התכנית הרב-תחומית באמנויות - תש"ף
אמנות גלובלית

שיעורים
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
הקבץ אמנות גלובלית
ב' 0821.1341.01 מבוא לאמנות עמי האסלאם: התפארת ד"ר אריה קפיטיקין
שיעור א 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
א' 0821.1331.01 מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשית ד"ר אריה קפיטיקין
שיעור א 14:00 16:00 א206 מכסיקו 2
א' 0821.1720.01 מבוא לאמנות גלובלית קלאסית: מפגשים בין-תרבותיים במרחב האסיינ ד"ר אילת זהר
שיעור ב 12:00 14:00 01 קיקואין 2
א' 0821.1722.01 מבוא לאמנות גלובלית מודרנית: תרבות חזותית, קולוניאליזם במאות ד"ר אילת זהר
שיעור ד 14:00 16:00 א206 מכסיקו 2
ב' 0821.6898.01 אמנות אפריקאית מהי? מזירה קולוניאלית לאמנות גלובלית ד"ר סוניה נרונסקי לאדן
שיעור ה 14:00 16:00 02 קיקואין 2
א' 0821.6495.01 "כך הורדנוהו ממרומים": הכתב הערבי ותנועת האמנות הערבית המוד דר' קרן צדפי
שיעור ג 16:00 18:00 120 מכסיקו 2
ב' 0821.6333.01 קוסמופוליטיות, מודרניות קולוניאלית והקריקטורה בעולם הערבי דר' קרן צדפי
שיעור ג 16:00 18:00 120 מכסיקו 2
ב' 0851.6220.01 דרקונים, לוחמים ופועלים: מבוא לקולנוע הסיני במאה ה-20 מר דבורה ארז
שיעור ה 12:00 14:00 א206 מכסיקו 2
א' 0671.1091.01 מבוא לאמנות בקדמת אסיה: 3,500 - 500 לפנה"ס ד"ר עדו קוך
שיעור א 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו
ב' 0671.1238.01 טקסט ותמונה - מוסד המלוכה במזרח הקדום וייצוגיו הטקסטואליים ו ד"ר אמיר גילן
שיעור א 14:00 16:00 220 גילמן 0
א' 0687.2506.01 זהויות תרבויות, לאומיות ואתניות בסין ובטאיוואן ד"ר עודד אבט
שיעור א 16:00 18:00 281 גילמן
ב' 0687.2411.01 מדיה ומסורת ביפן וקוריאה ד"ר ליאורה צרפתי
שיעור ב 12:00 14:00 281 גילמן
ב' 0687.2516.01 חברה ותרבות ביפן המודרנית והעכשווית פרופ' גולדשטין-גדעוני עפרה
שיעור ב 14:00 16:00 279 גילמן
ב' 0687.2464.01 מנגה ואנימה: בין המקומי לגלובלי בקומיקס ובאנימציה של יפן ד"ר רז גרינברג
שיעור א 12:00 14:00 278 גילמן
ב' 0687.2518.01 נחיתה בדלהי:עיר ועירוניות בהודו המודרנית ד"ר רוני פרצ'ק
שיעור ג 14:00 16:00 281 גילמן
א' 0687.2526.01 אמנויות אסיה-סוגיות ד"ר שלמית בג'רנו
שיעור ד 10:00 12:00 280 גילמן
א' 0687.2513.01 הודו של האפוסים הגדולים:מסע מהטקסטים הקלאסיים לספרות וקולנוע פרופ' דני רוה
שיעור ד 14:00 16:00 279 גילמן
סמינרים
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
סמינרים
א' 0851.5117.01 לראות את האור: על אסתטיקה רוחנית בקולנוע ד"ר חיוטין דן
סמינר ב 16:00 20:00 א119 מכסיקו 4
ב' 0851.9066.01 טלוויזיה וגלובליזציה: מגעים בין תרבותיים בחליפין הטלווזיוני ד"ר טלמון מירי
סמינר א 16:00 20:00 213 מכסיקו 4