התכנית הרב-תחומית באמנויות - תשע"ח
הקבץ אמנות התיאטרון

שנה א'
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
א' 0811.1200.01 תולדות הדרמה והתיאטרון:יוון ורומא ד"ר שלגו שלומית
שיעור ב 10:00 12:00 01 קיקואין 2
ב' 0811.1195.01 תולדות התיאטרון: ימי הביניים והרנסנס ד"ר מלכא ליאורה
שיעור ג 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
א' 0811.1149.01 קריאת מחזות ד"ר בן - שאול דפנה
שיעור ד 08:00 10:00 א206 מכסיקו 2
א' 0811.1193.01 שיטות מחקר של האירוע התיאטרוני ד"ר בן - שאול דפנה
שיעור ד 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
 • ** צפייה בהצגות + כתיבה
 • ב' 0811.1072.01 כתיבה אקדמית- מבוא למחקר בתיאטרון מר צ'ך לוקאס
  שיעור ד 16:00 18:00 201 דן-דוד 2
  שנים ב'-ג'
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  ב' 0811.2136.01 תולדות הדרמה והתיאטרון מהמאה ה- 17 ועד איבסן ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור א 08:00 10:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0811.2137.01 מבוא לתיאטרון המודרני ד"ר הררי דרור
  שיעור ד 10:00 12:00 203 דן-דוד 2
  ב' 0811.2138.01 תיאוריות וביקורת : תיאוריות לינגוויסטיות ומעבר להן ד"ר בן - שאול דפנה
  שיעור ד 08:00 10:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0811.2100.01 תיאוריות וביקורת : גישות תרבותיות-חברתיות ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור א 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0811.2202.01 מבוא לתיאטרון היהודי והעברי ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור ב 12:00 14:00 01 קיקואין 2
  ב' 0811.1134.01 מבוא לתיאטרון הישראלי והפלסטיני ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור ב 10:00 12:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0811.1215.01 תיאטרון, חברה,קהילה ד"ר חן אלון
  שיעור ד 10:00 12:00 01 קיקואין 2
  ב' 0811.1343.01 מבוא לתיאטרון הפוסט מודרני ד"ר הררי דרור
  שיעור ג 12:00 14:00 209 מכסיקו 2
  א' 0811.0228.01 לקראת הצגה: מחקר, דרמטורגיה, תכנייה מר עירא אבנרי
  שיעור א 10:00 12:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0811.0228.01 לקראת הצגה: מחקר, דרמטורגיה, תכנייה מר עירא אבנרי
  שיעור ב 12:00 14:00 213 מכסיקו 2
  א' 0811.1233.01 רוח האוונגרד בתיאטרון המודרני:בין העממי לקיצוני ד"ר הררי דרור
  שיעור א 12:00 14:00 212 מכסיקו 2
  אב 0811.1235.01 זרקור על הבמה: מבוא לתאורת במה מר פרידמן במבי עודד
  שיעור א 10:00 12:00 ב207 מכסיקו 4
  ב' 0811.1545.01 מבט על תפקיד הצופה ד"ר בן - שאול דפנה
  שיעור א 14:00 16:00 213 מכסיקו 2
  א' 0811.1007.01 תיאוריות בימוי מר משה פרלשטיין
  שיעור ה 12:00 14:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0811.1240.01 אחרים בתיאטרון ובמופע הישראלי ד"ר הררי דרור
  שיעור ג 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
 • **שיעורי בחירה מעשיים
 • א' 0811.1351.01 משחק :מטקסט עצמי לעצמי כטקסט פרופ' לב אלג'ם שולי
  עבודה מעשית ג 10:00 13:00 א207 מכסיקו 3
  א' 0811.1351.01 משחק: מטקסט עצמי לעצמי כטקסט פרופ' לב אלג'ם שולי
  עבודה מעשית ב 12:00 15:00 121 מכסיקו 3
  א' 0811.1401.01 עבודת השחקן-גוף,קול,טקסט גב' קרק טלי
  עבודה מעשית ב 10:00 13:00 315 ביה"ס להנדסאים 3
  ב' 0811.1401.01 עבודת השחקן-גוף,קול,טקסט גב' קרק טלי
  עבודה מעשית ג 14:00 17:00 121 מכסיקו 3
  א' 0811.0248.01 פלאי קלעים - מבוא מעשי להרכבת הצגה מר אלון גיא
  שיעור ה 16:00 18:00 209 מכסיקו 2
  א' 0811.0248.01 שיבוץ בהפקות-שנה א' עבודה מעשית ה 18:00 20:00
  סמינרים
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  ב' 0861.4055.01 ריקוד חוצה גבולות:מחול עכשווי בהקשר תרבותי ד"ר מלכא ליאורה
  סמינר ג 12:00 16:00 ג206 מכסיקו 4
  א' 0811.0215.01 מופע הריק: עיונים בתיאטרון מאיין ד"ר בן - שאול דפנה
  סמינר א 14:00 18:00 209 מכסיקו 4
  א' 0811.0244.01 שיקספיר ותרבות חזותית ד"ר מלכא ליאורה
  סמינר ג 10:00 14:00 212 מכסיקו 4
  א' 0811.0246.01 תיאטרון משנה מציאות ד"ר הררי דרור
  סמינר ד 14:00 18:00 א119 מכסיקו 4
  ב' 0680.4218.01 חנוך לוין: על גופניות, כוח וזהות ד"ר דנה אולמרט
  סמינר ה 10:00 14:00 458 חדר עיון ע"ש גילמן
  אב 0811.1010.01 פרויקט תיאטרון בקהילה ד"ר חן אלון
  עבודה מעשית ב 17:00 20:00 6
 • **הסמינר מחייב השתתפות בקורס תיאטרון קהילתי 0811.1010.01
 • **הסמינר יתקיים מחוץ לאוניברסיטה