התכנית הרב-תחומית באמנויות - תש"פ
ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½

ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
הקבצים רב תחומיים
הקבץ אמנות בישראל ובמרחב הים התיכון
תלמיד בהקבץ תולדות האמנות לא יוכל ללמוד
הקבץ אמנות בישראל ובמרחב הים התיכון
א' 0821.1620.01 מבוא לאמנות ישראלית: סוגיות נבחרות באמנות ישראלית ד"ר שבי אורלי
שיעור ב 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
ב' 0881.3509.01 תולדות התיכנון הנוף והמרחב ד"ר פניגר נטע
שיעור ב 16:00 18:00 01 קיקואין 2
א' 0881.3503.01 אדריכלות בארץ-ישראל בעת החדשה ד"ר מטרני קרן
שיעור א 12:00 14:00 01 קיקואין 2
ב' 0851.6595.01 מבוא לקולנוע ישראלי ד"ר דובדבני שמוליק
שיעור ב 12:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
א' 0851.6219.01 הקולנוע של אורי זהר ד"ר שוייצר אריאל
שיעור ה 14:00 16:00 209 מכסיקו 2
א' 0851.6680.01 פרקים בקולנוע התיעודי הישראלי: מאקסלרוד ועד באשיר ד"ר דובדבני שמוליק
שיעור ב 10:00 14:00 212 מכסיקו 2
ב' 0851.6733.01 בין אחווה לאיבה: יחסי יהודים וערבים בראי הקולנוע הערבי מר ביזאוי איל שגיא
שיעור ב 16:00 20:00 212 מכסיקו 2
ב' 0851.6692.01 דרמה ישראלית בטלוויזיה ד"ר חרל"פ איתי
שיעור ה 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
ב' 0811.1240.01 אחרים בתיאטרון ובמופע הישראלי ד"ר הררי דרור
שיעור ג 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
א' 0811.1134.01 מבוא לתיאטרון מקומי ד"ר ליפשיץ יאיר
שיעור א 10:00 12:00 120 מכסיקו 2
ב' 0811.2202.01 מבוא לתיאטרון יהודי ועברי: דת, תרבות, שפה ד"ר ליפשיץ יאיר
שיעור א 12:00 14:00 211 מכסיקו 2
ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
סמינרים
א' 0811.1035.01 ריטואלים בהלכה:מבט טקסטואלי ופרפורמטיבי ד"ר ליפשיץ יאיר
סמינר ב 14:00 18:00 212 מכסיקו 4
א' 0821.3964.01 על האסתטי והפוליטי באמנות הישראלית ד"ר שבי אורלי
סמינר ה 14:00 18:00 213 מכסיקו 4
ב' 0821.3785.01 איקונה באמנות ארץ הקודש - מעל ומעבר או כאן ועכשיו? ד"ר קשמן אנסטסיה
סמינר א 10:00 14:00 212 מכסיקו 4
א' 0851.9049.01 קולנוע ישראלי עכשווי פרופ' נאמן יהודה
סמינר ד 14:00 18:00 211 מכסיקו 4
ב' 0851.5102.01 מודרניזם בקולנוע התיעודי הישראלי ד"ר דובדבני שמוליק
סמינר ה 10:00 14:00 120 מכסיקו 4
א' 0851.5093.01 קולנוע פלסטיני ד"ר רינאוי חליל
סמינר ד 10:00 14:00 א117 מכסיקו 4
א' 0851.5096.01 הכול נשאר במשפחה: טלוויזיה אמריקנית וישראלית ד"ר טלמון מירי
סמינר א 16:00 20:00 א206 מכסיקו 4