החוג לאמנות התיאטרון - תשע"ח
תואר I - כלל התכניות

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
תשע"ח
שנה א' 38 ש"ס
תכנית חד-חוגית,
22ש"ס שעורי יסוד-חובה; 4 ש"ס שעור הפקה;
12ש"ס עבודה מעשית
התכנית הדו-חוגית - 24 ש"ס
14ש"ס שעורי יסוד- חובה; 4 ש"ס שעורי הפקה;6 ש"ס עבודה מעשית
מסלול בימוי
22ש"ס שעורי יסוד-חובה; 4 ש"ס שעור הפקה;
12ש"ס עבודה מעשית
מסלול תיאטרון קהילתי*
22ש"ס שעורי יסוד-חובה; 4 ש"ס שעור הפקה;
12ש"ס עבודה מעשית
*תלמידי מסלול תיאטרון קהילתי-ניתן לברר באופן אישי לגבי
קורסים מתוך מקבץ הוראה של ביה"ס לחינוך
=============================================
שיעורי יסוד - חובה (מסגרת 104)
א' 0811.1006.01 הדרכת בטיחות עבודה מעשית לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה
 • קורס בטיחות. יתקיים ימים ספורים לפני פתיחת
 • שנת הלימודים נוכחות חובה. השתתפות בקורס היא תנאי קדם
 • להשתתפות בשעורי ההפקה.
 • א' 0811.1200.01 תולדות הדרמה והתיאטרון:יוון ורומא ד"ר שלגו שלומית
  שיעור ב 10:00 12:00 01 קיקואין 2
  א' 0811.1323.01 תרגיל חובה בתולדות התיאטרון יוון ורומא גב' ענבר ליהיא
  תרגיל ד 12:00 14:00 117 מכסיקו 2
  א' 0811.1323.02 תרגיל חובה בתולדות התיאטרון יוון ורומא גב' להב יעל
  תרגיל ה 10:00 12:00 ג206 מכסיקו 2
  א' 0811.1323.03 תרגיל חובה בתולדות התיאטרון יוון ורומא*** גב' להב יעל
  תרגיל ה 12:00 14:00 א206 מכסיקו 2
 • *קבוצה 03 מיועדת לכתת המשחק
 • א' 0811.1149.01 קריאת מחזות ד"ר בן - שאול דפנה
  שיעור ד 08:00 10:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0811.1007.01 תיאוריות בימוי מר משה פרלשטיין
  שיעור ה 12:00 14:00 120 מכסיקו 2
  א' 0811.1096.01 מבוא לניהול הפקה מר ברעוז גד
  שיעור ה 14:00 16:00 01 קיקואין 2
  א' 0811.1193.01 שיטות מחקר של האירוע התיאטרוני ד"ר בן - שאול דפנה
  שיעור ד 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
  ב' 0811.2202.01 מבוא לתיאטרון היהודי והעברי ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור ב 12:00 14:00 01 קיקואין 2
  ב' 0811.1072.01 כתיבה אקדמית- מבוא למחקר בתיאטרון מר צ'ך לוקאס
  שיעור ד 16:00 18:00 201 דן-דוד 2
  ב' 0811.1195.01 תולדות התיאטרון: ימי הביניים והרנסנס ד"ר מלכא ליאורה
  שיעור ג 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0811.1215.01 תיאטרון, חברה,קהילה ד"ר חן אלון
  שיעור ד 10:00 12:00 01 קיקואין 2
  ב' 0811.1134.01 מבוא לתיאטרון הישראלי והפלסטיני ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור ב 10:00 12:00 213 מכסיקו 2
  שעורי הפקה (מסגרת 450)
  א' 0811.0248.01 פלאי קלעים - מבוא מעשי להרכבת הצגה מר אלון גיא
  שיעור ה 16:00 18:00 209 מכסיקו 2
  א' 0811.0248.01 שיבוץ בהפקות-שנה א' עבודה מעשית ה 18:00 20:00
  ב' 0811.0249.01 פלאי קלעים - מבוא מעשי להרכבת הצגה מר אלון גיא
