התכנית הרב-תחומית באמנויות - תשע"ח
סמינרים

קורסי ליבה
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
ב' 0861.4055.01 ריקוד חוצה גבולות:מחול עכשווי בהקשר תרבותי ד"ר מלכא ליאורה
סמינר ג 12:00 16:00 ג206 מכסיקו 4