החוג לאמנות התיאטרון - תשע"ח
תואר II - כלל התכניות

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
=============================
מצטיינים שנה ג'
מצטיינים במשחק שנה ג' סמסטר א'
4 ש"ס סמינר מתואר ראשון(כתיבת עבודה סמינריונית)
שיעורים מעשיים 13ש"ס
סמינרים ת. ראשון (מסגרת 303)
א' 0811.0215.01 מופע הריק: עיונים בתיאטרון מאיין ד"ר בן - שאול דפנה
סמינר א 14:00 18:00 209 מכסיקו 4
א' 0811.0244.01 שיקספיר ותרבות חזותית ד"ר מלכא ליאורה
סמינר ג 10:00 14:00 212 מכסיקו 4
שיעורים מעשיים סמסטר א'(מסגרת 107)
א' 0811.1019.01 טכניקות משחק יפניות ויישומן פרופ' סרפר צביקה
עבודה מעשית א 11:00 14:00 א207 מכסיקו 3
א' 0811.1020.01 תנועה וריקוד לשחקנים מר הולנדר נועם
עבודה מעשית ה 14:00 17:00 א207 מכסיקו 3
א' 0811.1021.01 דיבור לשחקנים מר זיו זהר מאיר
עבודה מעשית ג 09:00 12:00 317 ביה"ס להנדסאים 3
א' 0811.4540.01 משחק למתקדמים מר תבורי דורון
עבודה מעשית ה 09:00 13:00 121 מכסיקו 4
מצטיינים במשחק שנה ג' סמסטר ב'
סמינר מתואר שני (כתיבת רפרט)
שיעורים מעשיים 18 ש"ס(מסגרת 617)
סמינרים מתואר שני (מסגרת 602)
ב' 0811.4048.01 אתר המופע: מופעים תלויי-מקום ושיח המרחב ד"ר בן - שאול דפנה
סמינר א 10:00 14:00 209 מכסיקו 4
ב' 0811.4528.01 פרפורמנס ופוסטמודרניזם ד"ר הררי דרור
סמינר א 14:00 18:00 212 מכסיקו 4
ב' 0811.0245.01 תיאטרון ומופע בימי הביניים ד"ר להבי שרון
סמינר ב 14:00 18:00 120 מכסיקו 4
שיעורים מעשיים סמסטר ב' (מסגרת 617)
ב' 0811.0213.01 משחק ג גב' קרמסקי יעל
עבודה מעשית ה 14:00 17:00 ב206 מכסיקו 3
ב' 0811.0242.01 פיתוח קול למתקדמים גב' רייזמן שושנה
עבודה מעשית ג 14:00 17:00 א207 מכסיקו 3
ב' 0811.0217.01 תהליכי עבודה ויצירה בבימוי פרופ' הניג אופירה
עבודה מעשית ד 15:00 19:00 4
ב' 0811.1023.01 משחק בקולנוע גב' אזולאי אורית
עבודה מעשית ד 12:00 15:00 121 מכסיקו 3
ב' 0851.2564.01 משחק 2 גב' בת אדם מיכל
סדנה ב 16:00 19:00 ב122 מכסיקו 3
ב' 0851.2564.03 משחק 2 גב' שרון טלי
סדנה ג 10:00 13:00 א122 מכסיקו 3
ב' 0851.2564.02 משחק 2 מר קוסושווילי דובר
סדנה ה 11:00 14:00 ב122 מכסיקו 3
ב' 0811.0214.01 תנועה גב' דיימונד ריבי
עבודה מעשית ב 12:00 14:00 א207 מכסיקו 2
מצטיינים שנה ד
סמינרים 8 ש"ס; עבודה מעשית 16 ש"ס
סמינרים 8 ש"ס מסגרת 602
א' 0811.4599.01 מאלפרד ג'ארי ועד תום סטופרד:על האבולוציה של רעיון האבסורד ד"ר רז-דגני אירית
סמינר ה 10:00 14:00 212 מכסיקו 4
א' 0811.4810.01 מחקר היסטורי והיסטוריוגרפיה של תיאטרון ישראלי ד"ר להבי שרון
סמינר ג 10:00 14:00 ג206 מכסיקו 4
ב' 0811.4048.01 אתר המופע: מופעים תלויי-מקום ושיח המרחב ד"ר בן - שאול דפנה
