התכנית הרב-תחומית באמנויות - תשע"ח
הקבץ קולנוע וטלוויזיה

שנה א'
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
א' 0861.1582.01 מבוא לתולדות הקולנוע א' ד"ר דובדבני שמוליק
שיעור ב 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
ב' 0861.1583.01 מבוא לתולדות הקולנוע ב' ** ד"ר דובדבני שמוליק
שיעור ב 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
 • ** דרישת קדם : מבוא לתולדות הקולנוע א'
 • ב' 0851.6546.01 קריאה וכתיבה מודרכת מר אלחליבי עובד
  תרגיל א 14:00 16:00 211 מכסיקו 2
  ב' 0851.6546.03 קריאה וכתיבה מודרכת גב' גלסטיאן דיאנה
  תרגיל ד 16:00 18:00 02 קיקואין 2
  ב' 0851.6546.05 קריאה וכתיבה מודרכת מר נדלר גל
  תרגיל ג 16:00 18:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0851.6546.07 קריאה וכתיבה מודרכת מר נדלר גל
  תרגיל ה 16:00 18:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0851.6546.08 קריאה וכתיבה מודרכת מר ארבל יואב
  תרגיל ה 14:00 16:00 120 מכסיקו 2
  א' 0851.6524.01 מבוא לתיאוריות קולנועיות ד"ר חגין בועז
  שיעור ג 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
 • **יש לבחור אחד מהתרגילים הרשומים להלן:
 • א' 0851.6527.01 תרגיל בתיאוריות קולנועיות מר רוזנבוים אביעד
  תרגיל א 18:00 20:00 211 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.03 תרגיל בתיאוריות קולנועיות מר נהלוני מתן
  תרגיל ד 16:00 18:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.05 תרגיל בתיאוריות קולנועיות גב' גלסטיאן דיאנה
  תרגיל א 14:00 16:00 213 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.06 תרגיל בתיאוריות קולנועיות מר נהלוני מתן
  תרגיל א 14:00 16:00 א117 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.07 תרגיל בתיאוריות קולנועיות גב' בקרמן אביטל
  תרגיל ד 16:00 18:00 120 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.08 תרגיל בתיאוריות קולנועיות מר אלחנן גל
  תרגיל ג 14:00 16:00 211 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.10 תרגיל בתיאוריות קולנועיות מר ארבל יואב
  תרגיל ג 14:00 16:00 א117 מכסיקו 2
  ב' 0851.6531.01 מבוא ללימודי טלוויזיה ד"ר חרל"פ איתי
  שיעור ד 12:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0851.6595.01 מבוא לקולנוע ישראלי ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ב 12:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  שנים ב'-ג'
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  ב' 0851.6539.01 מבוא לתסריטאות [1] מר צפור אסף
  שיעור ד 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0851.6190.01 מבוא לקולנוע תיעודי [1] ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ד 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0851.6548.01 מבע קולנועי מר אינגבר נחמן
  שיעור ד 12:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0851.6210.01 בין משחקיות לסרט ד"ר רז גל
  שיעור א 14:00 16:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0851.8612.01 היצ'קוק ד"ר כהן רז אודיה
  שיעור ג 16:00 20:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0851.7615.01 פילם נואר ד"ר כהן רז אודיה
  שיעור ה 14:00 18:00 211 מכסיקו 2
  ב' 0851.6143.01 מיכלאנג'לו אנטוניוני: מודרניזם וקולנוע מר אינגבר נחמן
  שיעור ד 12:00 16:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0851.6698.01 תחנות יסוד בקולנוע הלטינו-אמריקאי:הסטוריה, אסתטיקה ופוליטיקה ד"ר אוטין פבלו
  שיעור ב 10:00 14:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0851.6226.01 "המערבון":מג'ון פורד ועד קוונטין טרנטינו ד"ר חיוטין דן
