התכנית למצטיינים בעיצוב במה, קולנוע וטלוויזיה - תש"פ
הקבץ גרפי פלסטי

שנה א'
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
א' 0861.8004.01 יסודות ברישום מר ערן וובר
סדנה א 09:00 14:00 210 עיצוב מכסיקו 5
א' 0861.8005.01 שרטוט בסיסי מר פרידמן במבי עודד
סדנה ב 08:00 10:00 210 עיצוב מכסיקו 2
ב' 0861.8006.01 מאקט גב' קונסון דינה
סדנה ב 14:00 16:00 210 עיצוב מכסיקו 2
ב' 0861.8007.01 שרטוט בעזרת מחשב (אוטוקד) גב' קונסון דינה
סדנה ג 12:00 14:00 210 עיצוב מכסיקו 2
ב' 0861.8008.01 עיצוב בעזרת מחשב (פוטושופ) גב' קונסון דינה
סדנה ג 14:00 15:00 210 עיצוב מכסיקו 1
שנה ב'
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
א' 0861.8009.01 תוכנות מחשב בקולנוע גב' ביבר עדי
סדנה ב 10:00 12:00 210 עיצוב מכסיקו 2
א' 0861.8010.01 טכניקות בהבעה גרפית-פלסטית ד"ר גולדמן אלה
סדנה א 14:00 19:00 210 עיצוב מכסיקו 5
שנה ג'
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
אין נתונים