התכנית הרב-תחומית באמנויות - תש"פ
חובה שנים ב'-ג'

קורסי ליבה
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
שיעורי חובה לתלמידי שנה ב' וג'
 • תלמידים במסלול דו-חוגי ייבחרו 4 ש"ס מהקורסים:
 • א' 0861.1588.01 אמנות ופילוסופיה: מבוא לאסתטיקה ד"ר בליך ברוך
  שיעור ג 10:00 14:00 211 מכסיקו 4
 • או:
 • א' 0861.1585.01 אמת וייצוג באמנויות ד"ר רז-דגני אירית
  שיעור א 16:00 18:00 201 דן-דוד 2
  ב' 0861.1586.01 זרמים בביקורת המאה העשרים ד"ר רז-דגני אירית
  שיעור א 16:00 18:00 209 מכסיקו 2