החוג לאמנות התיאטרון - תשע"ט
תואר I - כלל התכניות

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
תשע"ט
שנה א' 38 ש"ס
תכנית חד-חוגית,
22ש"ס שעורי יסוד-חובה; 4 ש"ס שעור הפקה;
12ש"ס עבודה מעשית
התכנית הדו-חוגית - 24 ש"ס
14ש"ס שעורי יסוד- חובה; 4 ש"ס שעורי הפקה;6 ש"ס עבודה מעשית
מסלול בימוי
22ש"ס שעורי יסוד-חובה; 4 ש"ס שעור הפקה;
12ש"ס עבודה מעשית
מסלול תיאטרון קהילתי*
22ש"ס שעורי יסוד-חובה; 4 ש"ס שעור הפקה;
12ש"ס עבודה מעשית
*תלמידי מסלול תיאטרון קהילתי-ניתן לברר באופן אישי לגבי
קורסים מתוך מקבץ הוראה של ביה"ס לחינוך
=============================================
שיעורי יסוד - חובה (מסגרת 104)
א' 0811.1006.01 הדרכת בטיחות עבודה מעשית
 • קורס בטיחות. יתקיים ימים ספורים לפני פתיחת
 • שנת הלימודים נוכחות חובה. השתתפות בקורס היא תנאי קדם
 • להשתתפות בשעורי ההפקה.
 • א' 0811.1008.01 הכרות ויצירת סביבה בטוחה; דיאלוג בתהליכי יצירה משותפים סדנה
 • *סדנת היכרות חד פעמית עם שנה א'
 • א' 0811.1200.01 תולדות הדרמה והתיאטרון:יוון ורומא*** ד"ר שלגו שלומית
  שיעור ב 10:00 12:00 01 קיקואין 2
 • *חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • א' 0811.1323.02 תרגיל חובה בתולדות התיאטרון יוון ורומא גב' ענבר ליהיא
  תרגיל א 14:00 16:00 02 קיקואין 2
  א' 0811.1323.03 תרגיל חובה בתולדות התיאטרון יוון ורומא*** גב' דרור בן שושן ים
  תרגיל ה 12:00 14:00 ג206 מכסיקו 2
 • *קבוצה 03 מיועדת לכתת המשחק
 • *חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • א' 0811.1134.01 מבוא לתיאטרון מקומי ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור א 10:00 12:00 120 מכסיקו 2
 • *חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • א' 0811.1193.01 שיטות מחקר של האירוע התיאטרוני ד"ר בן - שאול דפנה
  שיעור ד 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
  א' 0811.1775.01 כל העולם במה מר פרידמן במבי עודד
  שיעור ה 08:00 10:00 213 מכסיקו 2
  א' 0811.1149.01 קריאת מחזות ד"ר בן - שאול דפנה
  שיעור ד 08:00 10:00 א206 מכסיקו 2
 • *חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • ב' 0811.1072.01 כתיבה אקדמית- מבוא למחקר בתיאטרון ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור א 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
 • *חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • ב' 0811.1195.01 תולדות התיאטרון: ימי הביניים והרנסנס ד"ר מלכא ליאורה
  שיעור ג 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
 • *חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • ב' 0811.2202.01 מבוא לתיאטרון יהודי ועברי: דת, תרבות, שפה ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור א 12:00 14:00 211 מכסיקו 2
