החוג לאמנות התיאטרון - תשע"ט
שנה א' - חד חוגי

שיעורי יסוד
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
א' 0811.1006.01 הדרכת בטיחות עבודה מעשית
 • **קורס בטיחות. יתקיים ימים ספורים לפני פתיחת
 • **שנת הלימודים נוכחות חובה. השתתפות בקורס היא תנאי קדם
 • **להשתתפות בשעורי ההפקה.
 • א' 0811.1200.01 תולדות הדרמה והתיאטרון:יוון ורומא*** ד"ר שלגו שלומית
  שיעור ב 10:00 12:00 01 קיקואין 2
 • ***חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • א' 0811.1323.02 תרגיל חובה בתולדות התיאטרון יוון ורומא גב' ענבר ליהיא
  תרגיל א 14:00 16:00 02 קיקואין 2
  א' 0811.1134.01 מבוא לתיאטרון מקומי ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור א 10:00 12:00 120 מכסיקו 2
 • ***חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • א' 0811.1193.01 שיטות מחקר של האירוע התיאטרוני ד"ר בן - שאול דפנה
  שיעור ד 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
  א' 0811.1775.01 כל העולם במה מר פרידמן במבי עודד
  שיעור ה 08:00 10:00 213 מכסיקו 2
  א' 0811.1149.01 קריאת מחזות ד"ר בן - שאול דפנה
  שיעור ד 08:00 10:00 א206 מכסיקו 2
 • ***חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • ב' 0811.1072.01 כתיבה אקדמית- מבוא למחקר בתיאטרון ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור א 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
 • ***חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • ב' 0811.1195.01 תולדות התיאטרון: ימי הביניים והרנסנס ד"ר מלכא ליאורה
  שיעור ג 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
 • ***חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • ב' 0811.2202.01 מבוא לתיאטרון יהודי ועברי: דת, תרבות, שפה ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור א 12:00 14:00 211 מכסיקו 2
  א' 0811.1007.01 תיאוריות בימוי מר משה פרלשטיין
  שיעור א 16:00 18:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0811.1215.01 תיאטרון, חברה, קהילה ד"ר חן אלון
  שיעור א 14:00 16:00 212 מכסיקו 2
 • ***חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • שיעורי הפקה
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  א' 0811.0248.01 פלאי קלעים - מבוא מעשי להרכבת הצגה גב' גליה יואלי
  תרגיל א 12:00 14:00 306 רקנאטי 2
  א' 0811.0205.01 שיבוץ בהפקות-שנה א' תרגיל ה 16:00 18:00 2
  ב' 0811.0204.01 שיבוץ בהפקות - שנה א תרגיל א 16:00 18:00 2
 • ***השיבוץ לשיעור ולהפקה יבוצע ע"י משרד ההפקות
 • שיעורים מעשיים
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  א' 0811.1351.01 משחק :מטקסט עצמי לעצמי כטקסט פרופ' לב אלג'ם שולי
  עבודה מעשית ה 12:00 15:00 121 מכסיקו 3
  א' 0811.1351.01 משחק: מטקסט עצמי לעצמי כטקסט פרופ' לב אלג'ם שולי
  עבודה מעשית ב 12:00 15:00 121 מכסיקו 3
  א' 0811.1362.01 שיעור משחק לבימוי מר ברזין איגור
  עבודה מעשית ה 11:00 14:00 315 ביה"ס להנדסאים 3
  ב' 0811.1362.01 שיעור משחק לבימוי מר ברזין איגור
  עבודה מעשית ג 12:00 15:00 315 ביה"ס להנדסאים 3
  א' 0811.0232.01 בימוי: מצילום דקומנטרי למופע פרופ' הניג אופירה
  עבודה מעשית ד 14:00 17:00 121 מכסיקו 3
  ב' 0811.0232.01 בימוי: מצילום דקומנטרי למופע פרופ' הניג אופירה
  עבודה מעשית ד 12:00 15:00 ב206 מכסיקו 3
  אב 0811.1217.01 פרויקט תיאטרון בקהילה ד"ר חן אלון
  עבודה מעשית ב 17:00 20:00 מחוץ לקמפוס מחוץ לקמפוס 6
 • **חובה להרשם לסמינר תיאטרון וארטיביזם בקהילה ובמרחב הציבורי