החוג לאמנות התיאטרון - תשע"ח
שנה ג' - מסלול קהילתי

שיעורי יסוד
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
א' 0811.1233.01 רוח האוונגרד בתיאטרון המודרני:בין העממי לקיצוני ד"ר הררי דרור
שיעור א 12:00 14:00 212 מכסיקו 2
ב' 0811.1240.01 אחרים בתיאטרון ובמופע הישראלי ד"ר הררי דרור
שיעור ג 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
ב' 0811.1545.01 מבט על תפקיד הצופה ד"ר בן - שאול דפנה
שיעור א 14:00 16:00 213 מכסיקו 2
אב 0811.1235.01 זרקור על הבמה: מבוא לתאורת במה מר פרידמן במבי עודד
שיעור א 10:00 12:00 ב207 מכסיקו 4
שיעורי הפקה
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
א' 0811.0252.01 מעיצוב לביצוע בהפקות תיאטרון האוניברסיטה מר פרידמן במבי עודד
שיעור ה 16:00 18:00 212 מכסיקו 2
א' 0811.0252.01 שיבוץ בהפקות ב+ג עבודה מעשית ה 18:00 20:00 2
ב' 0811.0253.01 מעיצוב לביצוע בהפקות תיאטרון האוניברסיטה מר פרידמן במבי עודד
שיעור ה 16:00 18:00 01 קיקואין 2
ב' 0811.0253.01 שיבוץ בהפקות שנים ב' + ג' עבודה מעשית ה 18:00 20:00 2
א' 0811.0252.01 מעיצוב לביצוע בהפקות תיאטרון האוניברסיטה מר פרידמן במבי עודד
שיעור ה 16:00 18:00 212 מכסיקו 2
א' 0811.0252.01 שיבוץ בהפקות ב+ג עבודה מעשית ה 18:00 20:00 2
ב' 0811.0253.01 מעיצוב לביצוע בהפקות תיאטרון האוניברסיטה מר פרידמן במבי עודד
שיעור ה 16:00 18:00 01 קיקואין 2
ב' 0811.0253.01 שיבוץ בהפקות שנים ב' + ג' עבודה מעשית ה 18:00 20:00 2
שיעורים מעשיים
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
אב 0811.1010.01 פרויקט תיאטרון בקהילה ד"ר חן אלון
עבודה מעשית ב 17:00 20:00 6
 • **חובה להרשם לסמינר תיאוריות של משחק ומופע פוליטי 0811106201
 • א' 0811.1401.01 עבודת השחקן-גוף,קול,טקסט גב' קרק טלי
  עבודה מעשית ב 10:00 13:00 315 ביה"ס להנדסאים 3
  ב' 0811.1401.01 עבודת השחקן-גוף,קול,טקסט גב' קרק טלי
  עבודה מעשית ג 14:00 17:00 121 מכסיקו 3
  אב 0811.0212.01 שמחק: קומדיה דל ארטה פרופ' בוקר יורם
  עבודה מעשית ד 09:00 12:00 א207 מכסיקו 6
  סמינרים
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  א' 0811.0215.01 מופע הריק: עיונים בתיאטרון מאיין ד"ר בן - שאול דפנה
  סמינר א 14:00 18:00 209 מכסיקו 4
  א' 0811.0244.01 שיקספיר ותרבות חזותית ד"ר מלכא ליאורה
  סמינר ג 10:00 14:00 212 מכסיקו 4
  א' 0811.0246.01 תיאטרון משנה מציאות ד"ר הררי דרור
  סמינר ד 14:00 18:00 א119 מכסיקו 4
  אב 0811.1076.01 יזמות וארטיביזם : אמנות ותיאטרון בקהילה ובמרחב הציבורי ד"ר חן אלון
  סמינר ב 15:00 17:00 לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה 4
 • **הסמינר מחייב השתתפות בקורס פרויקט תיאטרון קהילתי 08111010
 • **חובה למסלול קהילתי
 • **סמינר עיוני מעשי
 • **הסמינר יתקיים מחוץ לאוניברסיטה
 • ב' 0811.0247.01 קומדיה: דרמה ,תיאוריה, פרשנות ד"ר שלגו שלומית
  סמינר ד 10:00 14:00 328 ביה"ס להנדסאים 4
  ב' 0680.4218.01 חנוך לוין: על גופניות, כוח וזהות ד"ר דנה אולמרט
  סמינר ה 10:00 14:00 458 חדר עיון ע"ש גילמן
  א' 0821.3713.01 אמנות ואידיאולוגיה במודרניזם של המאה ה-20 ד"ר ארונוב איגור
  סמינר ד 12:00 16:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0821.3737.01 מחשבות על צילום: ארכיון, עדות, זהות ד"ר מיימון ורד
  סמינר ה 16:00 20:00 200 מכסיקו 4