  א' 0811.1007.01 תיאוריות בימוי מר משה פרלשטיין
  שיעור א 16:00 18:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0811.1215.01 תיאטרון, חברה, קהילה ד"ר חן אלון
  שיעור א 14:00 16:00 212 מכסיקו 2
 • *חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • שעורי הפקה (מסגרת 450)
  א' 0811.0248.01 פלאי קלעים - מבוא מעשי להרכבת הצגה גב' גליה יואלי
  תרגיל א 12:00 14:00 306 רקנאטי 2
  א' 0811.0205.01 שיבוץ בהפקות-שנה א' תרגיל ה 16:00 18:00 2
  ב' 0811.0204.01 שיבוץ בהפקות - שנה א תרגיל א 16:00 18:00 2
 • *השיבוץ לשיעור ולהפקה יבוצע ע"י משרד ההפקות
 • שיעורים מעשיים-מסגרת 107
  א' 0811.1351.01 משחק :מטקסט עצמי לעצמי כטקסט פרופ' לב אלג'ם שולי
  עבודה מעשית ה 12:00 15:00 121 מכסיקו 3
  א' 0811.1351.01 משחק: מטקסט עצמי לעצמי כטקסט פרופ' לב אלג'ם שולי
  עבודה מעשית ב 12:00 15:00 121 מכסיקו 3
  א' 0811.1362.01 שיעור משחק לבימוי מר ברזין איגור
  עבודה מעשית ה 11:00 14:00 315 ביה"ס להנדסאים 3
  ב' 0811.1362.01 שיעור משחק לבימוי מר ברזין איגור
  עבודה מעשית ג 12:00 15:00 315 ביה"ס להנדסאים 3
  א' 0811.0232.01 בימוי: מצילום דקומנטרי למופע פרופ' הניג אופירה
  עבודה מעשית ד 14:00 17:00 121 מכסיקו 3
  ב' 0811.0232.01 בימוי: מצילום דקומנטרי למופע פרופ' הניג אופירה
  עבודה מעשית ד 12:00 15:00 ב206 מכסיקו 3
  אב 0811.1217.01 פרויקט תיאטרון בקהילה ד"ר חן אלון
  עבודה מעשית ב 17:00 20:00 מחוץ לקמפוס מחוץ לקמפוס 6
 • השיעור יתקיים מחוץ לאוניברסיטה
 • מסלול מצטיינים שנה א'
  20 ש"ס שעורי יסוד- חובה; 32 ש"ס עבודה מעשית
  (כולל 4 ש"ס שיעור הפקה)
  ב' 0811.0223.01 יסודות המשחק גב' קרמסקי יעל
  עבודה מעשית ב 12:00 15:00 ב206 מכסיקו 3
  א' 0811.0223.01 יסודות המשחק גב' קרמסקי יעל
  עבודה מעשית א 14:00 17:00 315 ביה"ס להנדסאים 3
  ב' 0811.0223.01 יסודות המשחק גב' קרמסקי יעל
  עבודה מעשית ד 09:00 12:00 ב206 מכסיקו 3
  א' 0811.0222.01 תנועה לשחקנים מר אליה דומנוב
  עבודה מעשית ד 12:00 14:00 א207 מכסיקו 2
  א' 0811.0817.01 תנועה לשחקנים גב' הלר רוני
  עבודה מעשית ה 14:00 16:00 א207 מכסיקו 2
  ב' 0811.0817.01 תנועה לשחקנים גב' הלר רוני
  עבודה מעשית ג 12:00 14:00 א207 מכסיקו 2
  א' 0811.0225.01 פיתוח קול גב' אופנהיים מיכל
  עבודה מעשית ב 08:00 10:00 א207 מכסיקו 2
  ב' 0811.0225.01 פיתוח קול גב' אופנהיים מיכל
  עבודה מעשית ה 10:00 12:00 א207 מכסיקו 2
  א' 0811.0226.01 אמנות הדיבור ד"ר כהן בן שאול דפנה
  עבודה מעשית ב 15:00 18:00 א207 מכסיקו 3
  ב' 0811.0226.01 אמנות הדיבור ד"ר כהן בן שאול דפנה
  עבודה מעשית ה 13:00 16:00 א207 מכסיקו 3
  א' 0811.0216.01 תיאטרון פיזי מר טיראן אלון
  עבודה מעשית ב 12:00 15:00 א207 מכסיקו 3
  שנה ב'
