החוג לאמנות התיאטרון - תש"פ
תואר I - כלל התכניות

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
תש"פ
שנה א' 38 ש"ס
מסלול חד-חוגי עיוני
22ש"ס שעורי יסוד-חובה; 4 ש"ס שעור הפקה;
12ש"ס עבודה מעשית
מסלול דו-חוגי עיוני- 24 ש"ס
14ש"ס שעורי יסוד- חובה; 4 ש"ס שעורי הפקה;6 ש"ס עבודה מעשית
מסלול בימוי 38 ש"ס
22ש"ס שעורי יסוד-חובה; 4 ש"ס שעור הפקה;
12ש"ס עבודה מעשית
מסלול תיאטרון קהילתי 38 ש"ס
22ש"ס שעורי יסוד-חובה; 4 ש"ס שעור הפקה;
12ש"ס עבודה מעשית
אין להירשם לקורס שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
=============================================
שיעורי יסוד - חובה (מסגרת 104)
א' 0811.1006.01 הדרכת בטיחות עבודה מעשית
 • קורס בטיחות. יתקיים ימים ספורים לפני פתיחת
 • שנת הלימודים נוכחות חובה. השתתפות בקורס היא תנאי קדם
 • להשתתפות בשעורי ההפקה.
 • א' 0811.1200.01 תולדות הדרמה והתיאטרון:יוון ורומא*** ד"ר שלגו שלומית
  שיעור ב 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
 • *חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • א' 0811.1323.01 תרגיל חובה בתולדות התיאטרון יוון ורומא מר קריגר יאשה
  תרגיל א 14:00 16:00 02 קיקואין 2
  א' 0811.1323.02 תרגיל חובה בתולדות התיאטרון יוון ורומא*** גב' דרור בן שושן ים
  תרגיל ה 12:00 14:00 201 דן-דוד 2
 • *קבוצה 02 מיועדת לכתת המשחק
 • *חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • א' 0811.1134.01 מבוא לתיאטרון מקומי ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור א 10:00 12:00 120 מכסיקו 2
 • *חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • א' 0811.1193.01 שיטות מחקר של האירוע התיאטרוני ד"ר בן - שאול דפנה
  שיעור ד 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
  א' 0811.1775.01 כל העולם במה מר פרידמן במבי עודד
  שיעור ד 12:00 14:00 212 מכסיקו 2
  א' 0811.1149.01 קריאת מחזות ד"ר בן - שאול דפנה
  שיעור ד 08:00 10:00 א206 מכסיקו 2
 • *חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • ב' 0811.1007.01 תיאוריות בימוי מר משה פרלשטיין
  שיעור א 16:00 18:00 201 דן-דוד 2
  ב' 0811.1072.01 כתיבה אקדמית- מבוא למחקר בתיאטרון ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור א 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
 • *חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • ב' 0811.1195.01 תולדות התיאטרון: ימי הביניים והרנסנס ד"ר מלכא ליאורה
  שיעור ג 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
 • *חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • ב' 0811.2202.01 מבוא לתיאטרון יהודי ועברי: דת, תרבות, שפה ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור א 12:00 14:00 211 מכסיקו 2
  ב' 0811.1215.01 תיאטרון, חברה, קהילה ד"ר חן אלון
  שיעור א 14:00 16:00 212 מכסיקו 2
