התכנית הרב-תחומית באמנויות - תש׳׳פ
הקבץ קולנוע וטלוויזיה

שנה א'
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
קולנוע וטלוויזיה
שנה א
שיעורי חובה
א' 0861.1582.01 מבוא לתולדות הקולנוע א' ד"ר דובדבני שמוליק
שיעור ב 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
ב' 0861.1583.01 מבוא לתולדות הקולנוע ב' ** ד"ר דובדבני שמוליק
שיעור ב 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
 • דרישת קדם : מבוא לתולדות הקולנוע א'
 • תלמיד ישתתף בקורס כתיבה אקדמית בהקבץ חוגי לפי בחירתו
  קורס זה יילמד במקום קורס בחירה בהקף 2 ש"ס
  ב' 0851.6546.02 קריאה מודרכת וכתיבה אקדמית גב' גלסטיאן דיאנה
  תרגיל ד 16:00 18:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0851.6546.03 קריאה מודרכת וכתיבה אקדמית מר אלחליבי עובד
  תרגיל א 10:00 12:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0851.6546.07 קריאה מודרכת וכתיבה אקדמית גב' גלסטיאן דיאנה
  תרגיל ה 14:00 16:00 117 מכסיקו 2
  שיעורי חובה בשנים א' וב' :
  א' 0851.6524.01 מבוא לתיאוריות קולנועיות ד"ר חגין בועז
  שיעור ג 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  יש לבחור אחד מהתרגילים הרשומים להלן:
  א' 0851.6527.01 תרגיל בתיאוריות קולנועיות מר עוזיאל שלמה
  תרגיל א 16:00 18:00 120 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.02 תרגיל בתיאוריות קולנועיות גב' גרין דנה
  תרגיל א 16:00 18:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.03 תרגיל בתיאוריות קולנועיות מר רז אלעד
  תרגיל ה 12:00 14:00 213 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.04 תרגיל בתיאוריות קולנועיות גב' גלסטיאן דיאנה
  תרגיל א 14:00 16:00 213 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.05 תרגיל בתיאוריות קולנועיות מר ארבל יואב
  תרגיל א 14:00 16:00 א117 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.06 תרגיל בתיאוריות קולנועיות גב' גלסטיאן דיאנה
  תרגיל ד 16:00 18:00 א119 מכסיקו 2
  ב' 0851.6531.01 מבוא ללימודי טלוויזיה ד"ר חרל"פ איתי
  שיעור ד 12:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0851.6595.01 מבוא לקולנוע ישראלי ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ב 12:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  שנים ב'-ג'
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  שנה ג' - שיעורי בחירה
  א' 0851.6698.01 קולנוע לטינו אמריקאי: היסטוריה ואידיאולוגיה ד"ר אוטין פבלו
  שיעור ב 10:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0851.6711.01 הקולנוע הגרמני החדש בשנות ה - 60-80 גב' מזור יעל
  שיעור ב 16:00 20:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0851.6723.01 המרוץ לצמרת של וס אנדרסון מר ברוך ירון
  שיעור ב 16:00 20:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0851.6724.01 מודרניזם בקולנוע האיטלקי מר דבורה ארז
  שיעור ב 18:00 20:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0851.9644.01 טלוויזיה בריטית ד"ר ברנשטיין עלינא
  שיעור ג 10:00 12:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0851.7290.01 צ'רלי צ'פלין ד"ר בידרמן שי
  שיעור ג 12:00 14:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0851.6713.01 הסרטים של לארס פון טרייר: משחקים "על אמת" גב' עובדיה מורן
  שיעור א 16:00 20:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0851.6726.01 מ"הדיבוק" ועד האחים כהן: מסורת ומודרנה בקולנוע היידי ד"ר זהבית שטרן
  שיעור א 12:00 14:00 209 מכסיקו 2
  א' 0668.2611.01 הקולנוע הצרפתי הקלאסי א' מר עמנואל הלפרין
  שיעור ד 14:00 16:00 001 ווב
  קורס אקדמי בשפה האנגלית(קורס מקוון)
  ב' 0851.6206.01 עולמות מונפשים: להבין אנימציה בלימודי הקולנוע ד"ר לנדסמן אוהד
  שיעור 2
  קורס אקדמי משלב עשייה חברתית
  א' 1883.0901.01 האתיקה של הביג דטה בעיר החכמה ד"ר פוריאן רונית
  שיעור א 18:00 20:00
 • יש לשים לב כי הקורס בהיקף 4 ש"ס
 • סמינרים
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  סמינרים
  ב' 0851.5116.01 הקולנוע האמריקאי: המחקר העכשווי על הוליווד והקולנוע העצמאי ד"ר חגין בועז
  סמינר ד 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4
  א' 0851.5073.01 סירק, פסבינדר, אלמודובר: מלודרמה וקולנוע פרופ' יוסף רז
  סמינר ב 10:00 16:00 117 מכסיקו 4
  ב' 0851.5103.01 קולנוע ומחאה חברתית ד"ר אלוש לברון מירב
  סמינר ב 10:00 14:00 ג206 מכסיקו 4
  א' 0851.5072.01 הניאוריאליזם האיטלקי והשפעותיו בעולם ד"ר שוייצר אריאל
  סמינר ה 16:00 20:00 212 מכסיקו 4
  ב' 0851.5122.01 האקדח: ז'אנר המערבון וזהות אמריקנית ד"ר חיוטין דן
  סמינר ב 10:00 14:00 212 מכסיקו 4
  ב' 0851.9033.01 קולנוע ומלחמה פרופ' נאמן יהודה
  סמינר ד 14:00 18:00 213 מכסיקו 4