התכנית הרב-תחומית באמנויות - תש"פ
שנה א'
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
הקבצים חוגיים
אמנות התיאטרון
שנה א' - שיעורי חובה:
א' 0811.1200.01 תולדות הדרמה והתיאטרון:יוון ורומא*** ד"ר שלגו שלומית
שיעור ב 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
ב' 0811.1195.01 תולדות התיאטרון: ימי הביניים והרנסנס ד"ר מלכא ליאורה
שיעור ג 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
תלמיד ישתתף בקורס כתיבה אקדמית בהקבץ חוגי לפי בחירתו
קורס זה יילמד במקום קורס בחירה בהקף 2 ש"ס
ב' 0811.1072.01 כתיבה אקדמית- מבוא למחקר בתיאטרון ד"ר ליפשיץ יאיר
שיעור א 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
שנים ב'-ג'
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
שנה ב' - שיעורי חובה:
יש להירשם לקורסים בהיקף 8 ש"ס מרשימת הקורסים להלן:
א' 0811.1149.01 קריאת מחזות ד"ר בן - שאול דפנה
שיעור ד 08:00 10:00 א206 מכסיקו 2
א' 0811.1193.01 שיטות מחקר של האירוע התיאטרוני ד"ר בן - שאול דפנה
שיעור ד 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
 • צפייה בהצגות + כתיבה
 • א' 0811.2136.01 תולדות הדרמה והתיאטרון מהמאה ה- 17 ועד איבסן ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור א 12:00 14:00 209 מכסיקו 2
  א' 0811.2137.01 מבוא לתיאטרון המודרני ד"ר הררי דרור
  שיעור ב 12:00 14:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0811.2138.01 תיאוריות וביקורת:גישות למחקר וליצירה של תיאטרון ד"ר בן - שאול דפנה
  שיעור ג 08:00 10:00 213 מכסיקו 2
  שיעורי בחירה
  ב' 0811.2202.01 מבוא לתיאטרון יהודי ועברי: דת, תרבות, שפה ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור א 12:00 14:00 211 מכסיקו 2
  א' 0811.1134.01 מבוא לתיאטרון מקומי ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור א 10:00 12:00 120 מכסיקו 2
  א' 0811.1775.01 כל העולם במה מר פרידמן במבי עודד
  שיעור ד 12:00 14:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0811.1343.01 מבוא לתיאטרון פוסט-מודרני ד"ר הררי דרור
  שיעור ג 12:00 14:00 01 קיקואין 2
  ב' 0811.1215.01 תיאטרון, חברה, קהילה ד"ר חן אלון
  שיעור א 14:00 16:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0811.1007.01 תיאוריות בימוי מר משה פרלשטיין
  שיעור א 16:00 18:00 201 דן-דוד 2
  ב' 0811.1240.01 אחרים בתיאטרון ובמופע הישראלי ד"ר הררי דרור
  שיעור ג 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
  א' 0811.1098.01 הטרגדיה היוונית-טקסט, תיאוריה, במה ד"ר עירא אבנרי
  שיעור א 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0811.1221.01 הגיבור המודרני ותשוקתו למימוש עצמי ד"ר בלהה בלום
  שיעור ב 12:00 14:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0811.1099.01 השורשים הקדם-מודרניים של הטרגדיה המודרנית ד"ר עירא אבנרי
  שיעור א 10:00 12:00 120 מכסיקו 2
  שיעור בחירה מעשי
  א' 0811.1401.01 עבודת השחקן-גוף,קול,טקסט גב' קרק טלי
  עבודה מעשית ד 10:00 13:00 121 מכסיקו 3
  קורס אקדמי משלב עשייה חברתית
  א' 0811.1002.01 חלום ליל קיץ (מתחברים + ) ד"ר להבי שרון
  שיעור ד 08:00 10:00 212 מכסיקו 2
  סמינרים
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  קורס אקדמי בשפה האנגלית
  סמינריונים
  א' 0811.1398.01 שיקספיר וייצוגי הגוף כחומר וכדימוי ד"ר מלכא ליאורה
  סמינר ג 10:00 14:00 02 קיקואין 4
  א' 0811.1035.01 ריטואלים בהלכה:מבט טקסטואלי ופרפורמטיבי ד"ר ליפשיץ יאיר
  סמינר ב 14:00 18:00 212 מכסיקו 4
  א' 0811.0215.01 מופע הריק: עיונים בתאטרון מאיין ד"ר בן - שאול דפנה
  סמינר ג 10:00 14:00 005 הגלריה 4
  ב' 0811.0247.01 קומדיה: דרמה, תיאוריה, פרשנות*** ד"ר שלגו שלומית
  סמינר ד 10:00 14:00 203 דן-דוד 4
  א' 0811.1243.01 תיאטרון לפנים ופריפורמנס של עודפות ד"ר הררי דרור
  סמינר ה 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4