התכנית הרב-תחומית באמנויות - תש"פ
הקבץ אדריכלות

שנה א'
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
אדריכלות
שנה א
שיעורי חובה :
א' 0881.1211.01 מבוא לתרבות חזותית ד"ר מאירי-דן נעמי
שיעור ה 12:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
א' 0881.4216.01 מבוא לתיאוריות ביקורתיות ד"ר שיבר יואב
שיעור א 14:00 16:00 01 קיקואין 2
שיעורי חובה בשנה ב'- 6 ש"ס מתוך הקורסים להלן:
א' 0881.1207.01 תולדות אדריכלות א': העת העתיקה ד"ר קוזלובסקי רועי
שיעור ג 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
ב' 0881.1217.01 תולדות אדריכלות ב' + ג': מעליית הנצרות ועד המאה ה-17 ד"ר שוקד נועם
שיעור ג 12:00 15:00 א206 מכסיקו 4
א' 0881.2212.01 תולדות אדריכלות ד':תולדות האדר' במאות ה-18 וה-19 ד"ר רפפורט רחל
שיעור ב 10:00 12:00 201 דן-דוד 2
ב' 0881.3207.01 תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20 ד"ר קוזלובסקי רועי
שיעור ג 08:00 10:00 א206 מכסיקו 2
ב' 0881.3207.01 תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20 ד"ר קוזלובסקי רועי
שיעור א 12:00 14:00 א206 מכסיקו 2
שנים ב'-ג'
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
שנים ב+ג - שיעורי בחירה
ב' 0881.3509.01 תולדות התיכנון הנוף והמרחב ד"ר פניגר נטע
שיעור ב 16:00 18:00 01 קיקואין 2
א' 0881.3503.01 אדריכלות בארץ-ישראל בעת החדשה ד"ר מטרני קרן
שיעור א 12:00 14:00 01 קיקואין 2
ב' 0881.4407.01 מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלות ד"ר שיבר יואב
שיעור א 12:00 14:00 01 קיקואין 2
א' 0881.3505.01 סוגיות ותיאוריות בתכנון עירוני אדר' גולדמן ענת
שיעור א 09:00 12:00 01 קיקואין 3
א' 0881.4506.01 קיימות עירונית ובניה ירוקה אדר' יורן עמוס
שיעור ב 11:00 13:00 203 דן-דוד 2
א' 0881.3128.01 מבוא לעיצוב עירוני ד"ר מרגלית טליה
שו"ת ה 10:00 13:00 01 קיקואין 3
ב' 0687.2518.01 נחיתה בדלהי:עיר ועירוניות בהודו המודרנית ד"ר רוני פרצ'ק
שיעור ג 14:00 16:00 281 גילמן
קורס אקדמי משלב עשייה חברתית
א' 1883.0901.01 האתיקה של הביג דטה בעיר החכמה ד"ר פוריאן רונית
שיעור א 18:00 20:00
 • יש לשים לב כי הקורס בהיקף 4 ש"ס
 • סמינרים
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  סמינרים
  ב' 0881.4522.01 תרבות חזותית - בין מקור למקוריות ד"ר מאירי-דן נעמי
  סמינר ב 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4
  ב' 0881.4126.01 שימור מורשת אורבנית ותהליכי התחדשות עירוניים ד"ר מטרני קרן
  סמינר ב 14:00 18:00 02 קיקואין 4
  ב' 0881.4006.01 גישות אתיות וחברתיות באדריכלות ד"ר כהן שלי
  סמינר ב 14:00 18:00 201 דן-דוד 4
  ב' 0861.9005.01 העיר כתפאורה:מרחבים עירוניים בתיאטרון ובקולנוע ד"ר סאבין בן שושן ליאת
  סמינר ב 12:00 14:00 א117 מכסיקו 2
  ב' 0861.9005.01 העיר כתפאורה מרחבים עירוניים בתיאטרון ובקולנוע ד"ר סאבין בן שושן ליאת
  סמינר ג 10:00 12:00 210 עיצוב מכסיקו 2