סמינר א 10:00 14:00 209 מכסיקו 4
ב' 0811.0245.01 תיאטרון ומופע בימי הביניים ד"ר להבי שרון
סמינר ב 14:00 18:00 120 מכסיקו 4
ב' 0811.4528.01 פרפורמנס ופוסטמודרניזם ד"ר הררי דרור
סמינר א 14:00 18:00 212 מכסיקו 4
סמינרים מחוץ לחוג מסגרת 603
ב' 0821.5685.01 אמניות בישראל-סוגיות מגדריות בשדה האמנות המקומי ד"ר דקל טל
סמינר ה 12:00 16:00 200 מכסיקו 4
א' 0821.5677.01 תיאוריות ומתודות בתולדות האמנות ד"ר לוריא-חיון עדי
סמינר ב 16:00 20:00 200 מכסיקו 4
שיעורים מעשיים 16 ש"ס מסגרת 617
א' 0811.4548.01 כתת אמן גב בדר מוריאל
מר פיטר אנדר
עבודה מעשית ב 09:00 13:00 לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה 4
ב' 0811.4544.01 משחק למתקדמים מר תבורי דורון
עבודה מעשית ב 10:00 14:00 121 מכסיקו 4
ב' 0811.4549.01 הפקה כתתית מר טיראן אלון
עבודה מעשית לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה 4
פרויקט והפקת גמר מסגרת 618
א' 0811.4543.01 פרוייקט גמר מר לוריאה מישה
עבודה מעשית ג 18:00 22:00 ב206 מכסיקו 4
------------------------------------------------------------
תואר שני MA
32 ש"ס מסלול עם עבודת גמר
שנה א': 12ש"ס סמינריונים
כתיבת עבודת סמינ' והגשת שני רפרטים אחד בחוג ואחד מחוץ לחוג;
שנה ב': 20 ש"ס סמינריונים.
כתיבת עבודת סמינר והגשת שני רפרטים 12ש"ס
4 ש"ס שיעורי בחירה בפקולטה.; 4 ש"ס קולוקוויום
סמינריונים מסגרת - 602
א' 0811.4599.01 מאלפרד ג'ארי ועד תום סטופרד:על האבולוציה של רעיון האבסורד ד"ר רז-דגני אירית
סמינר ה 10:00 14:00 212 מכסיקו 4
א' 0811.4810.01 מחקר היסטורי והיסטוריוגרפיה של תיאטרון ישראלי ד"ר להבי שרון
סמינר ג 10:00 14:00 ג206 מכסיקו 4
ב' 0811.0245.01 תיאטרון ומופע בימי הביניים ד"ר להבי שרון
סמינר ב 14:00 18:00 120 מכסיקו 4
ב' 0811.4528.01 פרפורמנס ופוסטמודרניזם ד"ר הררי דרור
סמינר א 14:00 18:00 212 מכסיקו 4
ב' 0811.4048.01 אתר המופע: מופעים תלויי-מקום ושיח המרחב ד"ר בן - שאול דפנה
סמינר א 10:00 14:00 209 מכסיקו 4
סמינרים מחוץ לחוג מסגרת 603
ב' 0821.5685.01 אמניות בישראל-סוגיות מגדריות בשדה האמנות המקומי ד"ר דקל טל
סמינר ה 12:00 16:00 200 מכסיקו 4
א' 0821.5677.01 תיאוריות ומתודות בתולדות האמנות ד"ר לוריא-חיון עדי
סמינר ב 16:00 20:00 200 מכסיקו 4
א' 0626.4448.01 Revenge Drama in the English Renaissance -מחזות נקמה ברנסנס ד"ר נועם רייזנר
סמינר ה 12:00 14:00 211 רוזנברג
א' 0626.4448.01 Revenge Drama in the English Renaissance -מחזות נקמה ברנסנס ד"ר נועם רייזנר
סמינר ב 12:00 14:00 102 דן-דוד
שיעורים מתכנית הלימודים הבינתחומית
מסגרת 603
