ביה"ס למוזיקה - תש"פ

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
המגמה למוזיקולוגיה ע"ש סמואל רובין
תואר ראשון במסלול דו-חוגי - שיעורי חובה
שנה א'
אב 0842.1412.01 מבוא ליסודות המוזיקה מר רוזנקרנץ עדי
שו"ת ב 12:00 14:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 4
א' 0843.1001.01 כתיבה אקדמית הלכה למעשה גב' בלושטיין מירי
שו"ת ב 10:00 12:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 2
א' 0845.1001.01 תולדות המוזיקה ימה"ב והרנסאנס ד"ר גזית עופר
שיעור א 16:00 20:00 030 ביה"ס למוזיקה 4
ב' 0845.1002.01 תולדות המוזיקה-בארוק גב' בייזר הדר
שיעור א 12:00 16:00 030 ביה"ס למוזיקה 4
אב 0845.1005.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I מר רוזנקרנץ עדי
תרגיל ב 16:00 17:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
אב 0845.1005.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I מר רוזנקרנץ עדי
תרגיל ה 16:00 17:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
אב 0842.1400.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I גב' בורשטיין דבורה
תרגיל ב 14:00 15:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
אב 0842.1400.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I גב' בורשטיין דבורה
תרגיל ה 14:00 15:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
אב 0842.1400.02 פיתוח שמיעה וסולפג' I גב' בורשטיין דבורה
תרגיל ב 16:00 17:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
אב 0842.1400.02 פיתוח שמיעה וסולפג' I גב' בורשטיין דבורה
תרגיל ה 16:00 17:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
אב 0843.1500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I ד"ר רובינשטיין בת-שבע
תרגיל ב 12:00 13:00 013 ביה"ס למוזיקה 2
אב 0843.1500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I ד"ר רובינשטיין בת-שבע
תרגיל ה 12:00 13:00 013 ביה"ס למוזיקה 2
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • החלוקה לקבוצות תתבצע ע"י המזכירות
 • אב 0842.1206.01 יסודות המרקם והצורה I ד"ר גוטר ענבל
  שו"ת ב 12:00 14:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.1206.02 יסודות המרקם והצורה I ד"ר גוטר ענבל
  שו"ת ב 17:00 19:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.1505.01 הרמוניה I מר סרוסי ראובן
  שו"ת ג 14:00 16:00 032 ביה"ס למוזיקה 4
 • החלוקה לקבוצות תתבצע ע"י המזכירות
 • ב' 0845.1006.01 מבוא לניתוח מוזיקאלי א' פרופ' איתן זהר
  שו"ת ד 14:00 16:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0843.1515.01 קונטרפונקט בסגנון פלסטרינה I מר יוהס דן
  שו"ת ד 12:00 14:00 031 ביה"ס למוזיקה 4
 • קורס זה מיועד לתלמידים הלומדים הרמוניה בלבד
 • אב 0845.5555 קולקוויום - מוזיקולוגיה מורים שונים
  קולוק' ב 18:00 20:00 מ013 אולפן הקלטות ביה"ס למוזיקה 0
  אב 0842.2015.01 האזנה ב' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  אב 0842.1226.01 מיומנות מקלדת מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  שנה ב'
  ב' 0845.1002.01 תולדות המוזיקה-בארוק גב' בייזר הדר
  שיעור א 12:00 16:00 030 ביה"ס למוזיקה 4
  א' 0845.2001.01 תולדות המוזיקה-קלסיקה רומנטיקה פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
  שיעור ה 10:00 12:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
  א' 0845.2001.01 תולדות המוזיקה-קלסיקה רומנטיקה פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
  שיעור ד 10:00 12:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 9845.2109.01 המוזיקה במאה ה-20 שו"ת 4
 • לא יתקיים בתש"פ
 • אב 0845.2005.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ב 17:00 18:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.2005.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ה 17:00 18:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.2400.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ב 13:00 14:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.2400.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ה 13:00 14:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.2400.02 פיתוח שמיעה וסולפג' II גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ב 17:00 18:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.2400.02 פיתוח שמיעה וסולפג' II גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ה 17:00 18:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0843.2500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ב 14:00 15:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0843.2500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ה 14:00 15:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • אב 0842.2206.01 יסודות המרקם והצורה II ד"ר רום אורי
  שו"ת ה 10:00 12:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.2206.02 יסודות המרקם והצורה II ד"ר רום אורי
  שו"ת ה 14:00 16:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.2505.01 הרמוניה II ד"ר רום אורי
  שו"ת ה 12:00 14:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 4
  ב' 0843.2516.01 קונטרפונקט בסגנון באך I ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ד 08:00 10:00 031 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.1008.01 מוזיקולוגיות פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
  שיעור ד 16:00 18:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0845.2002.01 מוזיקה חברה ותרבות אודיטורית ד"ר גזית עופר
  שיעור ד 12:00 14:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0845.1004.01 קריאת פרטיטורה ד"ר גלפרין איגור
  תרגיל ג 10:00 11:00 031 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.5555 קולקוויום - מוזיקולוגיה מורים שונים
  קולוק' ב 18:00 20:00 מ013 אולפן הקלטות ביה"ס למוזיקה 0
  אב 0842.3015.01 האזנה ג' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  שנה ג'
  אב 9845.2109.01 המוזיקה במאה ה-20 שו"ת 4
 • לא יתקיים בתש"פ
 • אב 9845.2109.02 Music in the 20th Century שיעור 4
 • לא יתקיים בתש"פ
 • אב 0845.5555 קולקוויום - מוזיקולוגיה מורים שונים
  קולוק' ב 18:00 20:00 מ013 אולפן הקלטות ביה"ס למוזיקה 0
  אב 0842.4015.01 האזנה ד' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0