  שיעור ג 16:00 18:00 01 קיקואין 2
  ב' 0811.0249.01 שיבוץ בהפקות-שנה א' עבודה מעשית ג 18:00 20:00 2
 • *השיבוץ לשיעור ולהפקה יבוצע ע"י משרד ההפקות
 • ב' 0811.0211 שיבוץ בהפקות - נגנים מר אלון גיא
  עבודה מעשית
  שיעורים מעשיים-מסגרת 107
  א' 0811.1351.01 משחק :מטקסט עצמי לעצמי כטקסט פרופ' לב אלג'ם שולי
  עבודה מעשית ג 10:00 13:00 א207 מכסיקו 3
  א' 0811.1351.01 משחק: מטקסט עצמי לעצמי כטקסט פרופ' לב אלג'ם שולי
  עבודה מעשית ב 12:00 15:00 121 מכסיקו 3
  א' 0811.1362.01 שיטת סטניסטבסקי לבמאים מר ברזין איגור
  עבודה מעשית ג 10:00 13:00 315 ביה"ס להנדסאים 3
  ב' 0811.1362.01 שיטת סטניסלבסקי לבמאים מר ברזין איגור
  עבודה מעשית ג 12:00 15:00 317 ביה"ס להנדסאים 3
  אב 0811.1010.01 פרויקט תיאטרון בקהילה ד"ר חן אלון
  עבודה מעשית ב 17:00 20:00 6
 • השיעור יתקיים מחוץ לאוניברסיטה
 • א' 0811.0232.01 בימוי: מצילום דקומנטרי למופע פרופ' הניג אופירה
  עבודה מעשית ד 14:00 17:00 121 מכסיקו 3
  ב' 0811.0232.01 בימוי: מצילום דקומנטרי למופע פרופ' הניג אופירה
  עבודה מעשית ד 12:00 15:00 ב206 מכסיקו 3
  מסלול מצטיינים שנה א'
  20 ש"ס שעורי יסוד- חובה; 32 ש"ס עבודה מעשית
  (כולל 4 ש"ס שיעור הפקה)
  א' 0811.0223.01 יסודות המשחק גב' קרמסקי יעל
  עבודה מעשית ד 12:00 15:00 ב206 מכסיקו 3
  א' 0811.0223.01 יסודות המשחק גב' קרמסקי יעל
  עבודה מעשית א 12:00 15:00 315 ביה"ס להנדסאים 3
  ב' 0811.0223.01 יסודות המשחק גב' קרמסקי יעל
  עבודה מעשית א 12:00 15:00 315 ביה"ס להנדסאים 3
  א' 0811.0222.01 תנועה לשחקנים מר אליה דומנוב
  עבודה מעשית ד 16:00 18:00 א207 מכסיקו 2
  א' 0811.0817.01 תנועה לשחקנים גב' הלר רוני
  עבודה מעשית ב 14:00 16:00 א207 מכסיקו 2
  ב' 0811.0817.01 תנועה לשחקנים גב' הלר רוני
  עבודה מעשית ג 12:00 14:00 א207 מכסיקו 2
  א' 0811.0225.01 פיתוח קול גב' אופנהיים מיכל
  עבודה מעשית ב 08:00 10:00 א207 מכסיקו 2
  ב' 0811.0225.01 פיתוח קול גב' אופנהיים מיכל
  עבודה מעשית ד 12:00 14:00 א207 מכסיקו 2
  א' 0811.0226.01 אמנות הדיבור ד"ר כהן בן שאול דפנה
  עבודה מעשית א 09:00 12:00 315 ביה"ס להנדסאים 3
  ב' 0811.0226.01 אמנות הדיבור ד"ר כהן בן שאול דפנה
  עבודה מעשית א 15:00 18:00 א207 מכסיקו 3
  ב' 0811.0216.01 משחק א' מר רול גדי
  עבודה מעשית ב 15:00 18:00 ב206 מכסיקו 3
  שנה ב'
  תכנית חד חוגית 44ש"ס
  18ש"ס שעורי יסוד- חובה; 4ש"ס סמינריון; 4 ש"ס שעורי הפקה
  18 ש"ס שיעורים מעשיים
  שנה ב' מסלול דו חוגי סה"כ 20 ש"ס
  6 ש"ס שעורי יסוד- חובה; 4 ש"ס סמינריון; 4 ש"ס שעור הפקה*
  6 ש"ס שיעורים מעשיים
  מסלול בימוי - 44 ש"ס
  18ש"ס שעורי יסוד- חובה; 4ש"ס סמינריון; 4 ש"ס שעורי הפקה
  18 ש"ס שיעורים מעשיים
  מסלול תיאטרון קהילתי - 44 ש"ס*
  18ש"ס שעורי יסוד- חובה; 4ש"ס סמינריון; 4 ש"ס שעורי הפקה
  18 ש"ס שיעורים מעשיים
