החוג לאמנות התיאטרון - תשע"ט
שנה ד' - מסלול מצטיינים

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
ב' 0811.6156.01 "ביצועי הריטואל היהודי:טקסט,טקס, ותיאטרון" ד"ר ליפשיץ יאיר
סמינר ה 14:00 16:00 01 קיקואין 4
א' 0811.1243.01 משחקן לפרפורמר, מדמות לעצמי ד"ר הררי דרור
סמינר א 14:00 18:00 409 רקנאטי 4
ב' 0811.4810.01 מחקר היסטורי והיסטוריוגרפיה של תיאטרון ישראלי ד"ר להבי שרון
סמינר א 14:00 18:00 120 מכסיקו 4
א' 0811.4045.01 הדיאלוג של בקט עם האמנויות הפלסטיות ד"ר רז-דגני אירית
סמינר ה 10:00 14:00 212 מכסיקו 4
א' 0811.4548.01 כתת אמן מר פיטר אנדר
עבודה מעשית ב 09:00 13:00 4
ב' 0811.7018.01 עבודה על סצינות : שיקספיר מר תבורי דורון
עבודה מעשית ד 10:00 14:00 315 ביה"ס להנדסאים 4
ב' 0811.4549.01 הפקה כתתית מר טיראן אלון
עבודה מעשית 4
א' 0811.4543.01 פרוייקט גמר מר משה פרלשטיין
מר תבורי דורון
עבודה מעשית ג 18:00 22:00 121 מכסיקו 4
  • **להשלמת הלימודים חובה להשתתף ב- 6 הפקות.
  • **שנה ב'-הפקה ב': הפקה מוסיקלית: שנה ג'-הפקה ג': שנה ד'-הפקה
  • **שנה ד'-פרויקט גמר: הפקת סטודנט/ית לבימוי