 • *חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • שעורי הפקה (מסגרת 450)
  א' 0811.0248.01 פלאי קלעים - מבוא מעשי להרכבת הצגה*** גב' גליה יואלי
  שיעור א 12:00 14:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0811.0248.01 פלאי קלעים - מבוא מעשי להרכבת הצגה*** גב' גליה יואלי
  שיעור
  א' 0811.1001.01 שיבוץ בהפקות*** גב' גליה יואלי
  תרגיל ה 18:00 20:00 120 מכסיקו
  ב' 0811.1001.01 שיבוץ בהפקות*** גב' גליה יואלי
  תרגיל
 • *השיבוץ להפקה יבוצע ע"י משרד הפקות
 • *אחת לשבועיים
 • שיעורים מעשיים-מסגרת 107
  ב' 0811.0254.01 אובייקט בחלל מר אמסולום מתן
  עבודה מעשית ג 15:00 18:00 315 ביה"ס להנדסאים 3
  ב' 0811.0261.01 עיצוב תנועה במרחב בימתי גב' מור לידור
  עבודה מעשית ב 14:00 17:00 א207 מכסיקו 3
  א' 0811.1362.01 שיעור משחק לבימוי מר ברזין איגור
  עבודה מעשית ב 12:00 15:00 ב206 מכסיקו 3
  ב' 0811.1362.01 שיעור משחק לבימוי מר ברזין איגור
  עבודה מעשית ג 12:00 15:00 315 ביה"ס להנדסאים 3
  אב 0811.4020.01 פרויקט תיאטרון בקהילה ד"ר חן אלון
  עבודה מעשית ב 16:00 19:00 מחוץ לקמפוס מחוץ לקמפוס 6
  תכנית מצטיינים במשחק
  20 ש"ס שעורי יסוד- חובה; 32 ש"ס עבודה מעשית
  (כולל 4 ש"ס שיעור הפקה)
  א' 0811.0223.01 יסודות המשחק גב' קרמסקי יעל
  עבודה מעשית א 14:00 17:00 315 ביה"ס להנדסאים 3
  ב' 0811.0223.01 יסודות המשחק גב' קרמסקי יעל
  עבודה מעשית ב 14:00 17:00 ב206 מכסיקו 3
  א' 0811.0216.01 תיאטרון פיזי מר טיראן אלון
  עבודה מעשית ב 12:00 15:00 א207 מכסיקו 3
  א' 0811.0817.01 יסודות התנועה גב' הלר רוני
  עבודה מעשית ה 14:00 16:00 א207 מכסיקו 2
  ב' 0811.0817.01 יסודות התנועה גב' הלר רוני
  עבודה מעשית ג 12:00 14:00 א207 מכסיקו 2
  א' 0811.0225.01 גילוי הקול גב בוגטין ריקי
  עבודה מעשית ד 16:00 18:00 א207 מכסיקו 2
  ב' 0811.0225.01 פיתוח קול גב בוגטין ריקי
  עבודה מעשית ב 12:00 14:00 א207 מכסיקו 2
  א' 0811.0226.01 אמנות הדיבור ד"ר כהן בן שאול דפנה
  עבודה מעשית ב 15:00 18:00 א207 מכסיקו 3
  ב' 0811.0226.01 אמנות הדיבור ד"ר כהן בן שאול דפנה
  עבודה מעשית ה 13:00 16:00 א207 מכסיקו 3
  ב' 0811.1080.01 משחק א' גב' טטיאנה קנלינס-אוליאר
  עבודה מעשית ב 09:00 12:00 121 מכסיקו 3
  ב' 0811.0207.01 תנועה וריקוד לשחקנים גב' דיימונד ריבי
  עבודה מעשית ה 16:00 18:00 א207 מכסיקו 2
  א' 0811.0248.01 פלאי קלעים - מבוא מעשי להרכבת הצגה*** גב' גליה יואלי
  שיעור א 12:00 14:00 120 מכסיקו 2
  א' 0811.1001.01 שיבוץ בהפקות*** גב' גליה יואלי
  תרגיל ה 18:00 20:00 120 מכסיקו
  שנה ב'
  מסלול חד חוגי עיוני 44ש"ס
  18ש"ס שעורי חובה עיוניים; 8 ש"ס רפרט+ סמינריון;
  4ש"ס שעורי הפקה; 12ש"ס שיעורים מעשיים
  שנה ב' מסלול דו חוגי עיוני סה"כ 20 ש"ס
  6 ש"ס שעורי חובה עיוניים; 4 ש"ס סמינריון; 4 ש"ס שעור הפקה*
  6 ש"ס שיעורים מעשיים
  מסלול בימוי - 44 ש"ס
