו 3
ב' 0811.0242.01 דיבור אמנותי לשחקנים גב' רייזמן שושנה
עבודה מעשית ה 13:00 16:00 317 ביה"ס להנדסאים 3
ב' 0811.0217.01 תהליכי עבודה ויצירה בבימוי-סמסטר ב' מר רול גדי
עבודה מעשית ה 16:00 18:00 2
ב' 0811.1773.01 מטקסט לפעולה- פרשנות מוסיקלית לטקסט דרמטי מר קפטן משה
עבודה מעשית ג 14:00 17:00 א207 מכסיקו 3
ב' 0811.1023.01 משחק בקולנוע גב' אזולאי אורית
עבודה מעשית ד 12:00 15:00 121 מכסיקו 3
ב' 0851.2564.01 משחק 2 גב' שלום עזר טלי
סדנה ב 16:00 19:00 ב122 מכסיקו 3
ב' 0851.2564.03 משחק 2 מר קוסושווילי דובר
סדנה ג 10:00 13:00 א122 מכסיקו 3
ב' 0811.0260.01 פעולה בימתית מר אמסולום מתן
גב' אילאיל סמל
עבודה מעשית
סמינרים
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
א' 0811.1243.01 תיאטרון לפנים ופריפורמנס של עודפות ד"ר הררי דרור
סמינר ה 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4
ב' 0811.1036.01 תיאטרון מודרני ומקורות דתיים ד"ר להבי שרון
סמינר ה 10:00 14:00 209 מכסיקו 4
ב' 0811.2295.01 מופעי מסע תאטרוניים ותלויי אתר ד"ר בן - שאול דפנה
סמינר א 10:00 14:00 4
ב' 0811.2296.01 גוף ורגשות בתיאטרון הרנסנס ד"ר ליפשיץ יאיר
סמינר ה 14:00 18:00 201 דן-דוד 4