  *תלמידי מסלול תיאטרון קהילתי -ניתן לברר באופן אישי לגבי
  קורסים מתוך מקבץ הוראה של ביה"ס לחינוך
  שעורי יסוד חובה - מסגרת 105
  א' 0811.2137.01 מבוא לתיאטרון המודרני ד"ר הררי דרור
  שיעור ד 10:00 12:00 203 דן-דוד 2
  א' 0811.0228.01 לקראת הצגה: מחקר, דרמטורגיה, תכנייה מר עירא אבנרי
  שיעור א 10:00 12:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0811.0228.01 לקראת הצגה: מחקר, דרמטורגיה, תכנייה מר עירא אבנרי
  שיעור ב 12:00 14:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0811.2136.01 תולדות הדרמה והתיאטרון מהמאה ה- 17 ועד איבסן ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור א 08:00 10:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0811.2138.01 תיאוריות וביקורת : תיאוריות לינגוויסטיות ומעבר להן ד"ר בן - שאול דפנה
  שיעור ד 08:00 10:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0811.2100.01 תיאוריות וביקורת : גישות תרבותיות-חברתיות ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור א 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0811.1343.01 מבוא לתיאטרון הפוסט מודרני ד"ר הררי דרור
  שיעור ג 12:00 14:00 209 מכסיקו 2
  א' 0811.1077.01 זהות, מגדר ומעמד במחזאות מודרנית ועכשווית ד"ר להבי שרון
  שיעור א 12:00 14:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0811.1077.01 זהות, מגדר ומעמד במחזאות מודרנית ועכשווית ד"ר להבי שרון
  שיעור א 12:00 14:00 213 מכסיקו 2
  4 ש"ס שעורי הפקה -מסגרת 450
 • *השיבוץ לשיעור ולהפקה יבוצע ע"י משרד ההפקות
 • א' 0811.0250.01 ניהול הפקה, ניהול הצגה וספר בימוי בתיאטרון האוניברסיטה מר אלון גיא
  שיעור ה 14:00 16:00 ג206 מכסיקו 2
  א' 0811.0250.01 שיבוץ בהפקות בימוי ב+ג עבודה מעשית ה 18:00 20:00 2
  ב' 0811.0251.01 ניהול הפקה, ניהול הצגה וספר בימוי בתיאטרון האוניברסיטה מר אלון גיא
  שיעור ב 16:00 18:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0811.0251.01 שיבוץ בהפקות בימוי ב+ג עבודה מעשית ה 16:00 18:00 2
 • *השיבוץ לשיעור ולהפקה יבוצע ע"י משרד ההפקות
 • א' 0811.0252.01 מעיצוב לביצוע בהפקות תיאטרון האוניברסיטה מר פרידמן במבי עודד
  שיעור ה 16:00 18:00 212 מכסיקו 2
  א' 0811.0252.01 שיבוץ בהפקות ב+ג עבודה מעשית ה 18:00 20:00 2
  ב' 0811.0253.01 מעיצוב לביצוע בהפקות תיאטרון האוניברסיטה מר פרידמן במבי עודד
  שיעור ה 16:00 18:00 01 קיקואין 2
  ב' 0811.0253.01 שיבוץ בהפקות שנים ב' + ג' עבודה מעשית ה 18:00 20:00 2
  סמינריונים- מסגרת 303
  א' 0811.0809.01 חקר שיטות משחק פרופ' לב אלג'ם שולי
  סמינר ג 14:00 18:00 02 קיקואין 4
 • *רפראט לכתת המשחק
 • א' 0811.0215.01 מופע הריק: עיונים בתיאטרון מאיין ד"ר בן - שאול דפנה
  סמינר א 14:00 18:00 209 מכסיקו 4
  א' 0811.0244.01 שיקספיר ותרבות חזותית ד"ר מלכא ליאורה
  סמינר ג 10:00 14:00 212 מכסיקו 4