  18ש"ס שעורי חובה עיוניים; 4ש"ס סמינריון; 4 ש"ס שעורי הפקה
  18 ש"ס שיעורים מעשיים
  מסלול תיאטרון קהילתי - 44 ש"ס*
  18ש"ס שעורי חובה עיוניים; 4ש"ס סמינריון; 4 ש"ס שעורי הפקה
  18 ש"ס שיעורים מעשיים
  אין להירשם לקורס שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
  שעורי יסוד חובה - מסגרת 105
  א' 0811.2137.01 מבוא לתיאטרון המודרני ד"ר הררי דרור
  שיעור ב 12:00 14:00 א206 מכסיקו 2
 • *חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • א' 0811.1097.01 תכניה וקטלוג בעידן דיגיטלי ד"ר להבי שרון
  ד"ר ספי הנדלר
  שיעור ד 16:00 18:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0811.1097.01 תכניה וקטלוג בעידן דיגיטלי ד"ר להבי שרון
  ד"ר ספי הנדלר
  שיעור ג 16:00 18:00 ג206 מכסיקו 2
  א' 0811.1002.01 חלום ליל קיץ (מתחברים + ) ד"ר להבי שרון
  שיעור ד 08:00 10:00 212 מכסיקו 2
  א' 0811.2136.01 תולדות הדרמה והתיאטרון מהמאה ה- 17 ועד איבסן ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור א 12:00 14:00 209 מכסיקו 2
 • *חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • א' 0811.1098.01 הטרגדיה היוונית-טקסט, תיאוריה, במה ד"ר עירא אבנרי
  שיעור א 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0811.2138.01 תיאוריות וביקורת:גישות למחקר וליצירה של תיאטרון ד"ר בן - שאול דפנה
  שיעור ג 08:00 10:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0811.1343.01 מבוא לתיאטרון פוסט-מודרני ד"ר הררי דרור
  שיעור ג 12:00 14:00 01 קיקואין 2
 • *חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • ב' 0851.6206.01 עולמות מונפשים: להבין אנימציה בלימודי הקולנוע ד"ר לנדסמן אוהד
  שיעור 2
 • *קורס מקוון של ביה"ס לקולנוע
 • ב' 0811.1099.01 השורשים הקדם-מודרניים של הטרגדיה המודרנית ד"ר עירא אבנרי
  שיעור א 10:00 12:00 120 מכסיקו 2
  4 ש"ס שעורי הפקה שנה ב' -מסגרת 450
  השיבוץ לשיעור ולהפקה יבוצע ע"י משרד ההפקות
  א' 0811.1033.01 ע. במאי, מפיק, ניהול הצגה מר ברעוז גד
  תרגיל ה 12:00 14:00 120 מכסיקו 2
  א' 0811.1001.01 שיבוץ בהפקות*** גב' גליה יואלי
  תרגיל ה 18:00 20:00 120 מכסיקו
  השיבוץ לשיעור ולהפקה יבוצע ע"י משרד ההפקות
  סמינריונים- מסגרת 303
  א' 0811.1398.01 שיקספיר וייצוגי הגוף כחומר וכדימוי ד"ר מלכא ליאורה
  סמינר ג 10:00 14:00 02 קיקואין 4
  א' 0811.1035.01 ריטואלים בהלכה:מבט טקסטואלי ופרפורמטיבי ד"ר ליפשיץ יאיר
  סמינר ב 14:00 18:00 212 מכסיקו 4
 • סמינר חובה לתלמידי משחק
 • בשיתוף עם מדעי היהדות
 • ב' 0811.1092.01 מגדר מעמד וזהות בתיאטרון המודרני*** ד"ר להבי שרון
  סמינר א 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4
 • *אינו מיועד למי שלמד את הקורס בשנת תשע"ח
 • א' 0811.0215.01 מופע הריק: עיונים בתאטרון מאיין ד"ר בן - שאול דפנה
  סמינר ג 10:00 14:00 005 הגלריה 4
  ב' 0811.0247.01 קומדיה: דרמה, תיאוריה, פרשנות*** ד"ר שלגו שלומית
