התכנית למצטיינים בעיצוב במה, קולנוע וטלוויזיה - תש"פ
הקבץ אמנות התיאטרון

שנה א'
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
א' 0811.1200.01 תולדות הדרמה והתיאטרון:יוון ורומא*** ד"ר שלגו שלומית
שיעור ב 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
א' 0811.1149.01 קריאת מחזות ד"ר בן - שאול דפנה
שיעור ד 08:00 10:00 א206 מכסיקו 2
ב' 0811.1195.01 תולדות התיאטרון: ימי הביניים והרנסנס ד"ר מלכא ליאורה
שיעור ג 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
א' 0861.8018.01 הפקה בתיאטרון-שנה א' עבודה מעשית א 14:00 16:00
ב' 0861.8018.02 הפקה בתיאטרון-שנה א' עבודה מעשית א 14:00 16:00
 • ** עבור ההשתתפות בשיעורי ההפקה לא יינתן קרדיט של שעות
 • שנה ב'
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  א' 0811.2136.01 תולדות הדרמה והתיאטרון מהמאה ה- 17 ועד איבסן ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור א 12:00 14:00 209 מכסיקו 2
  א' 0811.2137.01 מבוא לתיאטרון המודרני ד"ר הררי דרור
  שיעור ב 12:00 14:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0811.1235.01 מבוא לעיצוב תאורה מר פרידמן במבי עודד
  שיעור ד 14:00 16:00 121 מכסיקו 2
  ב' 0811.1235.01 מבוא לעיצוב תאורה מר פרידמן במבי עודד
  שיעור ג 12:00 14:00 121 מכסיקו 2
  א' 0861.8019.01 הפקה בתיאטרון-שנה ב' עבודה מעשית ב 14:00 16:00 219 ביה"ס להנדסאים 0
 • ** עבור ההשתתפות בשיעורי ההפקה לא יינתן קרדיט של שעות
 • שנה ג'
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  ב' 0811.1343.01 מבוא לתיאטרון פוסט-מודרני ד"ר הררי דרור
  שיעור ג 12:00 14:00 01 קיקואין 2