  א' 0811.0246.01 תיאטרון משנה מציאות ד"ר הררי דרור
  סמינר ד 14:00 18:00 א119 מכסיקו 4
  אב 0811.1076.01 יזמות וארטיביזם : אמנות ותיאטרון בקהילה ובמרחב הציבורי ד"ר חן אלון
  סמינר ב 15:00 17:00 לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה 4
 • הסמינר מחייב השתתפות בקורס פרויקט תיאטרון קהילתי 08111010
 • חובה למסלול קהילתי
 • סמינר עיוני מעשי
 • הסמינר יתקיים מחוץ לאוניברסיטה
 • ב' 0811.0247.01 קומדיה: דרמה ,תיאוריה, פרשנות ד"ר שלגו שלומית
  סמינר ד 10:00 14:00 328 ביה"ס להנדסאים 4
  ב' 0680.4218.01 חנוך לוין: על גופניות, כוח וזהות ד"ר דנה אולמרט
  סמינר ה 10:00 14:00 458 חדר עיון ע"ש גילמן
  א' 0821.3713.01 אמנות ואידיאולוגיה במודרניזם של המאה ה-20 ד"ר ארונוב איגור
  סמינר ד 12:00 16:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0821.3737.01 מחשבות על צילום: ארכיון, עדות, זהות ד"ר מיימון ורד
  סמינר ה 16:00 20:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0626.3806.01 Cinematic Shakespeare- שייקספיר בקולנוע ד"ר נועם רייזנר
  סמינר ה 12:00 14:00 449 גילמן
  ב' 0626.3806.01 Cinematic Shakespeare- שייקספיר בקולנוע ד"ר נועם רייזנר
  סמינר ב 12:00 14:00 449 גילמן
  שיעורים מעשיים - מסגרת 107
  א' 0811.0810.01 בימוי: קונפליקט בתיאטרון פרופ' הניג אופירה
  עבודה מעשית ב 13:00 16:00 ב206 מכסיקו 3
  ב' 0811.1239.01 בימוי:- עבודה באמצעות פרוטוקולים של בתי משפט*** פרופ' הניג אופירה
  עבודה מעשית ג 14:00 17:00 315 ביה"ס להנדסאים 3
 • *חובה ללמוד את הקורס קונפליקט בתיאטרון כקורס מקדים
 • א' 0811.0821.01 משחקן למדריך שחקנים - יסודות המשחק והדרכת השחקן הלא שחקן ד"ר הריס פיטר
  עבודה מעשית ה 09:00 12:00 א207 מכסיקו 3
  ב' 0811.0821.01 משחקן למדריך שחקנים - יסודות המשחק והדרכת השחקן הלא שחקן ד"ר הריס פיטר
  עבודה מעשית ה 09:00 12:00 121 מכסיקו 3
 • **חובה למסלול קהילתי
 • אב 0811.1010.01 פרויקט תיאטרון בקהילה ד"ר חן אלון
  עבודה מעשית ב 17:00 20:00 6
 • חובה להרשם לסמינר תיאוריות של משחק ומופע פוליטי 0811106201
 • א' 0811.1401.01 עבודת השחקן-גוף,קול,טקסט גב' קרק טלי
  עבודה מעשית ב 10:00 13:00 315 ביה"ס להנדסאים 3
  ב' 0811.1401.01 עבודת השחקן-גוף,קול,טקסט גב' קרק טלי
  עבודה מעשית ג 14:00 17:00 121 מכסיקו 3
  א' 0811.0815.01 עבודה בחלל-פעולה ותנועה גב' גודר יסמין
  עבודה מעשית ב 10:00 13:00 א207 מכסיקו 3
  א' 0811.1018.01 חשיבה דרמטית-מניתוח טקסטואלי לביצוע בימתי מר ברגמן נמרוד
  עבודה מעשית ג 14:00 17:00 א207 מכסיקו 3
  ב' 0811.1487.01 כתיבה פרופ' קינר גד
  עבודה מעשית א 14:00 17:00 ג206 מכסיקו 3
  ב' 0811.1359.01 קדם בימוי גב' ברון דדי
  עבודה מעשית ה 14:00 17:00 121 מכסיקו 3
  שנה ב' מצטיינים
  14 ש"ס יסוד; 8 ש"ס סמינריונים (כתיבת עבודת רפראט וסמינר);
  31ש"ס שיעורים מעשיים.