  סמינר ד 10:00 14:00 203 דן-דוד 4
 • * חובה לכיתת למצטיינים במשחק
 • ב' 0811.3286.01 תיאטרון משנה מציאות ד"ר הררי דרור
  סמינר ב 10:00 14:00 213 מכסיקו 4
  א' 0811.1468.01 ארטיביזם; משחקים שינוי חברתי ד"ר חן אלון
  סמינר ה 14:00 18:00 201 דן-דוד 4
 • חובה למסלול קהילתי
 • שיעורים מעשיים - מסגרת 107
  א' 0811.1471.01 מחזות ישראליים מקומיים גב' ברון דדי
  עבודה מעשית ד 10:00 13:00 ב206 מכסיקו 3
  ב' 0811.0261.01 עיצוב תנועה במרחב בימתי גב' מור לידור
  עבודה מעשית ב 14:00 17:00 א207 מכסיקו 3
  ב' 0811.3995.01 -בימוי - כפיר אזולאי מר אזולאי כפיר
  עבודה מעשית א 15:00 18:00 ב206 מכסיקו 3
  א' 0811.1034.01 מאימפרוביזציה לפרזנטציה - עבודת השחקן ד"ר הריס פיטר
  עבודה מעשית ה 09:00 12:00 121 מכסיקו 3
  ב' 0811.1034.01 מאימפרוביזציה לפרזנטציה - עבודת השחקן ד"ר הריס פיטר
  עבודה מעשית ה 09:00 12:00 ב206 מכסיקו 3
 • **חובה למסלול קהילתי
 • אב 0811.4020.01 פרויקט תיאטרון בקהילה ד"ר חן אלון
  עבודה מעשית ב 16:00 19:00 מחוץ לקמפוס מחוץ לקמפוס 6
 • חובה להרשם לסמינר ארטיביזם; משחקים שינוי חברתי
 • א' 0811.1018.01 חשיבה דרמטית-מניתוח טקסטואלי לביצוע בימתי מר ברגמן נמרוד
  עבודה מעשית א 14:00 17:00 121 מכסיקו 3
  א' 0811.1401.01 עבודת השחקן-גוף,קול,טקסט גב' קרק טלי
  עבודה מעשית ד 10:00 13:00 121 מכסיקו 3
  ב' 0811.1401.01 עבודת השחקן-גוף,קול,טקסט גב' קרק טלי
  עבודה מעשית ג 09:00 12:00 ב206 מכסיקו 3
  א' 0811.1488.01 יסודות הבימוי גב' קרמסקי יעל
  עבודה מעשית ג 14:00 17:00 א207 מכסיקו 3
  ב' 0811.1488.01 יסודות הבימוי גב' קרמסקי יעל
  עבודה מעשית ה 12:00 15:00 ב206 מכסיקו 3
  שנה ב' תכנית מצטיינים במשחק
  14 ש"ס חובה עיוני; 8 ש"ס סמינריונים (כתיבת עבודת רפראט וסמינ
  ב' 0811.0247.01 קומדיה: דרמה, תיאוריה, פרשנות*** ד"ר שלגו שלומית
  סמינר ד 10:00 14:00 203 דן-דוד 4
  א' 0811.1035.01 ריטואלים בהלכה:מבט טקסטואלי ופרפורמטיבי ד"ר ליפשיץ יאיר
  סמינר ב 14:00 18:00 212 מכסיקו 4
 • סמינר חובה לתלמידי משחק
 • בשיתוף עם מדעי היהדות
 • שיעורים מעשיים למסלול מצטיינים (מסגרת 107)
  30 ש"ס שיעורים מעשיים.
  ב' 0811.1561.01 סצינות איבסן גב' קרמסקי יעל
  עבודה מעשית ג 15:00 18:00 ב206 מכסיקו 3
  ב' 0811.1784.01 סצינות ממחזות קאנונים גב' טטיאנה קנלינס-אוליאר
  עבודה מעשית ב 12:00 15:00 121 מכסיקו 3
  א' 0811.1560.01 משחק ב' - פעולות מר טיראן אלון
  עבודה מעשית ב 09:00 12:00 ב206 מכסיקו 3
  א' 0811.1559.01 פלדנקרייז מר הולנדר נועם
  עבודה מעשית ג 10:00 13:00 א207 מכסיקו 3
  א' 0811.0233.01 פיתוח קול וביצוע גב בוגטין ריקי
  עבודה מעשית א 14:00 16:00 א207 מכסיקו 2
  א' 0811.1523.01 משחק ב' מר ברזין איגור
  שיעור ג 16:00 18:00 121 מכסיקו 2
  ב' 0811.1712.01 תרגיל משחק גב' פינשטיין נתלי
  עבודה מעשית ב 15:00 18:00 121 מכסיקו 3
