התכנית הרב-תחומית באמנויות - תשע"ח
הקבץ מוזיקולוגיה

שנה א'
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
 • **מותנה בריאיון קבלה בביה"ס למוזיקה
 • **ובעמידה בבחינות הכניסה
 • א' 0845.1001.01 תולדות המוזיקה ימה"ב והרנסאנס פרופ' טנאי דורית
  שיעור א 16:00 20:00 ג206 מכסיקו 4
  אב 0842.1412.01 מבוא ליסודות המוזיקה מר רוזנקרנץ עדי
  שו"ת ב 12:00 14:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 4
  שנים ב'-ג'
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  אב 0845.2109.01 המוזיקה במאה ה-20 שו"ת 4
  א' 0845.2001.01 תולדות המוזיקה-קלסיקה רומנטיקה פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
  שיעור ב 10:00 12:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.1206.01 יסודות המרקם והצורה I ד"ר גוטר ענבל
  שו"ת ב 12:00 14:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0845.1005.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ב 16:00 17:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.1005.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ה 16:00 17:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
  א' 0842.1826.01 תולדות המוזיקה I שיעור 2
  א' 0842.2826.01 תולדות המוזיקה II ד"ר קליינר בוריס
  שיעור ג 10:00 12:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0845.1002.01 תולדות המוזיקה-בארוק פרופ' טנאי דורית
  שיעור א 16:00 20:00 200 מכסיקו 4
  סמינרים
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  ב' 0845.4108.01 בימוי קולות באופרה פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
  סמינר ב 12:00 14:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0845.3102.01 ניתוח מוזיקאלי והמאזין פרופ' איתן זהר
  סמינר ד 10:00 12:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.2159.01 סוגיות באתנוגרפיה של סאונד ד"ר גזית עופר
  סמינר ב 16:00 18:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 4