  תכנית חד חוגית 44ש"ס
  18ש"ס שעורי יסוד- חובה; 4ש"ס סמינריון; 4 ש"ס שעורי הפקה
  18 ש"ס שיעורים מעשיים
  שנה ב' מסלול דו חוגי סה"כ 20 ש"ס
  6 ש"ס שעורי יסוד- חובה; 4 ש"ס סמינריון; 4 ש"ס שעור הפקה*
  6 ש"ס שיעורים מעשיים
  מסלול בימוי - 44 ש"ס
  18ש"ס שעורי יסוד- חובה; 4ש"ס סמינריון; 4 ש"ס שעורי הפקה
  18 ש"ס שיעורים מעשיים
  מסלול תיאטרון קהילתי - 44 ש"ס*
  18ש"ס שעורי יסוד- חובה; 4ש"ס סמינריון; 4 ש"ס שעורי הפקה
  18 ש"ס שיעורים מעשיים
  *תלמידי מסלול תיאטרון קהילתי -ניתן לברר באופן אישי לגבי
  קורסים מתוך מקבץ הוראה של ביה"ס לחינוך
  שעורי יסוד חובה - מסגרת 105
 • *ניתן לבחור מתוך השיעורים המוצעים
 • א' 0811.2137.01 מבוא לתיאטרון המודרני ד"ר הררי דרור
  שיעור ד 10:00 12:00 01 קיקואין 2
 • *חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • א' 0811.0210.01 דרמטורגיה, כתיבת תכנייה ומפגשי תיאטרון ד"ר להבי שרון
  שיעור ד 16:00 18:00 01 קיקואין 2
  ב' 0811.0210.01 דרמטורגיה, כתיבת תכנייה ומפגשי תיאטרון ד"ר להבי שרון
  שיעור ג 10:00 12:00 200 מכסיקו 2
  א' 0811.1790.01 חנוך לוין והטרגדיה הקלאסית פרופ' יערי נורית
  שיעור א 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0811.2136.01 תולדות הדרמה והתיאטרון מהמאה ה- 17 ועד איבסן ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור א 12:00 14:00 209 מכסיקו 2
 • *חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • א' 0811.0206.01 לורקה: דרמה פיוט, מחאה ד"ר בלהה בלום
  שיעור ה 10:00 12:00 403 רקנאטי 2
  א' 0811.1791.01 העל טבעי בתיאטרון: אלים, מלאכים, פיות, רוחות ומכשפות ד"ר עירא אבנרי
  שיעור ב 12:00 14:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0811.0208.01 ברטולט ברכט: דרמה, תיאוריה, תיאטרון ד"ר עירא אבנרי
  שיעור ב 08:00 10:00 200 מכסיקו 2
  ב' 0811.2138.01 תיאוריות וביקורת:גישות למחקר וליצירה של תיאטרון ד"ר בן - שאול דפנה
  שיעור ד 08:00 10:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0811.1343.01 מבוא לתיאטרון פוסט-מודרני ד"ר הררי דרור
  שיעור ג 12:00 14:00 01 קיקואין 2
 • *חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • 4 ש"ס שעורי הפקה שנה ב' -מסגרת 450
 • *השיבוץ לשיעור ולהפקה יבוצע ע"י משרד ההפקות
 • א' 0811.0203.01 ניהול מתקדם בהפקה מר צ'ך לוקאס
  תרגיל ה 12:00 14:00 120 מכסיקו 2
  א' 0811.0250.01 שיבוץ בהפקות שנה ב' תרגיל ה 18:00 20:00 2
  ב' 0811.0251.01 שיבוץ בהפקות שנה ב' תרגיל א 16:00 18:00 2
 • *השיבוץ לשיעור ולהפקה יבוצע ע"י משרד ההפקות
 • סמינריונים- מסגרת 303
  א' 0811.0256.01 דמויות שיקספיריות:פעולה, דימוי ופוליטיקה של זהויות ד"ר מלכא ליאורה
  סמינר ג 10:00 14:00 02 קיקואין 4
  א' 0811.0243.01 חקר שיטות משחק -כתיבת רפראט בשנה ב' פרופ' לב אלג'ם שולי
