החוג לאמנות התיאטרון - תשע"ז
שנה ג' - מסלול קהילתי

שיעורי יסוד
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
א' 0811.1233.01 רוח האוונגרד בתיאטרון המודרני:בין העממי לקיצוני ד"ר הררי דרור
שיעור א 10:00 12:00 א119 מכסיקו 2
ב' 0811.1240.01 אחרים בתיאטרון ובמופע הישראלי ד"ר הררי דרור
שיעור ג 14:00 16:00 213 מכסיקו 2
ב' 0811.1545.01 מבט על תפקיד הצופה ד"ר בן - שאול דפנה
שיעור א 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
אב 0811.1235.01 זרקור על הבמה: מבוא לתאורת במה מר פרידמן במבי עודד
שיעור ב 10:00 12:00 ב207 מכסיקו 4
שיעורי הפקה
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
א' 0811.1013.01 שעור הפקה 1 מר פרידמן במבי עודד
שיעור ה 16:00 20:00 212 מכסיקו 4
א' 0811.1014.01 שעור הפקה 2 מר ברעוז גד
שיעור ה 16:00 20:00 209 מכסיקו 4
ב' 0811.1015.01 שעור הפקה 3 מר פרידמן במבי עודד
שיעור ה 16:00 20:00 213 מכסיקו 4
ב' 0811.1016.01 שעור הפקה 4 מר ברעוז גד
שיעור ה 16:00 20:00 01 קיקואין 4
שיעורים מעשיים
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
אב 0811.0818.01 פרויקט תיאטרון בקהילה ד"ר חן אלון
עבודה מעשית ב 17:00 20:00 6
א' 0811.1342.01 מבוא לעיצוב לבימאים מר צ'ך לוקאס
עבודה מעשית ב 12:00 15:00 120 מכסיקו 3
ב' 0811.1342.01 מבוא לעיצוב לבימאים מר צ'ך לוקאס
עבודה מעשית ג 16:00 19:00 ג206 מכסיקו 3
א' 0811.1488.01 יסודות הבימוי גב' קרמסקי יעל
עבודה מעשית ה 12:00 15:00 315 ביה"ס להנדסאים 3
ב' 0811.1488.01 יסודות הבימוי גב' קרמסקי יעל
עבודה מעשית א 16:00 19:00 315 ביה"ס להנדסאים 3
סמינרים
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
א' 0811.0241.01 מופע הרפלקסיבי:התיאטרון של נרקיס ואכו ד"ר בן - שאול דפנה
סמינר א 14:00 18:00 209 מכסיקו 4
א' 0811.0238.01 דמויות שקספיריות: פעולה, דימוי ופוליטיקה של זהויות ד"ר מלכא ליאורה
סמינר ג 10:00 14:00 212 מכסיקו 4
א' 0811.0240.01 ארטיביזם; משחקים שינוי חברתי ד"ר חן אלון
סמינר ד 12:00 16:00 120 מכסיקו 4
א' 0811.0239.01 דרמה קלאסית ותיאטרון ניסיוני בישראל ד"ר להבי שרון
סמינר ד 16:00 20:00 203 דן-דוד 4
ב' 0811.0235.01 קווי שבר בתיאטרון היידי ד"ר ליפשיץ יאיר
סמינר ב 12:00 16:00 213 מכסיקו 4
ב' 0811.0236.01 תיאטרון לפנים ד"ר הררי דרור
סמינר ג 10:00 14:00 120 מכסיקו 4
ב' 0811.0237.01 ייצוגי מלחמה בתיאטרון המודרני, טקסט דרמטי בקונטקסט אידאולוגי ד"ר שלגו שלומית
סמינר ד 12:00 16:00 317 ביה"ס להנדסאים 4