התכנית הרב-תחומית באמנויות - תש"פ
הקבץ תולדות האמנות

שנה א'
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
תולדות האמנות
תלמיד שלומד בהקבץ תולדות האמנות
לא יוכל ללמוד גם הקבץ אמנות בישראל ובמרחב הים התיכון
שנה א
שיעורי חובה
יש להירשם לקורסים בהיקף 8 ש"ס מרשימת הקורסים להלן:
ב' 0821.1131.01 מבוא לאמנות קלאסית : יוון ורומא ד"ר פישר מתי
שיעור ה 12:00 14:00 01 קיקואין 2
ב' 0821.1306.01 מבוא לאמנות ימי הביניים: דמויי פולחן: אמנות ימה"ב, משלהי העת ד"ר שלום גילי
שיעור ב 12:00 14:00 א206 מכסיקו 2
א' 0821.1331.01 מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשית ד"ר אריה קפיטיקין
שיעור א 14:00 16:00 א206 מכסיקו 2
ב' 0821.1430.01 מבוא לאמנות הרנסנס: ממיכלאנג'לו עד קרוואג'יו: האמנות האיטלקי ד"ר ספי הנדלר
שיעור ג 10:00 12:00 01 קיקואין 2
א' 0809.1569.01 מבוא לאמנות המאה ה- 19 והולדת המוזיאון המודרני ד"ר מאיר תמר
שיעור ה 14:00 16:00 01 קיקואין 2
תלמיד שלמד את הקורס מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-19
0821150901 והשיג בו ציון חיובי, לא יוכל להירשם לקורס
0809156901 מבוא לאמנות המאה ה-19 והולדת המוזיאון המודרני
תלמיד ישתתף בקורס כתיבה אקדמית בהקבץ חוגי לפי בחירתו
קורס זה יילמד במקום קורס בחירה בהקף 2 ש"ס
א' 0821.1711.01 יסודות הכתיבה האקדמית ד"ר אפעל לאוטנשלגר עדי
תרגיל ג 16:00 18:00 213 מכסיקו 2
ב' 0821.1711.02 יסודות הכתיבה האקדמית ד"ר שלום גילי
תרגיל ד 08:00 10:00 200 מכסיקו 2
שנים ב'-ג'
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
שנה ב'
שיעורי חובה
יש להירשם לקורסים בהיקף 4 ש"ס מרשימת הקורסים להלן :
ב' 0821.1528.01 מבוא לאמנות מודרנית: אמנות האוונגרד ד"ר לוריא-חיון עדי
שיעור א 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
*תנאי קדם לקורס מבוא לאמנות עכשווית
ב' 0821.1622.01 מבוא לאמנות עכשווית ד"ר מיימון ורד
שיעור ב 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
א' 0821.1722.01 מבוא לאמנות גלובלית מודרנית: תרבות חזותית, קולוניאליזם במאות ד"ר אילת זהר
שיעור ד 14:00 16:00 א206 מכסיקו 2
שיעורי בחירה
א' 0821.1432.01 מבוא לאמנות הרנסנס: על הציור: אמנות ותאוריה ברנסנס ד"ר צ'ולקמן תמר
שיעור ד 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
א' 0821.1431.01 מבוא לאמנות הרנסנס: אמנות חדשה מציאות ישנה: משחק הראליזם בר ד"ר צ'ולקמן תמר
שיעור ד 10:00 12:00 213 מכסיקו 2
א' 0821.1720.01 מבוא לאמנות גלובלית קלאסית: מפגשים בין-תרבותיים במרחב האסיינ ד"ר אילת זהר
שיעור ב 12:00 14:00 01 קיקואין 2
א' 0821.1314.01 מבוא לאמנות ימי הביניים: הנרטיב הנוצרי באמנות-טקסט ודימוי ד"ר ברטל רננה
שיעור ב 10:00 12:00 01 קיקואין 2
ב' 0821.1312.01 מבוא לימי הביניים בשיאם: אמנות בתום האלף - רומנסק וגותיקה ד"ר שלום גילי
שיעור ד 10:00 12:00 01 קיקואין 2
ב' 0821.6156.01 עידנו של ורמיר: הציור ההולנדי במאה ה17 ד"ר שרה בנינגה
שיעור ה 10:00 12:00 212 מכסיקו 2
ב' 0821.6681.01 צילום עכשווי ד"ר מיימון ורד
שיעור ב 14:00 16:00 א206 מכסיקו 2
ב' 0821.6879.01 "Chroma" האסתטיקה של הצבע ומשמעותו באמנות יוון ורומא ד"ר יעל יונג
שיעור ד 12:00 14:00 א206 מכסיקו 2
א' 0821.6754.01 'שלום לך מרים'-כנסיית הבשורה הקתולית בנצרת: אדריכלות, ארכי ד"ר קשמן אנסטסיה
שיעור א 12:00 14:00 213 מכסיקו 2
קורס אקדמי בשפה האנגלית
א' 0821.6031.01 20th century realisms ד"ר רייצ'ל פרי
שיעור ב 12:00 14:00 211 מכסיקו 2
קורס אקדמי משלב עשייה חברתית
 • דרישת קדם קורס האסלאם:הראשית 0821133101
 • א' 1883.0901.01 האתיקה של הביג דטה בעיר החכמה ד"ר פוריאן רונית
  שיעור א 18:00 20:00
 • יש לשים לב כי הקורס בהיקף 4 ש"ס
 • סמינרים
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  סמינריונים
  א' 0821.3022.01 לכתוב את "החיים": ג'ורג'יו ואזארי ו"המצאת" הרנסנס ד"ר ספי הנדלר
  סמינר ג 12:00 16:00 200 מכסיקו 4
  א' 0821.3985.01 מאוטופיה לדיסטופיה: האמנות המודרנית בין שני קטבים ד"ר ארונוב איגור
  סמינר ד 12:00 16:00 203 דן-דוד 4
  א' 0821.3964.01 על האסתטי והפוליטי באמנות הישראלית ד"ר שבי אורלי
  סמינר ה 14:00 18:00 213 מכסיקו 4
  א' 0821.3426.01 אפוקליפסה עכשיו: סוף העולם בכתבי יד מאוירים של ימי הביניים ד"ר ברטל רננה
  סמינר ה 10:00 14:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0821.3024.01 הדוניזם או דקדנס? יצרים ואשליות בציור ובפסיפס הרומי ד"ר שדה נאוה
  סמינר ב 14:00 18:00 א117 מכסיקו 4
  ב' 0821.3745.01 קוביזם: פרגמנטציה וריבוי ד"ר לוריא-חיון עדי
  סמינר א 14:00 18:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0821.3785.01 איקונה באמנות ארץ הקודש - מעל ומעבר או כאן ועכשיו? ד"ר קשמן אנסטסיה
  סמינר א 10:00 14:00 212 מכסיקו 4
  ב' 0821.3737.01 מחשבות על צילום: ארכיון, עדות, זהות ד"ר מיימון ורד
  סמינר ג 14:00 18:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0809.3000.01 גישות באוצרות ד"ר מאיר תמר
  סמינר ה 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4