ב' 0810.5046.01 עולמות אפשריים. מסע בין דיסציפלינות: מהפילוסופיה של הלוגיקה ד"ר רז-דגני אירית
סמינר ג 10:00 14:00 213 מכסיקו 4
ב' 0810.5069.01 הרומן/הסרט על הוליווד דר' אלפנדרי עידית
סמינר ד 14:00 16:00 213 מכסיקו 2
א' 0810.5086.01 אמנות כתקשורת, או: האם ניתן ללמוד מתמונות? ד"ר ברוך בליך
סמינר ג 14:00 18:00 212 מכסיקו 4
ב' 0810.5043.01 לחשוב מוזיאונים מחדש - מייצוג לפרפורמנס ד"ר יעל אילת ון-אסן
סמינר ה 10:00 14:00 209 מכסיקו 4
ב' 0810.5080.01 מושגי יסוד בתרבות חזותית ד"ר אהד זהבי
סמינר ד 10:00 14:00 209 מכסיקו 4
א' 0810.5071.01 אידאולוגיה, חול ומלט ד"ר שוש רותם
סמינר ב 12:00 16:00 209 מכסיקו 4
ב' 0810.5067.01 אמנות המקרי ד"ר אייל דותן
סמינר ב 12:00 14:00 א119 מכסיקו 2
א' 0810.5036.01 הסובייקט: קווים לדמותו ד"ר אייל דותן
סמינר ד 12:00 16:00 213 מכסיקו 4
============================
מסלול MA עם בחינת גמר 36 ש"ס
שנה א':18 ש"ס
כתיבת עבודת סמינריונית והגשת שלושה רפרטים
2 ש"ס שיעורי בחירה בפקולטה
שנה ב': 18ש"ס
כתיבת עבודה סמינריונית והגשת שלושה רפרטים
2 ש"ס שיעורי בחירה בפקולטה
סמינריונים (כתיבת שתי עבודות סמינר-חובה) -מסגרת 602
ניתן לבחור סמינר מהתכנית הבינתחומית ולכתוב רפראט
א' 0811.4599.01 מאלפרד ג'ארי ועד תום סטופרד:על האבולוציה של רעיון האבסורד ד"ר רז-דגני אירית
סמינר ה 10:00 14:00 212 מכסיקו 4
א' 0811.4810.01 מחקר היסטורי והיסטוריוגרפיה של תיאטרון ישראלי ד"ר להבי שרון
סמינר ג 10:00 14:00 ג206 מכסיקו 4
ב' 0811.4528.01 פרפורמנס ופוסטמודרניזם ד"ר הררי דרור
סמינר א 14:00 18:00 212 מכסיקו 4
ב' 0811.4048.01 אתר המופע: מופעים תלויי-מקום ושיח המרחב ד"ר בן - שאול דפנה
סמינר א 10:00 14:00 209 מכסיקו 4
ב' 0811.0245.01 תיאטרון ומופע בימי הביניים ד"ר להבי שרון
סמינר ב 14:00 18:00 120 מכסיקו 4
סמינרים מחוץ לחוג מסגרת 603
א' 0821.5677.01 תיאוריות ומתודות בתולדות האמנות ד"ר לוריא-חיון עדי
סמינר ב 16:00 20:00 200 מכסיקו 4
ב' 0821.5685.01 אמניות בישראל-סוגיות מגדריות בשדה האמנות המקומי ד"ר דקל טל
סמינר ה 12:00 16:00 200 מכסיקו 4
=============================
תואר שני MFA
המגמה היישומית המשולבת
שנה א'
8 ש"ס כתיבת עבודת סמינר ורפרט
קורסי התמחות חובה 16 ש"ס
שנה ב'
8 ש"ס כתיבת עבודת סמינר ורפרט
קורסי התמחות חובה 14 ש"ס
ניתן לבחור סמינר מהתכנית הבינתחומית ולכתוב רפראט
א' 0811.4599.01 מאלפרד ג'ארי ועד תום סטופרד:על האבולוציה של רעיון האבסורד ד"ר רז-דגני אירית
סמינר ה 10:00 14:00 212 מכסיקו 4
א' 0811.4810.01 מחקר היסטורי והיסטוריוגרפיה של תיאטרון ישראלי ד"ר להבי שרון
סמינר ג 10:00 14:00 ג206 מכסיקו 4
