התכנית הרב-תחומית באמנויות - תשע"ט
ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½

ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
הקבץ נשים ומגדר באמנות
א' 0608.1003.01 תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרנית ד"ר טל דקל
שיעור ה 14:00 16:00 001 ווב
א' 0608.1110.01 מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים ד"ר מירי רוזמרין
שיעור ה 08:00 10:00 144 (אולם אתינגר) גילמן 0
א' 0608.3401.01 כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר ד"ר אפי זיו
שיעור ג 12:00 14:00 144 (אולם אתינגר) גילמן 0
ב' 0608.1005.01 ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות ד"ר להד כנרת
שיעור ה 16:00 18:00 001 ווב 0
א' 0821.6896.01 בגן נעול: נזירות כפטרוניות, צופות ויוצרות ד"ר ברטל רננה
שיעור א 14:00 16:00 212 מכסיקו 2
א' 0687.2420.02 נשים מגדר ומיניות בסין-בין היסטוריה לפילוסופיה ד"ר סמדר וינטר
שיעור ד 14:00 16:00 279 גילמן 0
ב' 0851.6717.01 מלחמה וקולנוע גב' גזית אירית
שיעור ד 14:00 18:00 א206 מכסיקו 2
א' 0851.6154.01 נשים בקולנוע הישראלי ד"ר יעל מונק
שיעור ג 16:00 20:00 212 מכסיקו 2
א' 0851.6696.01 קולנוע קווירי חדש ד"ר ניר קדם
שיעור ג 14:00 18:00 213 מכסיקו 2
ב' 0851.6203.01 נקמתה של עקרת הבית :נשים ובית בקולנוע וטלוויזיה אמריקניים גב' לוי יעל
שיעור ג 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
א' 0680.3176.01 דיוקן האמן - והאמנית - כאיש צעיר ד"ר גדעון טיקוצקי
שיעור ב 16:00 18:00 278 גילמן
ב' 0881.3519.01 סוגיות מגדריות באדר' מודרנית ד"ר דוידי סיגל
שיעור ב 09:00 11:00 203 דן-דוד
ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
סמינרים
ב' 0861.4056.01 פינה באוש- מחול והמונטאג' הבימתי ד"ר מלכא ליאורה
סמינר ב 14:00 18:00 120 מכסיקו 4
א' 0608.4103.01 'כמו באגדות': דברים שוולט דיסני לא ספר לכם ד"ר רוני הלפרן
סמינר ד 16:00 20:00 305 גילמן