  ב' 0811.2267.01 תנועה וריקוד לשחקנים-ב' גב' הלר רוני
  עבודה מעשית ג 10:00 12:00 א207 מכסיקו 2
  א' 0811.0229.01 הבעה קולית בדיבור ובשירה א' גב' רייזמן שושנה
  עבודה מעשית ד 12:00 15:00 315 ביה"ס להנדסאים 3
  ב' 0811.0259.01 הפקה מוסיקאלית גב' רייזמן שושנה
  עבודה מעשית ד 15:00 18:00 א207 מכסיקו 3
  ב' 0811.0234.01 אמנות הסיפור מר ענבר דן
  עבודה מעשית א 10:00 13:00 א207 מכסיקו 3
  שנה ג'
  מסלול חד חוגי עיוני- סה"כ 40 ש"ס
  16ש"ס עיוני ; 8 ש"ס סמינרים;4 ש"ס שעורי הפקה;
  12ש"ח שיעורים מעשיים
  מסלול דו-חוגי 18ש"ס
  4 ש"ס שעורי חובה עיוני;4 ש"ס סמינריון; 4 שעור הפקה;
  6 ש"ס שיעורים מעשיים
  מסלול בימוי 40 ש"ס
  10ש"ס חובה עיוני ; 8 ש"ס סמינרים;4 ש"ס שעורי הפקה;
  18 ש"ח שיעורים מעשיים
  מסלול תיאטרון קהילתי 40 ש"ס*
  10ש"ס חובה עיוני ; 8 ש"ס סמינרים;4 ש"ס שעורי הפקה;
  18 ש"ח שיעורים מעשיים
  *תלמידי מסלול תיאטרון קהילתי -ניתן לברר באופן אישי לגבי
  קורסים מתוך מקבץ הוראה של ביה"ס לחינוך
  אין להירשם לקורס שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
  שיעורים עיוניים מסגרת 106***
 • *ניתן לבחור מתוך השיעורים המוצעים
 • א' 0811.1098.01 הטרגדיה היוונית-טקסט, תיאוריה, במה ד"ר עירא אבנרי
  שיעור א 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0811.1221.01 הגיבור המודרני ותשוקתו למימוש עצמי ד"ר בלהה בלום
  שיעור ב 12:00 14:00 120 מכסיקו 2
  א' 0811.1235.01 מבוא לעיצוב תאורה מר פרידמן במבי עודד
  שיעור ד 14:00 16:00 121 מכסיקו 2
  ב' 0811.1235.01 מבוא לעיצוב תאורה מר פרידמן במבי עודד
  שיעור ג 12:00 14:00 121 מכסיקו 2
  ב' 0811.1240.01 אחרים בתיאטרון ובמופע הישראלי ד"ר הררי דרור
  שיעור ג 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
  ב' 0811.1099.01 השורשים הקדם-מודרניים של הטרגדיה המודרנית ד"ר עירא אבנרי
  שיעור א 10:00 12:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0861.6005.01 יזמות תרבותית אלטרנטיבית ד"ר רועי ברנד
  שיעור ג 14:00 16:00 ג206 מכסיקו 2
  א' 0861.6004.01 אספנות וכוחות השוק: אמנות יפה בישראל ד"ר פרי מילי
  שיעור א 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
  ב' 0769.2094.01 אילתור ויצירתיות בהוראה ד"ר שם-טוב נפתלי
  שיעור ג 16:00 18:00 308 שרת
  ב' 0769.1002.03 מערכת החינוך בישראל ד"ר הופמן תמי
  שיעור ג 08:30 10:00 411 שרת
  ב' 0769.7093.01 נוער בסיכון ובהדרה גב' לרר-כנפו אורית
  שיעור ג 18:00 20:00 004 שרת
 • 0769: שיעורים מהיחידה להכשרה להוראה, בית הספר לחינוך
 • שעורי הפקה שנה ג'- מסגרת 450
  השיבוץ לשיעור ולהפקה יבוצע ע"י משרד ההפקות
  4 ש"ס שעורי הפקה -מסגרת 450
  שיעור הפקה חובה לשנה ג' סאונד ותאורה
  א' 0811.1001.01 שיבוץ בהפקות*** גב' גליה יואלי
  תרגיל ה 18:00 20:00 120 מכסיקו
  השיבוץ יעשה ע"י משרד הפקות
  ב' 0811.1563.01 הפקה בתיאטרון עצמאי גב' גליה יואלי
