התכנית למצטיינים בעיצוב במה, קולנוע וטלוויזיה - תש"פ
הקבץ עיצוב

שנה א'
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
א' 0861.8001.01 יסודות העיצוב א' פרופ' גורצקי מרים
שו"ת ב 13:00 16:00 210 עיצוב מכסיקו 3
ב' 0861.8002.01 יסודות העיצוב ב' מר דולב עידו
שו"ת א 09:00 12:00 210 עיצוב מכסיקו 3
א' 0861.8003.01 ציור תלבושות פרופ' גורצקי מרים
שו"ת ד 13:00 16:00 213 מכסיקו 3
שנה ב'
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
א' 0861.8011.01 סגנונות בעיצוב במה א' גב' קיש כנרת
סדנה ד 16:00 19:00 210 עיצוב מכסיקו 3
א' 0861.8012.01 סגנונות בעיצוב תלבושות א' פרופ' גורצקי מרים
שו"ת ה 16:00 19:00 210 עיצוב מכסיקו 3
ב' 0861.8015.01 סגנונות בעיצוב במה ותלבושות ב' פרופ' גורצקי מרים
שו"ת ד 14:00 18:00 210 עיצוב מכסיקו 4
ב' 0861.7021.01 עיצוב תלבושות מתקדם גב' קלריך-דרץ' ילנה
סדנה ג 16:00 18:00 210 עיצוב מכסיקו 2
שנה ג'
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
א' 0811.1334.01 עבודת מעצב במאי בתיאטרון שלב א'*** מר צ'ך לוקאס
עבודה מעשית א 15:00 18:00 209 מכסיקו 3