התכנית הרב-תחומית באמנויות - תש"פ
חובה שנה א'

קורסי ליבה
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
קורסי השלמה מקוונים
התכנית הרב-תחומית באמנויות
 • יש לשים לב לדרישות קדם של קורסים
 • אין להרשם לקורס שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
 • אלא אם כן מדובר בשיפור ציון
 • שיעורי ליבה - חטיבה רב-תחומית
  שיעורי חובה - לתלמידי שנה א'
  אב 0861.1210.01 תחנות בתרבות המערב ד"ר איתי שניר
  שיעור א 12:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 4
  א' 0821.1900.01 אמנות על ציר הזמן א': העת העתיקה-ממצרים ועד סוף ימי הביניים ד"ר שדה נאוה
  ד"ר אריה קפיטיקין
  שיעור א 16:00 18:00 01 קיקואין 2
 • לתלמידים במסלול דו-חוגי:
 • חובה להקבץ אדריכלות ולהקבץ תולדות האמנות
 • ב' 0821.1902.01 אמנות על ציר הזמן ב': מהרנסנס ועד לאמנות המודרנית ד"ר ספי הנדלר
  דר' קרן צדפי
  שיעור א 16:00 18:00 01 קיקואין 2
 • לתלמידים במסלול דו-חוגי:
 • חובה להקבץ אדריכלות ולהקבץ תולדות האמנות
 • א' 0861.1301.01 מבוא לשפת המוזיקה ד"ר אופנהיים רועי
  שיעור ד 10:00 14:00 א206 מכסיקו 4
  א' 0861.1106.01 תיאטרון ומחול כשפה בימתית ד"ר מלכא ליאורה
  שיעור ג 14:00 16:00 א206 מכסיקו 2
 • לתלמידים במסלול דו-חוגי:חובה בהקבץ תיאטרון וקולנוע
 • ב' 0861.1107.01 מבוא לשפת הקולנוע ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ג 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0861.1107.01 מבוא לשפת הקולנוע ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ג 18:00 20:00 א206 מכסיקו 2
 • היקף הקורס 2 ש"ס בלבד
 • בקורס מתקיימות הקרנות שאינן נכללות בשעות הקורס
 • לתלמידים במסלול דו-חוגי:חובה בהקבץ תיאטרון וקולנוע
 • לימודי אנגלית
 • א' 0809.0006.01 אנגלית יפורסם
  שו"ת ג 08:00 10:00
  א' 0809.0006.01 אנגלית יפורסם
  שו"ת ה 14:00 16:00
  ב' 0809.0004.01 אנגלית יפורסם
  שו"ת ב 14:00 16:00
  ב' 0809.0004.01 אנגלית יפורסם
  שו"ת ה 14:00 16:00 0
  ב' 0809.0005.01 אנגלית יפורסם
  שו"ת ב 08:00 10:00 0
  ב' 0809.0005.01 אנגלית יפורסם
  שו"ת ה 08:00 10:00 0