התכנית הרב-תחומית באמנויות - תש"פ
סמינרים

קורסי ליבה
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
סמינריון בחטיבה הרב-תחומית
ב' 0861.4057.01 הבלט רוס-מחול ומודרניזם חזותי ותנועתי ד"ר מלכא ליאורה
סמינר ב 14:00 18:00 120 מכסיקו 4
ב' 0810.5091.01 "לנוע בלי לזוז" מחשבות על זמן, תנועה והבעה במעשה האמנות המוז ד"ר אופנהיים רועי
סמינר ד 14:00 18:00 209 מכסיקו 4