  סמינר ג 10:00 14:00 212 מכסיקו 4
  א' 0811.0808.01 מיתוס, חלל, גוף: טרגדיה קלאסית ודרמה מקראית. ד"ר ליפשיץ יאיר
  סמינר ד 14:00 18:00 201 דן-דוד 4
 • *סמינר לכתת משחק-כתיבת סמינר שנה ג'
 • א' 0811.0239.01 דרמה קלאסית ותיאטרון ניסיוני בישראל ד"ר להבי שרון
  סמינר ה 14:00 18:00 02 קיקואין 4
  ב' 0811.0241.01 המופע הרפלקסיבי: תיאטרון משקף את עצמו ד"ר בן - שאול דפנה
  סמינר ד 14:00 18:00 02 קיקואין 4
  ב' 0811.0247.01 קומדיה: דרמה ,תיאוריה, פרשנות ד"ר שלגו שלומית
  סמינר ד 10:00 12:00 201 דן-דוד 4
  ב' 0811.0247.01 קומדיה: דרמה ,תיאוריה, פרשנות ד"ר שלגו שלומית
  סמינר ד 12:00 14:00 201 דן-דוד
  ב' 0811.0246.01 תיאטרון משנה מציאות ד"ר הררי דרור
  סמינר ב 10:00 14:00 201 דן-דוד 4
  אב 0811.1196.01 תיאטרון וארטיביזם בקהילה ובמרחב הציבורי ד"ר חן אלון
  סמינר ב 15:00 17:00 מחוץ לקמפוס מחוץ לקמפוס 4
 • הסמינר מחייב השתתפות בקורס פרויקט תיאטרון קהילתי 08111010
 • הסמינר יתקיים מחוץ לאוניברסיטה
 • חובה למסלול קהילתי
 • סמינר עיוני מעשי
 • א' 0687.3444.01 התאטרון היפני הקלאסי וגלגוליו המודרניים פרופ' סרפר צביקה
  סמינר ב 14:00 18:00 262 גילמן
  שיעורים מעשיים - מסגרת 107
  א' 0811.0810.01 בימוי:- עבודה באמצעות פרוטוקולים של בתי משפט פרופ' הניג אופירה
  עבודה מעשית ב 14:00 17:00 ב206 מכסיקו 3
  ב' 0811.0810.01 בימוי:- עבודה באמצעות פרוטוקולים של בתי משפט פרופ' הניג אופירה
  עבודה מעשית ב 11:00 14:00 315 ביה"ס להנדסאים 3
  א' 0811.0821.01 משחקן לשחקנים ול'לא שחקנים': בין סטניסלבסקי לבואל ד"ר חן אלון
  עבודה מעשית א 15:00 18:00 א207 מכסיקו 3
  ב' 0811.0822.01 אימפרוביזציה ד"ר הריס פיטר
  עבודה מעשית א 09:00 12:00 121 מכסיקו 3
 • **חובה למסלול קהילתי
 • אב 0811.1217.01 פרויקט תיאטרון בקהילה ד"ר חן אלון
  עבודה מעשית ב 17:00 20:00 מחוץ לקמפוס מחוץ לקמפוס 6
 • חובה להרשם לסמינר תיאטרון וארטיביזם בקהילה ובמרחב הציבורי
 • א' 0811.1018.01 חשיבה דרמטית-מניתוח טקסטואלי לביצוע בימתי מר ברגמן נמרוד
  עבודה מעשית א 14:00 17:00 121 מכסיקו 3
  א' 0811.1789.01 עבודה בחלל-פעולה ותנועה גב' מור לידור
  עבודה מעשית ג 14:00 17:00 א207 מכסיקו 3
  א' 0811.1401.01 עבודת השחקן-גוף,קול,טקסט גב' קרק טלי
  עבודה מעשית ג 14:00 17:00 315 ביה"ס להנדסאים 3
  ב' 0811.1401.01 עבודת השחקן-גוף,קול,טקסט גב' קרק טלי
  עבודה מעשית ג 14:00 17:00 121 מכסיקו 3
  א' 0811.1488.01 יסודות הבימוי גב' קרמסקי יעל
  עבודה מעשית ד 12:00 15:00 ב206 מכסיקו 3
  ב' 0811.1488.01 יסודות הבימוי גב' קרמסקי יעל
  עבודה מעשית א 12:00 15:00 ב206 מכסיקו 3
  שנה ב' מצטיינים
  14 ש"ס יסוד; 8 ש"ס סמינריונים (כתיבת עבודת רפראט וסמינר);
  30 ש"ס שיעורים מעשיים.
