החוג לאמנות התיאטרון - תשע"ח
שנה ב' - מסלול בימוי

שיעורי יסוד
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
א' 0811.2137.01 מבוא לתיאטרון המודרני ד"ר הררי דרור
שיעור ד 10:00 12:00 203 דן-דוד 2
א' 0811.0228.01 לקראת הצגה: מחקר, דרמטורגיה, תכנייה מר עירא אבנרי
שיעור א 10:00 12:00 120 מכסיקו 2
ב' 0811.0228.01 לקראת הצגה: מחקר, דרמטורגיה, תכנייה מר עירא אבנרי
שיעור ב 12:00 14:00 213 מכסיקו 2
ב' 0811.2136.01 תולדות הדרמה והתיאטרון מהמאה ה- 17 ועד איבסן ד"ר ליפשיץ יאיר
שיעור א 08:00 10:00 א206 מכסיקו 2
ב' 0811.2138.01 תיאוריות וביקורת : תיאוריות לינגוויסטיות ומעבר להן ד"ר בן - שאול דפנה
שיעור ד 08:00 10:00 213 מכסיקו 2
ב' 0811.2100.01 תיאוריות וביקורת : גישות תרבותיות-חברתיות ד"ר ליפשיץ יאיר
שיעור א 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
ב' 0811.1343.01 מבוא לתיאטרון הפוסט מודרני ד"ר הררי דרור
שיעור ג 12:00 14:00 209 מכסיקו 2
א' 0811.1077.01 זהות, מגדר ומעמד במחזאות מודרנית ועכשווית ד"ר להבי שרון
שיעור א 12:00 14:00 209 מכסיקו 2
ב' 0811.1077.01 זהות, מגדר ומעמד במחזאות מודרנית ועכשווית ד"ר להבי שרון
שיעור א 12:00 14:00 213 מכסיקו 2
שיעורי הפקה
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
 • ***השיבוץ לשיעור ולהפקה יבוצע ע"י משרד ההפקות
 • א' 0811.0250.01 ניהול הפקה, ניהול הצגה וספר בימוי בתיאטרון האוניברסיטה מר אלון גיא
  שיעור ה 14:00 16:00 ג206 מכסיקו 2
  א' 0811.0250.01 שיבוץ בהפקות בימוי ב+ג עבודה מעשית ה 18:00 20:00 2
  ב' 0811.0251.01 ניהול הפקה, ניהול הצגה וספר בימוי בתיאטרון האוניברסיטה מר אלון גיא
  שיעור ב 16:00 18:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0811.0251.01 שיבוץ בהפקות בימוי ב+ג עבודה מעשית ה 16:00 18:00 2
 • ***השיבוץ לשיעור ולהפקה יבוצע ע"י משרד ההפקות
 • ***השיבוץ לשיעור ולהפקה יבוצע ע"י משרד ההפקות
 • א' 0811.0250.01 ניהול הפקה, ניהול הצגה וספר בימוי בתיאטרון האוניברסיטה מר אלון גיא
  שיעור ה 14:00 16:00 ג206 מכסיקו 2
  א' 0811.0250.01 שיבוץ בהפקות בימוי ב+ג עבודה מעשית ה 18:00 20:00 2
  ב' 0811.0251.01 ניהול הפקה, ניהול הצגה וספר בימוי בתיאטרון האוניברסיטה מר אלון גיא
  שיעור ב 16:00 18:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0811.0251.01 שיבוץ בהפקות בימוי ב+ג עבודה מעשית ה 16:00 18:00 2
 • ***השיבוץ לשיעור ולהפקה יבוצע ע"י משרד ההפקות
 • שיעורים מעשיים
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  א' 0811.0810.01 בימוי: קונפליקט בתיאטרון פרופ' הניג אופירה
  עבודה מעשית ב 13:00 16:00 ב206 מכסיקו 3
  ב' 0811.1239.01 בימוי:- עבודה באמצעות פרוטוקולים של בתי משפט*** פרופ' הניג אופירה
  עבודה מעשית ג 14:00 17:00 315 ביה"ס להנדסאים 3
 • ***חובה ללמוד את הקורס קונפליקט בתיאטרון כקורס מקדים
 • א' 0811.0815.01 עבודה בחלל-פעולה ותנועה גב' גודר יסמין
  עבודה מעשית ב 10:00 13:00 א207 מכסיקו 3
  א' 0811.1018.01 חשיבה דרמטית-מניתוח טקסטואלי לביצוע בימתי מר ברגמן נמרוד
  עבודה מעשית ג 14:00 17:00 א207 מכסיקו 3
  ב' 0811.1487.01 כתיבה פרופ' קינר גד
  עבודה מעשית א 14:00 17:00 ג206 מכסיקו 3
  ב' 0811.1359.01 קדם בימוי גב' ברון דדי
  עבודה מעשית ה 14:00 17:00 121 מכסיקו 3
  סמינרים
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  א' 0811.0215.01 מופע הריק: עיונים בתיאטרון מאיין ד"ר בן - שאול דפנה
  סמינר א 14:00 18:00 209 מכסיקו 4
  א' 0811.0244.01 שיקספיר ותרבות חזותית ד"ר מלכא ליאורה
  סמינר ג 10:00 14:00 212 מכסיקו 4
  א' 0811.0246.01 תיאטרון משנה מציאות ד"ר הררי דרור
  סמינר ד 14:00 18:00 א119 מכסיקו 4
  ב' 0811.0247.01 קומדיה: דרמה ,תיאוריה, פרשנות ד"ר שלגו שלומית
  סמינר ד 10:00 14:00 328 ביה"ס להנדסאים 4
  ב' 0680.4218.01 חנוך לוין: על גופניות, כוח וזהות ד"ר דנה אולמרט
  סמינר ה 10:00 14:00 458 חדר עיון ע"ש גילמן
  א' 0821.3713.01 אמנות ואידיאולוגיה במודרניזם של המאה ה-20 ד"ר ארונוב איגור
  סמינר ד 12:00 16:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0821.3737.01 מחשבות על צילום: ארכיון, עדות, זהות ד"ר מיימון ורד
  סמינר ה 16:00 20:00 200 מכסיקו 4