החוג לאמנות התיאטרון - תשע"ט
שנה ג' - דו חוגי

שיעורי יסוד
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
א' 0811.1790.01 חנוך לוין והטרגדיה הקלאסית פרופ' יערי נורית
שיעור א 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
א' 0811.0206.01 לורקה: דרמה פיוט, מחאה ד"ר בלהה בלום
שיעור ה 10:00 12:00 403 רקנאטי 2
א' 0811.1791.01 העל טבעי בתיאטרון: אלים, מלאכים, פיות, רוחות ומכשפות ד"ר עירא אבנרי
שיעור ב 12:00 14:00 120 מכסיקו 2
ב' 0811.0208.01 ברטולט ברכט: דרמה, תיאוריה, תיאטרון ד"ר עירא אבנרי
שיעור ב 08:00 10:00 200 מכסיקו 2
 • ***ניתן לבחור מתוך השיעורים המוצעים
 • א' 0811.1233.01 אוונגארד ד"ר הררי דרור
  שיעור א 12:00 14:00 200 מכסיקו 2
  ב' 0811.1240.01 אחרים בתיאטרון ובמופע הישראלי ד"ר הררי דרור
  שיעור ג 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
  א' 0811.1235.01 זרקור על הבמה מר פרידמן במבי עודד
  שיעור ה 10:00 12:00 121 מכסיקו 2
  ב' 0811.1235.01 זרקור על הבמה מר פרידמן במבי עודד
  שיעור ד 08:00 10:00 121 מכסיקו 2
 • **שיעורים מהיחידה להכשרה להוראה, בית הספר לחינוך
 • שיעורי הפקה
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
 • ***השיבוץ לשיעור ולהפקה יבוצע ע"י משרד ההפקות
 • ב' 0811.1999.01 שיעור עיוני להפקות ג' גב' גליה יואלי
  תרגיל ג 12:00 14:00 02 קיקואין 2
  א' 0811.1785.01 שיבוץ בהפקות שנה ג' גב' גליה יואלי
  תרגיל ה 18:00 20:00 2
  ב' 0811.0201.01 שיבוץ להפקות שנה ג' תרגיל ה 18:00 20:00 2
 • ***השיבוץ לשיעור ולהפקה יבוצע ע"י משרד ההפקות
 • שיעורים מעשיים
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  א' 0811.0821.01 משחקן לשחקנים ול'לא שחקנים': בין סטניסלבסקי לבואל ד"ר חן אלון
  עבודה מעשית א 15:00 18:00 א207 מכסיקו 3
  ב' 0811.0822.01 אימפרוביזציה ד"ר הריס פיטר
  עבודה מעשית א 09:00 12:00 121 מכסיקו 3
 • ****חובה למסלול קהילתי
 • אב 0811.1217.01 פרויקט תיאטרון בקהילה ד"ר חן אלון
  עבודה מעשית ב 17:00 20:00 מחוץ לקמפוס מחוץ לקמפוס 6
 • **חובה להרשם לסמינר תיאטרון וארטיביזם בקהילה ובמרחב הציבורי
 • א' 0811.1401.01 עבודת השחקן-גוף,קול,טקסט גב' קרק טלי
  עבודה מעשית ג 14:00 17:00 315 ביה"ס להנדסאים 3
  ב' 0811.1401.01 עבודת השחקן-גוף,קול,טקסט גב' קרק טלי
  עבודה מעשית ג 14:00 17:00 121 מכסיקו 3
  סמינרים
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  א' 0811.0256.01 דמויות שיקספיריות:פעולה, דימוי ופוליטיקה של זהויות ד"ר מלכא ליאורה
  סמינר ג 10:00 14:00 02 קיקואין 4
  א' 0811.0239.01 דרמה קלאסית ותיאטרון ניסיוני בישראל ד"ר להבי שרון
  סמינר ה 14:00 18:00 02 קיקואין 4
  ב' 0811.0241.01 המופע הרפלקסיבי: תיאטרון משקף את עצמו ד"ר בן - שאול דפנה
  סמינר ד 14:00 18:00 02 קיקואין 4
  ב' 0811.0247.01 קומדיה: דרמה ,תיאוריה, פרשנות ד"ר שלגו שלומית
  סמינר ד 10:00 12:00 201 דן-דוד 4
  ב' 0811.0246.01 תיאטרון משנה מציאות ד"ר הררי דרור
  סמינר ב 10:00 14:00 201 דן-דוד 4
  אב 0811.1196.01 תיאטרון וארטיביזם בקהילה ובמרחב הציבורי ד"ר חן אלון
  סמינר ב 15:00 17:00 מחוץ לקמפוס מחוץ לקמפוס 4
 • **הסמינר מחייב השתתפות בקורס פרויקט תיאטרון קהילתי 08111010
 • **הסמינר יתקיים מחוץ לאוניברסיטה
 • **חובה למסלול קהילתי
 • **סמינר עיוני מעשי
 • א' 0687.3444.01 התאטרון היפני הקלאסי וגלגוליו המודרניים פרופ' סרפר צביקה
  סמינר ב 14:00 18:00 262 גילמן