התכנית הרב-תחומית באמנויות - תשע"ט
שיעורים ייעודיים בניהול אמנותי ורב תחומיות

קורסי ליבה
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
שיעורים ייעודיים רב-תחומיים:
 • שיעורים אלה מיועדים לתלמידי השנה השנייה והשלישית של התכנית
 • יש ללמוד 8 ש"ס במהלך התואר, החל משנה ב':
 • א' 0861.6003.01 נזירים ופופ-קורן: אמנות ימי הביניים בקולנוע פרופ' פינקוס אסף
  שיעור ג 18:00 20:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0861.6001.01 ניהול מוסדות תרבות מר גלעד מלצר
  שיעור ב 16:00 18:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0861.6002.01 ביקורת אמנות, ביקורת תרבות ד"ר סתר שאול
  שיעור ג 14:00 16:00 ג206 מכסיקו 2