התכנית הרב-תחומית באמנויות - תשע"ח
הקבץ אמנויות במזרח הרחוק והקרוב

קורסים
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
ב' 0821.1341.01 מבוא לאמנות עמי האסלאם: התפארת ד"ר אריה קפיטיקין
שיעור א 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
א' 0821.1331.01 מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשית ד"ר אריה קפיטיקין
שיעור א 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
ב' 0821.6034.01 ארוטיקה ומיניות באמנות האסלאמית דר' קרן צדפי
שיעור ג 14:00 16:00 212 מכסיקו 2
ב' 0821.6455.01 בדרך לגן העדן: מוות וקבורה בארכיטקטורה המוגולית ד"ר הגר נעמי
שיעור ד 18:00 20:00 213 מכסיקו 2
א' 0821.1720.01 מבוא לאמנות גלובלית:תרבות חזותית,קולוניאליזם וגלובליזציה באס ד"ר אילת זהר
שיעור ד 14:00 16:00 01 קיקואין 2
א' 0821.6046.01 פטרונות נשים ודימויי נשים באסלאם הטרום מודרני ד"ר הגר נעמי
שיעור ד 18:00 20:00 211 מכסיקו 2
א' 0821.6565.01 זכרון, זהות ומגדר: אמנות עכשווית באסיה (1945-2017) ד"ר אילת זהר
שיעור ד 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
א' 0821.6013.01 פוסט-אימפרסיוניזם, קוביזם, סוריאליזם, ואקספרסיוניזם במצרים דר' קרן צדפי
שיעור ג 16:00 18:00 120 מכסיקו 2
א' 0821.1900.01 אמנות על ציר הזמן א': העת העתיקה-ממצרים ועד סוף ימי הביניים ד"ר ברטל רננה
ד"ר שדה נאוה
שיעור א 16:00 18:00 01 קיקואין 2
א' 0687.2062.01 אדריכלות וסביבה ביפן המסורתית מר אריה קוץ
שיעור ב 18:00 20:00 326 גילמן 0
ב' 0687.2454.01 הפילוסופיה של האין בראי האדריכלות והאסתטיקה בסין וביפן גב' גליה דור
שיעור א 10:00 12:00 279 גילמן
ב' 0687.2456.01 אנשים,מוסיקה וגלובליזציה בטאיוואן ד"ר עדיאל פורטוגלי
שיעור ה 08:00 10:00 279 גילמן
א' 0687.2481.01 סוגיות באמנות יפן ד"ר שלמית בג'רנו
שיעור ה 10:00 12:00 281 גילמן
ב' 0687.2464.01 מנגה ואנימה: בין המקומי לגלובלי בקומיקס ובאנימציה של יפן ד"ר רז גרינברג
שיעור א 12:00 14:00 279 גילמן
א' 0851.6705.01 הקולנוע הפלסטיני:זהות, מרחב, וזיכרון ד"ר שיטרית אריאל
שיעור ג 14:00 18:00 01 קיקואין 2
א' 0662.1160.01 כוכבים נופלים: קולנוע יידיש בין מזרח ומערב ד"ר אביב לבנת
שיעור ד 10:00 12:00 279 גילמן 0
ב' 0671.2463.01 מבוא לאמנות חזותית בדרום הלבנט: 5,000 - 300 לפני הספירה ד"ר עדו קוך
שיעור א 12:00 14:00 277 גילמן
א' 0687.2411.01 מדיה ומסורת ביפן ובקוריאה ד"ר ליאורה צרפתי
שיעור ג 10:00 12:00 307 גילמן
סמינרים
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
א' 0851.9061.01 האביב הערבי: מהפכת הקולנוע בעולם הערבי ד"ר רינאוי חליל
סמינר ד 10:00 14:00 212 מכסיקו 4
א' 0851.5117.01 לראות את האור:על אסתטיקה רוחנית בקולנוע ד"ר חיוטין דן
סמינר ב 16:00 20:00 119 מכסיקו 4
א' 0687.4489.01 רגעים נשגבים בתולדות הציור והקליגרפיה בסין פרופ' יואב אריאל
סמינר א 16:00 20:00 282 גילמן
א' 0687.3355.01 הקולנוע היפני פרופ' סרפר צביקה
סמינר ה 14:00 18:00 262 גילמן