  שיעור ב 14:00 16:00 212 מכסיקו 2
  שיעורים מעשיים* - מסגרת 107
  א' 0811.0814.01 הבמאי כפרשן - עבודה על סצינות ממחזותיו של ברטולט ברכט מר עידו ריקלין
  עבודה מעשית ה 11:00 14:00 ב206 מכסיקו 3
  ב' 0811.0814.01 הבמאי כפרשן - עבודה על סצינות ממחזותיו של ברטולט ברכט מר עידו ריקלין
  עבודה מעשית ד 14:00 17:00 ב206 מכסיקו 3
  א' 0811.1526.01 בימוי סצינות פרופ' הניג אופירה
  עבודה מעשית א 12:00 15:00 ב206 מכסיקו 3
  א' 0811.1334.01 עבודת מעצב במאי בתיאטרון שלב א'*** מר צ'ך לוקאס
  עבודה מעשית א 15:00 18:00 209 מכסיקו 3
  ב' 0811.1335.01 עבודת מעצב במאי בתיאטרון שלב ב'*** מר צ'ך לוקאס
  עבודה מעשית ג 14:00 17:00 212 מכסיקו 3
 • *חובה לתלמידי בימוי (2 סמסטרים)
 • *חובה לתלמידי עיצוב במה שנה ג' תואר ראשון סמ' א'
 • *חובה לתלמידי עיצוב במה שנה ג' תואר שני סמ' ב'
 • אב 0811.4020.01 פרויקט תיאטרון בקהילה ד"ר חן אלון
  עבודה מעשית ב 16:00 19:00 מחוץ לקמפוס מחוץ לקמפוס 6
 • חובה להרשם לסמינר ארטיביזם; משחקים שינוי חברתי
 • חובה למסלול קהלתי
 • יתקיים מחוץ לאוניברסיטה
 • א' 0811.1469.01 טקסט, שפה, משחק מר עאמר חלייחל
  עבודה מעשית א 16:00 19:00 א207 מכסיקו 3
  ב' 0811.1562.01 כתיבה ודרמטורגיה פרופ' קינר גד
  עבודה מעשית ד 16:00 19:00 212 מכסיקו 3
  ב' 0811.3995.01 -בימוי - כפיר אזולאי מר אזולאי כפיר
  עבודה מעשית א 15:00 18:00 ב206 מכסיקו 3
  א' 0811.1034.01 מאימפרוביזציה לפרזנטציה - עבודת השחקן ד"ר הריס פיטר
  עבודה מעשית ה 09:00 12:00 121 מכסיקו 3
  ב' 0811.1034.01 מאימפרוביזציה לפרזנטציה - עבודת השחקן ד"ר הריס פיטר
  עבודה מעשית ה 09:00 12:00 ב206 מכסיקו 3
  סמינרים - מסגרת 303
  א' 0811.1398.01 שיקספיר וייצוגי הגוף כחומר וכדימוי ד"ר מלכא ליאורה
  סמינר ג 10:00 14:00 02 קיקואין 4
  א' 0811.1468.01 ארטיביזם; משחקים שינוי חברתי ד"ר חן אלון
  סמינר ה 14:00 18:00 201 דן-דוד 4
  ב' 0811.1092.01 מגדר מעמד וזהות בתיאטרון המודרני*** ד"ר להבי שרון
  סמינר א 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4
 • *אינו מיועד למי שלמד את הקורס בשנת תשע"ח
 • א' 0811.0215.01 מופע הריק: עיונים בתאטרון מאיין ד"ר בן - שאול דפנה
  סמינר ג 10:00 14:00 005 הגלריה 4
  א' 0811.1035.01 ריטואלים בהלכה:מבט טקסטואלי ופרפורמטיבי ד"ר ליפשיץ יאיר
  סמינר ב 14:00 18:00 212 מכסיקו 4
 • *בשיתוף מדעי היהדות
 • א' 0811.1243.01 תיאטרון לפנים ופריפורמנס של עודפות ד"ר הררי דרור
  סמינר ה 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4
  ב' 0811.0247.01 קומדיה: דרמה, תיאוריה, פרשנות*** ד"ר שלגו שלומית
  סמינר ד 10:00 14:00 203 דן-דוד 4
  =============================
  תכנית מצטיינים במשחק ,שנה ג'
  סמסטר א'
  4 ש"ס סמינר מתואר ראשון(כתיבת עבודה סמינריונית)
  שיעורים מעשיים 14ש"ס
  סמינרים ת. ראשון (מסגרת 303)
  א' 0811.1398.01 שיקספיר וייצוגי הגוף כחומר וכדימוי ד"ר מלכא ליאורה
