התכנית הרב-תחומית באמנויות - תש"פ
שיעורים ייעודיים בניהול אמנותי ורב תחומיות

קורסי ליבה
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
שיעורים ייעודיים רב-תחומיים:
  • שיעורים אלה מיועדים לתלמידי השנה השנייה והשלישית של התכנית
  • יש ללמוד 8 ש"ס במהלך התואר, החל משנה ב':
  • א' 0861.6004.01 אספנות וכוחות השוק: אמנות יפה בישראל ד"ר פרי מילי
    שיעור א 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
    ב' 0861.6005.01 יזמות תרבותית אלטרנטיבית ד"ר רועי ברנד
    שיעור ג 14:00 16:00 ג206 מכסיקו 2