התכנית הרב-תחומית באמנויות - תש"פ
הקבץ מוזיקולוגיה

שנה א'
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
מוזיקולוגיה
הרישום לקורסים יהיה ידני במזכירות ביה"ס למוזיקה,
 • מותנה בריאיון קבלה בביה"ס למוזיקה
 • ובעמידה בבחינות הכניסה
 • שנה א
  א' 0845.1001.01 תולדות המוזיקה ימה"ב והרנסאנס ד"ר גזית עופר
  שיעור א 16:00 20:00 030 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.1412.01 מבוא ליסודות המוזיקה מר רוזנקרנץ עדי
  שו"ת ב 12:00 14:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 4
  שנים ב'-ג'
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  שנים ב+ג
  שיעורי חובה בשנים ב' וג' - 4 ש"ס מהרשימה להלן:
  א' 0845.2001.01 תולדות המוזיקה-קלסיקה רומנטיקה פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
  שיעור ה 10:00 12:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.1206.01 יסודות המרקם והצורה I ד"ר גוטר ענבל
  שו"ת ב 12:00 14:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0845.1005.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ב 16:00 17:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.1005.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ה 16:00 17:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
  שיעורי בחירה:
  א' 0842.2826.01 תולדות המוזיקה II ד"ר קליינר בוריס
  שיעור ג 10:00 12:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0845.1002.01 תולדות המוזיקה-בארוק גב' בייזר הדר
  שיעור א 12:00 16:00 030 ביה"ס למוזיקה 4
  סמינרים
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  אין נתונים