החוג לאמנות התיאטרון - תשע"ח
שנה א' - מסלול קהילתי

שיעורי יסוד
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
א' 0811.1006.01 הדרכת בטיחות עבודה מעשית לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה
 • **קורס בטיחות. יתקיים ימים ספורים לפני פתיחת
 • **שנת הלימודים נוכחות חובה. השתתפות בקורס היא תנאי קדם
 • **להשתתפות בשעורי ההפקה.
 • א' 0811.1200.01 תולדות הדרמה והתיאטרון:יוון ורומא ד"ר שלגו שלומית
  שיעור ב 10:00 12:00 01 קיקואין 2
  א' 0811.1323.01 תרגיל חובה בתולדות התיאטרון יוון ורומא גב' ענבר ליהיא
  תרגיל ד 12:00 14:00 117 מכסיקו 2
  א' 0811.1323.02 תרגיל חובה בתולדות התיאטרון יוון ורומא גב' להב יעל
  תרגיל ה 10:00 12:00 ג206 מכסיקו 2
  א' 0811.1149.01 קריאת מחזות ד"ר בן - שאול דפנה
  שיעור ד 08:00 10:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0811.1007.01 תיאוריות בימוי מר משה פרלשטיין
  שיעור ה 12:00 14:00 120 מכסיקו 2
  א' 0811.1096.01 מבוא לניהול הפקה מר ברעוז גד
  שיעור ה 14:00 16:00 01 קיקואין 2
  א' 0811.1193.01 שיטות מחקר של האירוע התיאטרוני ד"ר בן - שאול דפנה
  שיעור ד 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
  ב' 0811.2202.01 מבוא לתיאטרון היהודי והעברי ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור ב 12:00 14:00 01 קיקואין 2
  ב' 0811.1072.01 כתיבה אקדמית- מבוא למחקר בתיאטרון מר צ'ך לוקאס
  שיעור ד 16:00 18:00 201 דן-דוד 2
  ב' 0811.1195.01 תולדות התיאטרון: ימי הביניים והרנסנס ד"ר מלכא ליאורה
  שיעור ג 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0811.1215.01 תיאטרון, חברה,קהילה ד"ר חן אלון
  שיעור ד 10:00 12:00 01 קיקואין 2
  ב' 0811.1134.01 מבוא לתיאטרון הישראלי והפלסטיני ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור ב 10:00 12:00 213 מכסיקו 2
  שיעורי הפקה
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  א' 0811.0248.01 פלאי קלעים - מבוא מעשי להרכבת הצגה מר אלון גיא
  שיעור ה 16:00 18:00 209 מכסיקו 2
  א' 0811.0248.01 שיבוץ בהפקות-שנה א' עבודה מעשית ה 18:00 20:00
  ב' 0811.0249.01 פלאי קלעים - מבוא מעשי להרכבת הצגה מר אלון גיא
  שיעור ג 16:00 18:00 01 קיקואין 2
  ב' 0811.0249.01 שיבוץ בהפקות-שנה א' עבודה מעשית ג 18:00 20:00 2
 • ***השיבוץ לשיעור ולהפקה יבוצע ע"י משרד ההפקות
 • שיעורים מעשיים
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  א' 0811.1351.01 משחק :מטקסט עצמי לעצמי כטקסט פרופ' לב אלג'ם שולי
  עבודה מעשית ג 10:00 13:00 א207 מכסיקו 3
  א' 0811.1351.01 משחק: מטקסט עצמי לעצמי כטקסט פרופ' לב אלג'ם שולי
  עבודה מעשית ב 12:00 15:00 121 מכסיקו 3
  אב 0811.1010.01 פרויקט תיאטרון בקהילה ד"ר חן אלון
  עבודה מעשית ב 17:00 20:00 6
 • **השיעור יתקיים מחוץ לאוניברסיטה