  שיעורים מעשיים למסלול מצטיינים (מסגרת 107)
  ב' 0811.1784.01 משחק ב' גב' טטיאנה קנלינס-אוליאר
  עבודה מעשית ב 15:00 18:00 ב206 מכסיקו 3
  א' 0811.0227.01 משחק פרופ' קנר רות
  עבודה מעשית ג 15:00 18:00 ב206 מכסיקו 3
  א' 0811.0227.01 משחק פרופ' קנר רות
  עבודה מעשית א 15:00 18:00 ב206 מכסיקו 3
  ב' 0811.0807.01 פרויקט צ'כוב- הפקה מר ברזין איגור
  עבודה מעשית ג 15:00 18:00 315 ביה"ס להנדסאים 3
  א' 0811.2408.01 תנועה וריקוד לשחקנים גב' דיימונד ריבי
  עבודה מעשית ה 12:00 14:00 א207 מכסיקו 2
  ב' 0811.2408.01 תנועה וריקוד לשחקנים גב' דיימונד ריבי
  עבודה מעשית א 15:00 17:00 א207 מכסיקו 2
  א' 0811.0229.01 הבעה קולית בדיבור ובשירה גב' רייזמן שושנה
  עבודה מעשית ד 12:00 15:00 317 ביה"ס להנדסאים 3
  ב' 0811.0259.01 הפקה מוזיקלית גב' רייזמן שושנה
  עבודה מעשית ד 14:00 17:00 א207 מכסיקו 3
  א' 0811.0233.01 קול גב' אופנהיים מיכל
  עבודה מעשית ה 10:00 12:00 א207 מכסיקו 2
  ב' 0811.0234.01 דיבור ושפה גב' פינשטין נתלי
  עבודה מעשית ג 14:00 17:00 ב206 מכסיקו 3
  א' 0811.1787.01 משחק לשנה ב': סיפורי ומחזות יעקב שבתאי מר ברזין איגור
  עבודה מעשית ה 15:00 18:00 ב206 מכסיקו 3
  שנה ג'
  מסלול חד חוגי - סה"כ 40 ש"ס
  10ש"ס חובה ; 8 ש"ס סמינרים;4 ש"ס שעורי הפקה;
  18 ש"ח שיעורים מעשיים
  דו-חוגי 18ש"ס
  4 ש"ס שעורי חובה;4 ש"ס סמינריון; 4 שעור הפקה;
  6 ש"ס שיעורים מעשיים
  שעורי חובה שנה ג' - מסגרת 106
  מסלול בימוי 40 ש"ס
  10ש"ס חובה ; 8 ש"ס סמינרים;4 ש"ס שעורי הפקה;
  18 ש"ח שיעורים מעשיים
  מסלול תיאטרון קהילתי 40 ש"ס*
  10ש"ס חובה ; 8 ש"ס סמינרים;4 ש"ס שעורי הפקה;
  18 ש"ח שיעורים מעשיים
  *תלמידי מסלול תיאטרון קהילתי -ניתן לברר באופן אישי לגבי
  קורסים מתוך מקבץ הוראה של ביה"ס לחינוך
  שעורי חובה מסגרת 106***
 • *ניתן לבחור מתוך השיעורים המוצעים
 • א' 0811.1233.01 אוונגארד ד"ר הררי דרור
  שיעור א 12:00 14:00 200 מכסיקו 2
  ב' 0811.1240.01 אחרים בתיאטרון ובמופע הישראלי ד"ר הררי דרור
  שיעור ג 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
  א' 0811.0206.01 לורקה: דרמה פיוט, מחאה ד"ר בלהה בלום
  שיעור ה 10:00 12:00 403 רקנאטי 2
  ב' 0811.0208.01 ברטולט ברכט: דרמה, תיאוריה, תיאטרון ד"ר עירא אבנרי
