התכנית הרב-תחומית באמנויות - תשע"ח
חובה שנה א'

קורסי ליבה
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
 • **יש לשים לב לדרישות קדם של קורסים
 • ** אין להרשם לקורס שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
 • אב 0861.1210.01 תחנות בתרבות המערב ד"ר אונגר הנריך
  שיעור א 12:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 4
  א' 0861.1589.01 האמנות המערבית משחר ההיסטוריה ועד הרנסנס ד"ר שטרן אפרת
  שיעור ד 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
 • **לתלמידים במסלול דו-חוגי:חובה להקבץ אדריכלות
 • **דו-חוגי בהקבץ תולדות האמנות לא ילמדו קורס זה
 • ב' 0861.1590.01 האמנות המערבית מהרנסנס ועד ימינו ** ד"ר שטרן אפרת
  שיעור ד 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
 • ** דרישת קדם: האמנות המערבית משחר ההיסטוריה ועד הרנסנס
 • **לתלמידים במסלול דו-חוגי: חובה להקבץ אדריכלות
 • **דו-חוגי בהקבץ תולדות האמנות לא ילמדו קורס זה
 • א' 0861.1301.01 מבוא לשפת המוזיקה ד"ר אופנהיים רועי
  שיעור ד 12:00 16:00 א206 מכסיקו 4
  א' 0861.1106.01 תיאטרון ומחול כשפה בימתית ד"ר מלכא ליאורה
  שיעור ג 14:00 16:00 א206 מכסיקו 2
 • **לתלמידים במסלול דו-חוגי:חובה בהקבץ תיאטרון וקולנוע
 • ב' 0861.1107.01 מבוא לשפת הקולנוע ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ג 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0861.1107.01 מבוא לשפת הקולנוע ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ג 18:00 20:00 א206 מכסיקו 2
 • ** היקף הקורס 2 ש"ס בלבד
 • **בקורס מתקיימות הקרנות שאינן נכללות בשעות הקורס
 • **לתלמידים במסלול דו-חוגי:חובה בהקבץ תיאטרון וקולנוע
 • ** לימודי אנגלית
 • א' 2171.8114.01 מתקדמים ב' אמנויות גב' אביבה סוסמן
  שו"ת ב 18:00 20:00 212 מכסיקו
  א' 2171.8114.01 מתקדמים ב' אמנויות גב' אביבה סוסמן
  שו"ת ד 18:00 20:00 212 מכסיקו
  א' 2171.8114.02 מתקדמים ב' אמנויות גב' אביבה סוסמן
  שו"ת ג 08:00 10:00 212 מכסיקו
  א' 2171.8114.02 מתקדמים ב' אמנויות גב' אביבה סוסמן
  שו"ת ה 14:00 16:00 209 מכסיקו