  שיעורים מעשיים למסלול מצטיינים (מסגרת 107)
  א' 0811.1151.01 משחק ב' מר רול גדי
  עבודה מעשית ד 15:00 18:00 315 ביה"ס להנדסאים 3
  א' 0811.0227.01 עבודה על סצינות פרופ' קנר רות
  עבודה מעשית ג 11:00 14:00 ב206 מכסיקו 3
  א' 0811.0227.01 עבודה על סצינות פרופ' קנר רות
  עבודה מעשית א 15:00 18:00 ב206 מכסיקו 3
  ב' 0811.0227.01 עבודה על סצינות פרופ' קנר רות
  עבודה מעשית ג 15:00 18:00 ב206 מכסיקו 3
  ב' 0811.0227.01 עבודה על סצינות פרופ' קנר רות
  עבודה מעשית א 12:00 15:00 ב206 מכסיקו 3
  א' 0811.2408.01 תנועה וריקוד לשחקנים גב' דיימונד ריבי
  עבודה מעשית ה 12:00 14:00 א207 מכסיקו 2
  ב' 0811.2408.01 תנועה וריקוד לשחקנים גב' דיימונד ריבי
  עבודה מעשית ב 14:00 16:00 א207 מכסיקו 2
  א' 0811.0229.01 הבעה קולית בדיבור ובשירה גב' רייזמן שושנה
  עבודה מעשית ד 12:00 15:00 317 ביה"ס להנדסאים 3
  ב' 0811.0229.01 הבעה קולית בדיבור ובשירה גב' רייזמן שושנה
  עבודה מעשית ה 10:00 14:00 א207 מכסיקו 4
  א' 0811.0233.01 קול גב' אופנהיים מיכל
  עבודה מעשית ה 09:00 11:00 317 ביה"ס להנדסאים 2
  ב' 0811.0234.01 דיבור ושפה מר זיו זהר מאיר
  עבודה מעשית ג 09:00 12:00 315 ביה"ס להנדסאים 3
 • *סמסטר א' פרוייקט צ'כוב - 3 ש"ס איגור ברזין
 • שנה ג'
  מסלול חד חוגי - סה"כ 40 ש"ס
  10ש"ס חובה ; 8 ש"ס סמינרים;4 ש"ס שעורי הפקה;
  18 ש"ח שיעורים מעשיים
  דו-חוגי 18ש"ס
  4 ש"ס שעורי חובה;4 ש"ס סמינריון; 4 שעור הפקה;
  6 ש"ס שיעורים מעשיים
  שעורי חובה שנה ג' - מסגרת 106
  מסלול בימוי 40 ש"ס
  10ש"ס חובה ; 8 ש"ס סמינרים;4 ש"ס שעורי הפקה;
  18 ש"ח שיעורים מעשיים
  מסלול תיאטרון קהילתי 40 ש"ס*
  10ש"ס חובה ; 8 ש"ס סמינרים;4 ש"ס שעורי הפקה;
  18 ש"ח שיעורים מעשיים
  *תלמידי מסלול תיאטרון קהילתי -ניתן לברר באופן אישי לגבי
  קורסים מתוך מקבץ הוראה של ביה"ס לחינוך
  שעורי חובה מסגרת 106
  א' 0811.1233.01 רוח האוונגרד בתיאטרון המודרני:בין העממי לקיצוני ד"ר הררי דרור
  שיעור א 12:00 14:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0811.1240.01 אחרים בתיאטרון ובמופע הישראלי ד"ר הררי דרור
  שיעור ג 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
  ב' 0811.1545.01 מבט על תפקיד הצופה ד"ר בן - שאול דפנה
  שיעור א 14:00 16:00 213 מכסיקו 2
  אב 0811.1235.01 זרקור על הבמה: מבוא לתאורת במה מר פרידמן במבי עודד
  שיעור א 10:00 12:00 ב207 מכסיקו 4
  שעורי הפקה - מסגרת 450
 • *השיבוץ לשיעור ולהפקה יבוצע ע"י משרד ההפקות
 • 4 ש"ס שעורי הפקה -מסגרת 450
  א' 0811.0250.01 ניהול הפקה, ניהול הצגה וספר בימוי בתיאטרון האוניברסיטה מר אלון גיא
  שיעור ה 14:00 16:00 ג206 מכסיקו 2
  א' 0811.0250.01 שיבוץ בהפקות בימוי ב+ג עבודה מעשית ה 18:00 20:00 2
  ב' 0811.0251.01 ניהול הפקה, ניהול הצגה וספר בימוי בתיאטרון האוניברסיטה מר אלון גיא