  שיעור ב 08:00 10:00 200 מכסיקו 2
  א' 0811.1790.01 חנוך לוין והטרגדיה הקלאסית פרופ' יערי נורית
  שיעור א 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0811.1235.01 זרקור על הבמה מר פרידמן במבי עודד
  שיעור ה 10:00 12:00 121 מכסיקו 2
  ב' 0811.1235.01 זרקור על הבמה מר פרידמן במבי עודד
  שיעור ד 08:00 10:00 121 מכסיקו 2
 • שיעורים מהיחידה להכשרה להוראה, בית הספר לחינוך
 • ב' 0769.2094.01 אילתור ויצירתיות בהוראה ד"ר שם-טוב נפתלי
  שיעור ג 16:00 18:00 324 שרת
  א' 0769.1002.03 מערכת החינוך בישראל ד"ר הופמן תמי
  שיעור ג 10:00 12:00 432 שרת
  ב' 0769.7093.01 נוער בסיכון ובהדרה גב' לרר-כנפו אורית
  שיעור ג 14:00 16:00 004 שרת
 • *שיעורים מהתכנית 0769 מיועדים לתלמידי מסלול קהילתי
 • *המעוניינים נא לפנות למזכירות החוג
 • שעורי הפקה שנה ג'- מסגרת 450
 • *השיבוץ לשיעור ולהפקה יבוצע ע"י משרד ההפקות
 • 4 ש"ס שעורי הפקה -מסגרת 450
  שיעור הפקה חובה לשנה ג' סאונד ותאורה
  ב' 0811.1999.01 שיעור עיוני להפקות ג' גב' גליה יואלי
  תרגיל ג 12:00 14:00 02 קיקואין 2
  א' 0811.1785.01 שיבוץ בהפקות שנה ג' גב' גליה יואלי
  תרגיל ה 18:00 20:00 2
  ב' 0811.0201.01 שיבוץ להפקות שנה ג' תרגיל ה 18:00 20:00 2
 • *השיבוץ לשיעור ולהפקה יבוצע ע"י משרד ההפקות
 • שיעורים מעשיים* - מסגרת 107
  א' 0811.0814.01 הבמאי כפרשן - עבודה על סצינות ממחזותיו של ברטולט ברכט מר עידו ריקלין
  עבודה מעשית ה 12:00 15:00 ב206 מכסיקו 3
  ב' 0811.0814.01 הבמאי כפרשן - עבודה על סצינות ממחזותיו של ברטולט ברכט מר עידו ריקלין
  עבודה מעשית ה 15:00 18:00 ב206 מכסיקו 3
  אב 0811.1217.01 פרויקט תיאטרון בקהילה ד"ר חן אלון
  עבודה מעשית ב 17:00 20:00 מחוץ לקמפוס מחוץ לקמפוס 6
 • חובה למסלול קהלתי
 • מחייב השתתפות בסמינר תיאוריות של משחק ומופע פוליטי 0811024
 • יתקיים מחוץ לאוניברסיטה
 • א' 0811.1334.01 עבודת מעצב במאי בתיאטרון שלב א'*** מר צ'ך לוקאס
  עבודה מעשית א 14:00 17:00 209 מכסיקו 3
  ב' 0811.1335.01 עבודת מעצב במאי בתיאטרון שלב ב'*** מר צ'ך לוקאס
  עבודה מעשית ג 14:00 17:00 212 מכסיקו 3
 • *חובה לתלמידי בימוי (2 סמסטרים)
 • *חובה לתלמידי עיצוב במה שנה ג' תואר ראשון סמ' א'
 • *חובה לתלמידי עיצוב במה שנה ג' תואר שני סמ' ב'
 • ב' 0811.1731.01 סוגיות בבימוי תיאטרון לילדים גב' רכבי חגית
