התכנית הרב-תחומית באמנויות - תש"ף
הקבץ לימודי יזמות

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
הקבץ לימודי יזמות
 • *יש לבחור קבוצה אחת מתוך הרשימה להלן:
 • א' 1884.0101.01 יסודות היזמות והניהול ד"ר עמיר ירון
  שיעור א 16:00 19:00 001 דן-דוד
  א' 1884.0101.02 יסודות היזמות והניהול ד"ר ארבל איריס
  שיעור ג 18:00 21:00 204 נפתלי
  ב' 1884.0101.04 יסודות היזמות והניהול ד"ר ארבל איריס
  שיעור ג 18:00 21:00 105 שרמן
 • *יש לבחור קבוצה אחת מתוך הרשימה להלן:
 • א' 1884.0201.01 מבוא ליזמות חברתית ד"ר אבו ענבל
  שיעור ב 16:00 18:00 103 נפתלי
 • *יש לבחור קבוצה אחת מתוך הרשימה להלן:
 • ב' 1884.0102.01 כלים ושיטות ביזמות מר גל נחום
  שיעור א 15:00 18:00 110 דן-דוד
  ב' 1884.0102.02 כלים ושיטות ביזמות מר איתי תומר
  שיעור א 18:00 21:00 103 נפתלי