החוג לאמנות התיאטרון - תשע"ז
המסלול היישומי MFA עם פרוייקט גמר - שחקן יוצר

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
א' 0811.1006.01 הדרכת בטיחות עבודה מעשית
 • **קורס בטיחות. יתקיים ימים ספורים לפני פתיחת
 • **שנת הלימודים נוכחות חובה. השתתפות בקורס היא תנאי קדם
 • **להשתתפות בשעורי ההפקה.
 • סמינרים מסגרת 602
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  א' 0811.4045.01 הדיאלוג של בקט עם האמנויות הפלסטיות ד"ר רז-דגני אירית
  סמינר ד 14:00 16:00 02 קיקואין 4
  א' 0811.4047.01 גוף, חיות, מופע ד"ר הררי דרור
  סמינר א 14:00 18:00 120 מכסיקו 4
  א' 0687.4441.01 מפולחן לקורוסאווה:התיאטרון והקולנוע היפניים ומה שבינהם פרופ' סרפר צביקה
  סמינר ה 10:00 14:00 262 גילמן
  ב' 0811.4050.01 יוצרות בקדמת הבמה פרופ' לב אלג'ם שולי
  סמינר א 10:00 14:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0811.4046.01 דת וחילון בתיאטרון: ימי הביניים והתיאטרון המודרני ד"ר להבי שרון
  סמינר ד 16:00 20:00 212 מכסיקו 4
  ב' 0811.4048.01 אתר המופע: מופעים תלויי-מקום ושיח המרחב ד"ר בן - שאול דפנה
  סמינר א 14:00 16:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0811.4051.01 פסטיבל עכו ד"ר שם-טוב נפתלי
  סמינר ד 10:00 14:00 200 מכסיקו 4
  א' 0811.4049.01 קולוקויום פרופ' לב אלג'ם שולי
  קולוק' ד 14:00 16:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0811.4049.01 קולוקויום פרופ' לב אלג'ם שולי
  קולוק' ד 14:00 16:00 212 מכסיקו 2
  שיעורי התמחות שנה א - מסגרת 614
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  א' 0811.0220.01 תיאטרון סיפור פרופ' קנר רות
  עבודה מעשית א 18:00 21:00 ב206 מכסיקו 3
  א' 0811.0220.01 תיאטרון סיפור פרופ' קנר רות
  עבודה מעשית ג 11:00 14:00 ב206 מכסיקו 3
  ב' 0811.0220.01 תיאטרון סיפור פרופ' קנר רות
  עבודה מעשית א 18:00 21:00 ב206 מכסיקו 3
  ב' 0811.0220.01 תיאטרון סיפור פרופ' קנר רות
  עבודה מעשית ג 12:00 15:00 ב206 מכסיקו 3
  ב' 0811.1025.01 עבודת שחקן במאי מר תבורי דורון
  עבודה מעשית ב 10:00 14:00 א207 מכסיקו 4
  שיעורי התמחות שנה ב - מסגרת 614
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  ב' 0811.4313.01 פרויקטים מתקדמים במשחק גב' קרמסקי יעל
  פרופ' קנר רות
  עבודה מעשית ב 08:00 12:00 4
  א' 0811.4228.01 עיצוב ליוצרי תיאטרון פרופ' גורצקי מרים
  עבודה מעשית א 10:00 13:00 02 קיקואין 3
  ב' 0811.4228.01 עיצוב ליוצרי תיאטרון פרופ' גורצקי מרים
  עבודה מעשית ב 16:00 19:00 213 מכסיקו 3
  א' 0811.4038.01 מכניזם של מופע גב' קרמסקי יעל
  עבודה מעשית ד 15:00 19:00 ב206 מכסיקו 4