התכנית הרב-תחומית באמנויות - תשע"ח
הקבץ תקשורת אמנותית בעידן הדיגיטלי

קורסים
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
ב' 0851.6189.01 מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטלי ד"ר לנדסמן אוהד
שיעור ד 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
ב' 0851.6189.01 מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטלי ( הקרנה) ד"ר לנדסמן אוהד
שיעור ג 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 0
ב' 0851.6206.01 עולמות מונפשים:אנימציה בקולנוע ד"ר לנדסמן אוהד
שיעור ד 10:00 12:00 213 מכסיקו 2
ב' 0881.4407.01 מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלות ד"ר שיבר יואב
שיעור א 14:00 16:00 01 קיקואין 2
ב' 0821.6621.01 צילום משחק ופרפורמטיביות: היבטים פוליטיים ד"ר קלורמן-עראקי נעמה
שיעור ג 10:00 12:00 209 מכסיקו
ב' 0821.6690.01 ההיסטוריה של הצילום במאה ה-20 ד"ר שבי אורלי
שיעור ב 18:00 20:00 א206 מכסיקו 2
ב' 0821.6681.01 צילום עכשווי ד"ר מיימון ורד
שיעור ב 14:00 16:00 א206 מכסיקו 2
א' 0662.2227.01 לאלוהים לחץ כאן: דת בעידן הדיגיטלי והטכנולוגיה כדת מודרנית ד"ר וייסמן כרמל
שיעור ג 12:00 14:00 326 גילמן
ב' 0662.3103.01 שיח דיגיטלי ד"ר וייסמן כרמל
שיעור ב 16:00 18:00 326 גילמן 0
ב' 0662.1965.01 פוסט פורנוגרפיה ברשת: מין, אהבה וזהות דיגיטליים ד"ר עופר נורדהיימר נור
שיעור ג 16:00 18:00 326 גילמן 0
ב' 0662.2253.01 תרבות הסייבר כתרבות נוער ד"ר יובל גוז'נסקי
שיעור ה 08:00 10:00 326 גילמן
א' 0662.2129.01 האנשים שעשו את האינטרנט: חוזים, הוזים ומהנדסים ד"ר משה אלחנתי
שיעור ד 12:00 14:00 279 גילמן 0
ב' 0662.1340.01 יצורים פנטסטיים ונפשות אחרות ד"ר רונן סלמן צדקה
שיעור ב 10:00 12:00 280 גילמן
ב' 0687.2464.01 מנגה ואנימה: בין המקומי לגלובלי בקומיקס ובאנימציה של יפן ד"ר רז גרינברג
שיעור א 12:00 14:00 279 גילמן
א' 0687.2411.01 מדיה ומסורת ביפן ובקוריאה ד"ר ליאורה צרפתי
שיעור ג 10:00 12:00 307 גילמן
סמינרים
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
ב' 0821.3737.01 מחשבות על צילום: ארכיון, עדות, זהות ד"ר מיימון ורד
סמינר ה 16:00 20:00 200 מכסיקו 4
א' 0851.5105.01 קולנוע תיעודי וטכנולוגיות חדשות ד"ר לנדסמן אוהד
סמינר ב 10:00 16:00 02 קיקואין 4
ב' 0851.9065.01 אמפתיה והיטמעות בקולנוע ובמדיה דיגיטלית ד"ר רז גל
סמינר ב 14:00 18:00 א117 מכסיקו 4