  שיעור ב 16:00 18:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0811.0251.01 שיבוץ בהפקות בימוי ב+ג עבודה מעשית ה 16:00 18:00 2
 • *השיבוץ לשיעור ולהפקה יבוצע ע"י משרד ההפקות
 • א' 0811.0252.01 מעיצוב לביצוע בהפקות תיאטרון האוניברסיטה מר פרידמן במבי עודד
  שיעור ה 16:00 18:00 212 מכסיקו 2
  א' 0811.0252.01 שיבוץ בהפקות ב+ג עבודה מעשית ה 18:00 20:00 2
  ב' 0811.0253.01 מעיצוב לביצוע בהפקות תיאטרון האוניברסיטה מר פרידמן במבי עודד
  שיעור ה 16:00 18:00 01 קיקואין 2
  ב' 0811.0253.01 שיבוץ בהפקות שנים ב' + ג' עבודה מעשית ה 18:00 20:00 2
  שיעורים מעשיים* - מסגרת 107
  א' 0811.0814.01 תחביר הבימוי מר רול גדי
  עבודה מעשית ג 15:00 18:00 315 ביה"ס להנדסאים 3
  ב' 0811.0814.01 תחביר הבימוי מר רול גדי
  עבודה מעשית ד 15:00 18:00 315 ביה"ס להנדסאים 3
  אב 0811.0212.01 שמחק: קומדיה דל ארטה פרופ' בוקר יורם
  עבודה מעשית ד 09:00 12:00 א207 מכסיקו 6
  אב 0811.1010.01 פרויקט תיאטרון בקהילה ד"ר חן אלון
  עבודה מעשית ב 17:00 20:00 6
 • חובה למסלול קהלתי
 • מחייב השתתפות בסמינר תיאוריות של משחק ומופע פוליטי 0811024
 • יתקיים מחוץ לאוניברסיטה
 • א' 0811.1334.01 עבודת מעצב במאי בתיאטרון שלב א'*** מר צ'ך לוקאס
  עבודה מעשית ב 12:00 15:00 120 מכסיקו 3
  ב' 0811.1335.01 עבודת מעצב במאי בתיאטרון שלב ב'*** מר צ'ך לוקאס
  עבודה מעשית ג 14:00 17:00 א117 מכסיקו 3
 • *חובה לתלמידי בימוי (2 סמסטרים)
 • *חובה לתלמידי עיצוב במה שנה ג' תואר ראשון סמ' א'
 • *חובה לתלמידי עיצוב במה שנה ג' תואר שני סמ' ב'
 • א' 0811.1488.01 יסודות הבימוי גב' קרמסקי יעל
  עבודה מעשית ד 15:00 18:00 ב206 מכסיקו 3
  ב' 0811.1488.01 יסודות הבימוי גב' קרמסקי יעל
  עבודה מעשית ה 10:00 13:00 ב206 מכסיקו 3
  סמינרים - מסגרת 303
  א' 0811.0215.01 מופע הריק: עיונים בתיאטרון מאיין ד"ר בן - שאול דפנה
  סמינר א 14:00 18:00 209 מכסיקו 4
  א' 0811.0244.01 שיקספיר ותרבות חזותית ד"ר מלכא ליאורה
  סמינר ג 10:00 14:00 212 מכסיקו 4
  א' 0811.0246.01 תיאטרון משנה מציאות ד"ר הררי דרור
  סמינר ד 14:00 18:00 א119 מכסיקו 4
 • הסמינר מחייב השתתפות בקורס פרויקט תיאטרון קהילתי 08111010
 • סמינר עיוני ומעשי
 • הסמינר יתקיים מחוץ לאוניברסיטה
 • ב' 0811.0247.01 קומדיה: דרמה ,תיאוריה, פרשנות ד"ר שלגו שלומית
  סמינר ד 10:00 14:00 328 ביה"ס להנדסאים 4
  ב' 0680.4218.01 חנוך לוין: על גופניות, כוח וזהות ד"ר דנה אולמרט
  סמינר ה 10:00 14:00 458 חדר עיון ע"ש גילמן
  א' 0821.3713.01 אמנות ואידיאולוגיה במודרניזם של המאה ה-20 ד"ר ארונוב איגור
  סמינר ד 12:00 16:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0821.3737.01 מחשבות על צילום: ארכיון, עדות, זהות ד"ר מיימון ורד
  סמינר ה 16:00 20:00 200 מכסיקו 4