  שיעור ג 16:00 20:00 212 מכסיקו 2
  א' 0851.6218.01 הקולנוע הגרמני החדש:ממניפס אוברהאוזן ועד נפילת חומת ברלין גב' דן ענת
  שיעור ג 12:00 14:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0851.6699.01 בקצה אירופה: קולנוע מזרח אירופאי בשנות ה -60 ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור א 14:00 18:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0851.6701.01 רטוריקה ותמטיקה בקולנוע של מרטין סקורסזה ד"ר אונגר הנריך
  שיעור ה 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0851.6700.01 תמטיקה ורטוריקה בסרטי טרנטינו האחרונים ד"ר אונגר הנריך
  שיעור ה 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0851.6702.01 אורסון וולס ד"ר אונגר הנריך
  שיעור ה 12:00 14:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0851.7712.01 אסתטיקה פאשיסטית מר דבורה ארז
  שיעור ב 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
  ב' 0851.6150.01 קולנוע ופילוסופיה :כל ההקשרים ד"ר בידרמן שי
  שיעור ג 08:00 10:00 213 מכסיקו 2
  א' 0851.6703.01 רטוריקה פוליפונית בקולנוע ד"ר אונגר הנריך
  שיעור ה 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0851.6704.01 קולנוע אילם:אטרקציות, בידור המונים, סלפסטיק והסחות דעת גב' לוין אורי
  שיעור ב 16:00 18:00 211 מכסיקו 2
  א' 0662.2237.01 מבוא לתיאוריות של מיתוסים** ד"ר מעין מזור
  שיעור ג 10:00 12:00 280 גילמן 0
  א' 0662.1160.01 כוכבים נופלים: קולנוע יידיש בין מזרח ומערב ד"ר אביב לבנת
  שיעור ד 10:00 12:00 279 גילמן 0
  ב' 0662.1340.01 יצורים פנטסטיים ונפשות אחרות ד"ר רונן סלמן צדקה
  שיעור ב 10:00 12:00 280 גילמן
  א' 0680.2116.01 שרלוק הולמס בספרות, בקולנוע ובטלוויזיה מר דרור משעני
  שיעור ג 14:00 16:00 279 גילמן
  א' 0680.2116.01 שרלוק הולמס בספרות, בקולנוע ובטלוויזיה מר דרור משעני
  שיעור ה 14:00 16:00 278 גילמן
  ב' 0861.3015.01 קולנוע צרפתי חדש והחברה הצרפתית העכשווית ד"ר שביט אבנר
  שיעור ה 12:00 14:00 281 גילמן
  סמינרים
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  א' 0851.5092.01 הגל החדש הצרפתי ד"ר שוייצר אריאל
  סמינר ה 16:00 20:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0851.5116.01 הקולנוע האמריקאי: המחקר העכשווי של הוליווד והקולנוע העצמאי ד"ר חגין בועז
  סמינר ד 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4
  ב' 0851.5119.01 "העולם מצחיק אז צוחקים" : קומדיה בטלוויזיה וברשת ד"ר ברנשטיין עלינא
  סמינר ג 10:00 14:00 א119 מכסיקו 4
  א' 0851.9033.01 קולנוע ומלחמה פרופ' נאמן יהודה
  סמינר ד 14:00 18:00 211 מכסיקו 4
  א' 0851.5100.01 ז'אנרים טלוויזיוניים ד"ר חרל"פ איתי
  סמינר ה 14:00 18:00 213 מכסיקו 4
  א' 0851.5073.01 הרחק מגן עדן: מלודרמה וקולנוע פרופ' יוסף רז
  סמינר א 10:00 16:00 117 מכסיקו 4
  א' 0851.5117.01 לראות את האור:על אסתטיקה רוחנית בקולנוע ד"ר חיוטין דן
  סמינר ב 16:00 20:00 119 מכסיקו 4
  ב' 0851.9046.01 בין תיעוד לבדיון:גבולות הקולנוע הדוקומנטרי ד"ר דובדבני שמוליק
  סמינר ה 10:00 14:00 120 מכסיקו 4
  א' 0851.9023.01 מבנה מתח והפתעה בקולנוע פרופ' בן שאול ניצן
  סמינר ה 10:00 14:00 ב122 מכסיקו 4
  א' 0851.5115.01 קולנוע- פילוסופיה: כיוונים חדשים ד"ר בידרמן שי
  סמינר ג 08:00 12:00 א119 מכסיקו 4
  ב' 0851.9066.01 טלוויזיה וגלובליזציה:מגעים בין תרבותיים בטלוויזיה הג ד"ר טלמון מירי
  סמינר א 12:00 16:00 א117 מכסיקו 4
  א' 0687.3355.01 הקולנוע היפני פרופ' סרפר צביקה
  סמינר ה 14:00 18:00 262 גילמן