  עבודה מעשית ב 14:00 17:00 121 מכסיקו 3
  א' 0811.1783.01 תהליכי עבודה במאי שחקן מר תבורי דורון
  עבודה מעשית ב 10:00 13:00 315 ביה"ס להנדסאים 3
  סמינרים - מסגרת 303
  ב' 0811.0246.01 תיאטרון משנה מציאות ד"ר הררי דרור
  סמינר ב 10:00 14:00 201 דן-דוד 4
  ב' 0811.0247.01 קומדיה: דרמה ,תיאוריה, פרשנות ד"ר שלגו שלומית
  סמינר ד 10:00 12:00 201 דן-דוד 4
  א' 0811.0256.01 דמויות שיקספיריות:פעולה, דימוי ופוליטיקה של זהויות ד"ר מלכא ליאורה
  סמינר ג 10:00 14:00 02 קיקואין 4
  א' 0811.0239.01 דרמה קלאסית ותיאטרון ניסיוני בישראל ד"ר להבי שרון
  סמינר ה 14:00 18:00 02 קיקואין 4
  א' 0811.0243.01 חקר שיטות משחק -כתיבת רפראט בשנה ב' פרופ' לב אלג'ם שולי
  סמינר ג 10:00 14:00 212 מכסיקו 4
  א' 0811.0808.01 מיתוס, חלל, גוף: טרגדיה קלאסית ודרמה מקראית. ד"ר ליפשיץ יאיר
  סמינר ד 14:00 18:00 201 דן-דוד 4
 • *סמינר לכתת משחק-כתיבת סמינר שנה ג'
 • אב 0811.1196.01 תיאטרון וארטיביזם בקהילה ובמרחב הציבורי ד"ר חן אלון
  סמינר ב 15:00 17:00 מחוץ לקמפוס מחוץ לקמפוס 4
 • הסמינר מחייב השתתפות בקורס פרויקט תיאטרון קהילתי 08111010
 • סמינר עיוני ומעשי
 • הסמינר יתקיים מחוץ לאוניברסיטה
 • =============================
  מצטיינים שנה ג'
  מצטיינים במשחק שנה ג' סמסטר א'
  4 ש"ס סמינר מתואר ראשון(כתיבת עבודה סמינריונית)
  שיעורים מעשיים 13ש"ס
  סמינרים ת. ראשון (מסגרת 303)
  א' 0811.0808.01 מיתוס, חלל, גוף: טרגדיה קלאסית ודרמה מקראית. ד"ר ליפשיץ יאיר
  סמינר ד 14:00 18:00 201 דן-דוד 4
  שיעורים מעשיים סמסטר א'(מסגרת 107)
  א' 0811.1020.01 חקר התנועה-לשחקנים מר הולנדר נועם
  עבודה מעשית ד 09:00 12:00 א207 מכסיקו 3
  א' 0811.1021.01 דיבור לשחקנים גב' רייזמן שושנה
  עבודה מעשית ב 16:00 18:00 317 ביה"ס להנדסאים 2
  א' 0811.1526.01 הכנה לעבודה עם במאים פרופ' הניג אופירה
  עבודה מעשית ד 12:00 14:00 121 מכסיקו 2
  א' 0811.1019.01 טכניקות משחק יפניות ויישומן פרופ' סרפר צביקה
  עבודה מעשית א 11:00 14:00 א207 מכסיקו 3
  א' 0811.1783.01 תהליכי עבודה במאי שחקן מר תבורי דורון
  עבודה מעשית ב 10:00 13:00 315 ביה"ס להנדסאים 3
  א' 0811.1788.01 משחק לשחקנים ג' מר תבורי דורון
  עבודה מעשית ב 13:00 14:00 315 ביה"ס להנדסאים 1