ב' 0811.4528.01 פרפורמנס ופוסטמודרניזם ד"ר הררי דרור
סמינר א 14:00 18:00 212 מכסיקו 4
ב' 0811.4048.01 אתר המופע: מופעים תלויי-מקום ושיח המרחב ד"ר בן - שאול דפנה
סמינר א 10:00 14:00 209 מכסיקו 4
ב' 0811.0245.01 תיאטרון ומופע בימי הביניים ד"ר להבי שרון
סמינר ב 14:00 18:00 120 מכסיקו 4
סמינרים מחוץ לחוג 603
א' 0821.5677.01 תיאוריות ומתודות בתולדות האמנות ד"ר לוריא-חיון עדי
סמינר ב 16:00 20:00 200 מכסיקו 4
ב' 0821.5685.01 אמניות בישראל-סוגיות מגדריות בשדה האמנות המקומי ד"ר דקל טל
סמינר ה 12:00 16:00 200 מכסיקו 4
שעורי התמחות 30 ש"ס
מסגרות: שחקן יוצר 614;בימוי קהילתי 615;
בימוי כתיבה ודרמטורגיה 613
שיעורים משולבים לתלמידי בימוי, כתיבה, דרמטורגיה, בימוי קהלתי
התמחויות
שחקן יוצר מסגרת 614,
שנה א'
א' 0811.0220.01 תיאטרון סיפור פרופ' קנר רות
עבודה מעשית א 11:00 14:00 ב206 מכסיקו 3
א' 0811.0220.01 תיאטרון סיפור פרופ' קנר רות
עבודה מעשית ג 15:00 18:00 ב206 מכסיקו 3
ב' 0811.0220.01 תיאטרון סיפור פרופ' קנר רות
עבודה מעשית א 16:00 19:00 ב206 מכסיקו 3
ב' 0811.0220.01 תיאטרון סיפור פרופ' קנר רות
עבודה מעשית ג 11:00 14:00 ב206 מכסיקו 3
א' 0811.1025.01 עבודת שחקן במאי מר תבורי דורון
עבודה מעשית ה 14:00 18:00 ב206 מכסיקו 4
שחקן יוצר שנה ב'
א' 0811.4228.01 עיצוב ליוצרי תיאטרון פרופ' גורצקי מרים
עבודה מעשית א 10:00 13:00 02 קיקואין 3
ב' 0811.4228.01 עיצוב ליוצרי תיאטרון פרופ' גורצקי מרים
עבודה מעשית ב 16:00 19:00 213 מכסיקו 3
א' 0811.4038.01 מכניזם של מופע גב' קרמסקי יעל
עבודה מעשית ה 10:00 14:00 ב206 מכסיקו 4
א' 0811.7009.01 הפקת פסטיבל טריבונה מר ברעוז גד
עבודה מעשית ה 16:00 18:00 120 מכסיקו 2
ב' 0811.7009.01 הפקת פסטיבל טריבונה מר ברעוז גד
עבודה מעשית ה 16:00 18:00 ג206 מכסיקו 2
בימוי שנה א' - מסגרת 613
התמחויות מסגרת 613
א' 0811.4314.01 תהליכי עבודה ויצירה בבימוי פרופ' הניג אופירה
עבודה מעשית ג 14:00 18:00 121 מכסיקו 4
ב' 0811.4314.01 תהליכי עבודה ויצירה בבימוי פרופ' הניג אופירה
עבודה מעשית ד 15:00 19:00 ב206 מכסיקו 4
א' 0811.1025.01 עבודת שחקן במאי מר תבורי דורון
עבודה מעשית ה 14:00 18:00 ב206 מכסיקו 4
ב' 0811.4539.01 צ'כוב ולורקה: סיום, מעבר, פתיחה מר עירא אבנרי
עבודה מעשית ה 10:00 14:00 315 ביה"ס להנדסאים 4
בימוי שנה ב' - מסגרת 613
א' 0811.7000.01 תאורה מר ברנר עמיר
עבודה מעשית א 15:00 18:00 219 ביה"ס להנדסאים 3
א' 0811.7005.01 סדנת חונכות בעיצוב תאורה מר ברנר עמיר
עבודה מעשית א 18:00 19:00 219 ביה"ס להנדסאים 1
א' 0811.4228.01 עיצוב ליוצרי תיאטרון פרופ' גורצקי מרים
