התכנית הרב-תחומית באמנויות - תשע"ט
הקבץ קולנוע וטלוויזיה

שנה א'
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
קולנוע וטלוויזיה
שנה א
שיעורי חובה
א' 0861.1582.01 מבוא לתולדות הקולנוע א' ד"ר דובדבני שמוליק
שיעור ב 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
ב' 0861.1583.01 מבוא לתולדות הקולנוע ב' ** ד"ר דובדבני שמוליק
שיעור ב 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
 • דרישת קדם : מבוא לתולדות הקולנוע א'
 • תלמיד ישתתף בקורס כתיבה אקדמית בהקבץ חוגי לפי בחירתו
  קורס זה יילמד במקום קורס בחירה בהקף 2 ש"ס
  ב' 0851.6546.01 קריאה מודרכת וכתיבה אקדמית מר ארבל יואב
  תרגיל א 10:00 12:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0851.6546.03 קריאה מודרכת וכתיבה אקדמית מר אלחליבי עובד
  תרגיל א 10:00 12:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0851.6546.05 קריאה מודרכת וכתיבה אקדמית מר פלדמן אופיר
  תרגיל ה 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
  ב' 0851.6546.07 קריאה מודרכת וכתיבה אקדמית גב' גלסטיאן דיאנה
  תרגיל ה 14:00 16:00 117 מכסיקו 2
  ב' 0851.6546.08 קריאה מודרכת וכתיבה אקדמית מר ארבל יואב
  תרגיל ה 16:00 18:00 212 מכסיקו 2
  שיעורי חובה בשנים א' וב' :
  א' 0851.6524.01 מבוא לתיאוריות קולנועיות ד"ר חגין בועז
  שיעור ג 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  יש לבחור אחד מהתרגילים הרשומים להלן:
  א' 0851.6527.01 תרגיל בתיאוריות קולנועיות מר עוזיאל שלמה
  תרגיל א 16:00 18:00 120 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.02 תרגיל בתיאוריות קולנועיות מר עוזיאל שלמה
  תרגיל ה 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.04 תרגיל בתיאוריות קולנועיות גב' גלסטיאן דיאנה
  תרגיל א 14:00 16:00 213 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.05 תרגיל בתיאוריות קולנועיות מר ארבל יואב
  תרגיל א 14:00 16:00 א117 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.06 תרגיל בתיאוריות קולנועיות גב' גלסטיאן דיאנה
  תרגיל ד 16:00 18:00 א119 מכסיקו 2
  ב' 0851.6531.01 מבוא ללימודי טלוויזיה ד"ר חרל"פ איתי
  שיעור ד 12:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0851.6595.01 מבוא לקולנוע ישראלי ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ב 12:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  שנים ב'-ג'
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  שנה ג' - שיעורי בחירה
  ב' 0851.7615.01 פילם נואר ד"ר כהן רז אודיה
  גב' פישר תומר
  שיעור ה 14:00 18:00 211 מכסיקו 2
  ב' 0851.6208.01 היום הארוך ביותר :9/11 בטלוויזיה ובקולנוע האמריקניים מר אבישר אריאל
  שיעור ב 16:00 20:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0851.6167.01 הקולנוע האמריקאי העכשווי מר דבורה ארז
  שיעור ה 12:00 14:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0851.6108.01 זיכרון, בידור ומדיה פופולרית ד"ר ערב דן
  שיעור ג 10:00 12:00 01 קיקואין 2
  א' 0851.6711.01 הקולנוע הגרמני החדש בשנות ה - 60'- 80' גב' מזור יעל
  שיעור ב 16:00 20:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0851.6197.01 קולנוע מזרח אירופאי חדש ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור א 14:00 18:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0851.6201.01 פריק באופן ביקורתי:קולנוע ומוגבלות גרינברג סלבה
  שיעור ד 12:00 14:00 01 קיקואין 2
  א' 0851.6148.01 קולנוע אמריקאיבשנות ה- 70 מר דבורה ארז
  שיעור ה 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0851.6231.01 מבעד לחומה :קולנוע גרמני עכשווי גב' מזור יעל
  שיעור א 16:00 20:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0851.6714.01 הסרט המוזיקלי גב' פישר תומר
  שיעור ד 10:00 14:00 213 מכסיקו 2
  א' 0851.6713.01 הסרטים של לארס פון טראייר: משחקים "על אמת" גב' עובדיה מורן
  שיעור ב 10:00 14:00 209 מכסיקו 2
  א' 0851.6710.01 הגל החדש הצרפתי ד"ר שוייצר אריאל
  שיעור ה 14:00 16:00 213 מכסיקו 2
  א' 0662.2614.01 מהגולם לדיבוק- מסע פנטסטי בקולנוע היהודי ד"ר אביב לבנת
  שיעור ד 10:00 12:00 326 גילמן 0
  סמינרים
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  סמינרים
  ב' 0851.5116.01 הקולנוע האמריקאי: המחקר העכשווי של הוליווד והקולנוע העצמאי ד"ר חגין בועז
  סמינר ד 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4
  א' 0851.5073.01 סירק, פסבינדר, אלמודובר: מלודרמה תיאוריה וקולנוע פרופ' יוסף רז
  סמינר א 10:00 16:00 117 מכסיקו 4
  א' 0851.5117.01 לראות את האור:על אסתטיקה רוחנית בקולנוע ד"ר חיוטין דן
  סמינר ב 16:00 20:00 א119 מכסיקו 4
  ב' 1031.4493.01 הקולנוע והסכסוך הישראלי-פלשתיני פרופ' אמל ג'מאל
  סמינר ד 16:00 19:00 108 נפתלי