התכנית הרב-תחומית באמנויות - תשע"ח
הקבץ אדריכלות

שנה א'
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
ב' 0881.1212.01 מבוא לניתוח יצירות אמנות - מבט על אדריכלות ד"ר מאירי-דן נעמי
שיעור ה 12:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
א' 0881.4216.01 מבוא לתיאוריות ביקורתיות ד"ר שיבר יואב
שיעור א 12:00 14:00 01 קיקואין 2
 • **שיעורי חובה בשנה ב'- 6 ש"ס מתוך הקורסים להלן:
 • א' 0881.1207.01 תולדות אדריכלות א': העת העתיקה ד"ר קוזלובסקי רועי
  שיעור ג 10:00 12:00 01 קיקואין 2
  ב' 0881.1217.01 תולדות אדריכלות ב' + ג': מנפילת האמפריה הרומית ועד הברוק ד"ר בטרמן גרבינ אסתר
  שיעור ג 12:00 16:00 א206 מכסיקו 4
  ב' 0881.3207.01 תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20 ד"ר קוזלובסקי רועי
  שיעור ג 08:00 10:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0881.3207.01 תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20 ד"ר קוזלובסקי רועי
  שיעור ה 08:00 10:00 א206 מכסיקו 2
  שנים ב'-ג'
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  ב' 0881.3509.01 תולדות התיכנון הנוף והמרחב ד"ר קוזלובסקי רועי
  שיעור א 08:00 10:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0881.1211.01 מבוא לניתוח יצירות אמנות ד"ר מאירי-דן נעמי
  שיעור ה 12:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0881.3503.01 תולדות האדריכלות בא"י למן המאה ה-19 ועד ימינו פרופ' בר-אור אמנון
  שיעור א 14:00 16:00 01 קיקואין 2
  ב' 0881.4407.01 מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלות ד"ר שיבר יואב
  שיעור א 14:00 16:00 01 קיקואין 2
  א' 0881.3505.01 סוגיות ותיאוריות בתכנון עירוני אדר' גולדמן ענת
  שיעור א 09:00 12:00 01 קיקואין 3
  א' 0881.4506.01 מרחבים ירוקים גב' רונן-רותם אורלי
  שיעור ב 10:00 12:00 203 דן-דוד 2
  א' 0881.3128.01 מבוא לעיצוב עירוני ד"ר מרגלית טליה
  שו"ת ה 10:00 13:00 01 קיקואין 3
  ב' 0662.1338.01 מהי יצירתיות? ד"ר ירון כהן צמח
  שיעור ג 18:00 20:00 326 גילמן
  א' 0687.2062.01 אדריכלות וסביבה ביפן המסורתית מר אריה קוץ
  שיעור ב 18:00 20:00 326 גילמן 0
  ב' 0687.2454.01 הפילוסופיה של האין בראי האדריכלות והאסתטיקה בסין וביפן גב' גליה דור
  שיעור א 10:00 12:00 279 גילמן
  סמינרים
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  ב' 0881.4522.01 תרבות חזותית - בין מקור למקוריות ד"ר מאירי-דן נעמי
  סמינר ב 14:00 18:00 4
  ב' 0881.4516.01 מקום אדריכלות מקום ד"ר בטרמן גרבינ אסתר
  סמינר ב 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4
  ב' 0881.4523.01 סוגיות בהסטוריה ותיאוריה של האדריכלות:ילדות ואדריכלות ד"ר קוזלובסקי רועי
  סמינר א 12:00 16:00 200 מכסיקו 4
  א' 0821.3123.01 כנסיית הקבר בין עבר, הווה ונצח ד"ר קשמן אנסטסיה
  סמינר א 12:00 16:00 ג206 מכסיקו 4