  סמינר ג 10:00 14:00 02 קיקואין 4
  א' 0811.1035.01 ריטואלים בהלכה:מבט טקסטואלי ופרפורמטיבי ד"ר ליפשיץ יאיר
  סמינר ב 14:00 18:00 212 מכסיקו 4
  א' 0811.0215.01 מופע הריק: עיונים בתאטרון מאיין ד"ר בן - שאול דפנה
  סמינר ג 10:00 14:00 005 הגלריה 4
  א' 0811.1468.01 ארטיביזם; משחקים שינוי חברתי ד"ר חן אלון
  סמינר ה 14:00 18:00 201 דן-דוד 4
  שיעורים מעשיים סמסטר א'(מסגרת 107)
  א' 0811.1020.01 חקר התנועה-לשחקנים ג' גב' קופרברג אודליה
  עבודה מעשית ד 09:00 11:00 א207 מכסיקו 2
  א' 0811.1021.01 לדבר את הטקסט מר ענבר דן
  עבודה מעשית ד 11:00 13:00 א207 מכסיקו 2
  א' 0811.1526.01 בימוי סצינות פרופ' הניג אופירה
  עבודה מעשית א 12:00 15:00 ב206 מכסיקו 3
  א' 0811.1566.01 משחק ג' מר רול גדי
  עבודה מעשית ד 14:00 18:00 ב206 מכסיקו 4
  א' 0811.1565.01 משחק סצינות מר תבורי דורון
  עבודה מעשית א 09:00 12:00 ב206 מכסיקו 3
  מצטיינים במשחק שנה ג'
  סמסטר ב'
  סמינר מתואר שני (כתיבת רפרט)
  שיעורים מעשיים 20 ש"ס(מסגרת 617)
  שיעורים מעשיים סמסטר ב' (מסגרת 617)
  ב' 0811.1734.01 מונולוגים גב' קרמסקי יעל
  עבודה מעשית ה 09:00 12:00 א207 מכסיקו 3
  ב' 0811.1567.01 פרשנות תנועתית לחומרים דרמטיים גב' קופרברג אודליה
  עבודה מעשית ד 09:00 12:00 א207 מכסיקו 3
  ב' 0811.0242.01 דיבור אמנותי לשחקנים גב' רייזמן שושנה
  עבודה מעשית ה 13:00 16:00 317 ביה"ס להנדסאים 3
  ב' 0811.0217.01 תהליכי עבודה ויצירה בבימוי-סמסטר ב' מר רול גדי
  עבודה מעשית ה 16:00 18:00 2
  ב' 0811.6154.01 חזרות עבודה מעשית ה 18:00 20:00 0
 • *התלמידים מחוייבים בשעתיים חזרות
 • ב' 0811.1773.01 מטקסט לפעולה- פרשנות מוסיקלית לטקסט דרמטי מר קפטן משה
  עבודה מעשית ג 14:00 17:00 א207 מכסיקו 3
  ב' 0811.1023.01 משחק בקולנוע גב' אזולאי אורית
  עבודה מעשית ד 12:00 15:00 121 מכסיקו 3
  ב' 0851.2564.01 משחק 2 גב' שלום עזר טלי
  סדנה ב 16:00 19:00 ב122 מכסיקו 3
  ב' 0851.2564.03 משחק 2 מר קוסושווילי דובר
  סדנה ג 10:00 13:00 א122 מכסיקו 3
  ב' 0811.0260.01 פעולה בימתית מר אמסולום מתן
  גב' אילאיל סמל
  עבודה מעשית
  סמינרים מתואר שני מסגרת 601
  ב' 0811.1036.01 תיאטרון מודרני ומקורות דתיים ד"ר להבי שרון
  סמינר ה 10:00 14:00 209 מכסיקו 4
  ב' 0811.2295.01 מופעי מסע תאטרוניים ותלויי אתר ד"ר בן - שאול דפנה
  סמינר א 10:00 14:00 4
  ב' 0811.2296.01 גוף ורגשות בתיאטרון הרנסנס ד"ר ליפשיץ יאיר
  סמינר ה 14:00 18:00 201 דן-דוד 4
  תכנית מצטיינים במשחק
  שנה ד'
  סמינרים 8 ש"ס; עבודה מעשית 14 ש"ס
  סמינרים 8 ש"ס מסגרת 602
  א' 0811.2293.01 מדע בקדמת הבמה ד"ר רז-דגני אירית
  סמינר ה 10:00 14:00 212 מכסיקו 4
  ב' 0811.3286.01 תיאטרון משנה מציאות ד"ר הררי דרור
  סמינר ב 10:00 14:00 213 מכסיקו 4
  א' 0811.2297.01 מולייר פרופ' יערי נורית
  סמינר א 10:00 14:00 200 מכסיקו 4