עבודה מעשית א 10:00 13:00 02 קיקואין 3
ב' 0811.4228.01 עיצוב ליוצרי תיאטרון פרופ' גורצקי מרים
עבודה מעשית ב 16:00 19:00 213 מכסיקו 3
ב' 0811.4212.01 פרוייקטים מתקדמים בבימוי פרופ' הניג אופירה
עבודה מעשית ב 12:00 16:00 מחוץ לקמפוס מחוץ לקמפוס 4
קהילתי שנה א-מסגרת 615
אב 0811.1010.01 פרויקט תיאטרון בקהילה ד"ר חן אלון
עבודה מעשית ב 17:00 20:00 6
א' 0811.4038.01 מכניזם של מופע גב' קרמסקי יעל
עבודה מעשית ה 10:00 14:00 ב206 מכסיקו 4
א' 0851.6190.01 מבוא לקולנוע תיעודי [1] ד"ר דובדבני שמוליק
שיעור ד 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
קהילתי שנה ב' - מסגרת 615
אב 0811.1010.01 פרויקט תיאטרון בקהילה ד"ר חן אלון
עבודה מעשית ב 17:00 20:00 6
 • חובה להרשם לסמינר תיאוריות של משחק ומופע פוליטי 0811106201
 • מהתואר הראשון
 • הסמינר והפרויקט יתנהלו מחוץ לאוניברסיטה
 • א' 0811.0220.01 תיאטרון סיפור פרופ' קנר רות
  עבודה מעשית א 11:00 14:00 ב206 מכסיקו 3
  א' 0811.0220.01 תיאטרון סיפור פרופ' קנר רות
  עבודה מעשית ג 15:00 18:00 ב206 מכסיקו 3
  ב' 0811.0220.01 תיאטרון סיפור פרופ' קנר רות
  עבודה מעשית א 16:00 19:00 ב206 מכסיקו 3
  ב' 0811.0220.01 תיאטרון סיפור פרופ' קנר רות
  עבודה מעשית ג 11:00 14:00 ב206 מכסיקו 3
  תכנית למצטיינים בעיצוב במה, קולנוע וטלויזיה***
  מיועד לתלמידי התכנית בלבד
  שנה ג' - תואר שני 22 ש"ס מעשיות מסגרת 620
  4 ש"ס סמינר מסגרת 602
  סמינרים מסגרת 602
  ב' 0811.0245.01 תיאטרון ומופע בימי הביניים ד"ר להבי שרון
  סמינר ב 14:00 18:00 120 מכסיקו 4
  ב' 0811.4048.01 אתר המופע: מופעים תלויי-מקום ושיח המרחב ד"ר בן - שאול דפנה
  סמינר א 10:00 14:00 209 מכסיקו 4
  שיעורים מעשיים מסגרת 620
  א' 0811.7000.01 תאורה מר ברנר עמיר
  עבודה מעשית א 15:00 18:00 219 ביה"ס להנדסאים 3
  א' 0811.7005.01 סדנת חונכות בעיצוב תאורה מר ברנר עמיר
  עבודה מעשית א 18:00 19:00 219 ביה"ס להנדסאים 1
 • *בחירה בן תאורה ועיצוב תלבושות לתיאטרון וקולנוע
 • א' 0811.7002.01 טכניקה של במה פרופ' גורצקי מרים
  עבודה מעשית ב 15:00 18:00 219 ביה"ס להנדסאים 3
  א' 0811.7008.01 עיצוב לטלויזיה מר משה פנחס
  עבודה מעשית א 09:00 12:00 219 ביה"ס להנדסאים 3
  א' 0811.7004.01 עיצוב תלבושות לתיאטרון ולקולנוע*** גב' גיזלר אנה
  עבודה מעשית ג 14:00 17:00 219 ביה"ס להנדסאים 3
 • *השיעור בשפה האנגלית
 • א' 0811.7006.01 עיצוב לאופרה מר פרידמן במבי עודד
  עבודה מעשית א 12:00 15:00 219 ביה"ס להנדסאים 3
  ב' 0811.7001.01 עיצוב במה ותלבושות מודרני ופוסטמודרני*** גב' קיש כנרת
  עבודה מעשית א 15:00 18:00 219 ביה"ס להנדסאים 3