החוג לאמנות התיאטרון - תשע"ז
שנה ב' - מסלול בימוי

שיעורי יסוד
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
א' 0811.2136.01 תולדות הדרמה והתיאטרון מהמאה ה- 17 ועד איבסן ד"ר ליפשיץ יאיר
שיעור א 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
א' 0811.2137.01 מבוא לתיאטרון המודרני ד"ר הררי דרור
שיעור ד 10:00 12:00 213 מכסיקו 2
א' 0811.0228.01 דרמטורגיה לבמה מר אבנרי עירא
שיעור א 12:00 14:00 211 מכסיקו 2
ב' 0811.2138.01 תיאוריות וביקורת : תיאוריות לינגוויסטיות ומעבר להן ד"ר בן - שאול דפנה
שיעור ד 08:00 10:00 213 מכסיקו 2
ב' 0811.2100.01 תיאוריות וביקורת : גישות תרבותיות-חברתיות ד"ר ליפשיץ יאיר
שיעור ב 10:00 12:00 209 מכסיקו 2
ב' 0811.1343.01 מבוא לתיאטרון הפוסט מודרני ד"ר הררי דרור
שיעור א 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
ב' 0811.0219.01 על הבמה! מחזאות עולמית במאה העשרים ואחת ד"ר להבי שרון
שיעור א 12:00 16:00 212 מכסיקו 4
ב' 0811.1073.01 קריאה בקלאסיקות של הדרמה*** ד"ר ליפשיץ יאיר
שיעור א 08:00 10:00 213 מכסיקו 2
 • ***מחליף את הקורס קריאה ביצירות מופת-לא ניתן להרשם לקורס פעמ
 • שיעורי הפקה
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  א' 0811.1013.01 שעור הפקה 1 מר פרידמן במבי עודד
  שיעור ה 16:00 20:00 212 מכסיקו 4
  א' 0811.1014.01 שעור הפקה 2 מר ברעוז גד
  שיעור ה 16:00 20:00 209 מכסיקו 4
  ב' 0811.1015.01 שעור הפקה 3 מר פרידמן במבי עודד
  שיעור ה 16:00 20:00 213 מכסיקו 4
  ב' 0811.1016.01 שעור הפקה 4 מר ברעוז גד
  שיעור ה 16:00 20:00 01 קיקואין 4
  שיעורים מעשיים
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  א' 0811.1239.01 בימוי באמצעות פרוטוקולים של בתי משפט פרופ' הניג אופירה
  עבודה מעשית ב 16:00 19:00 121 מכסיקו 3
  ב' 0811.1239.01 בימוי באמצעות פרוטוקולים של בתי משפט פרופ' הניג אופירה
  עבודה מעשית ב 16:00 19:00 121 מכסיקו 3
  א' 0811.0815.01 עבודה בחלל-פעולה ותנועה גב' גודר יסמין
  עבודה מעשית ב 12:00 15:00 א207 מכסיקו 3
  א' 0811.1359.01 סצינה דרמטית מהדף לבמה מר ניב רפי
  עבודה מעשית ג 14:00 17:00 121 מכסיקו 3
  ב' 0811.1018.01 חשיבה דרמטית-מניתוח טקסטואלי לביצוע בימתי מר ברגמן נמרוד
  עבודה מעשית ה 09:00 12:00 א207 מכסיקו 3
  ב' 0811.1487.01 כתיבה פרופ' קינר גד
  עבודה מעשית ג 14:00 17:00 120 מכסיקו 3
  סמינרים
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  א' 0811.0241.01 מופע הרפלקסיבי:התיאטרון של נרקיס ואכו ד"ר בן - שאול דפנה
  סמינר א 14:00 18:00 209 מכסיקו 4
  א' 0811.0238.01 דמויות שקספיריות: פעולה, דימוי ופוליטיקה של זהויות ד"ר מלכא ליאורה
  סמינר ג 10:00 14:00 212 מכסיקו 4
  א' 0811.0240.01 ארטיביזם; משחקים שינוי חברתי ד"ר חן אלון
  סמינר ד 12:00 16:00 120 מכסיקו 4
  א' 0811.0239.01 דרמה קלאסית ותיאטרון ניסיוני בישראל ד"ר להבי שרון
  סמינר ד 16:00 20:00 203 דן-דוד 4
  ב' 0811.0235.01 קווי שבר בתיאטרון היידי ד"ר ליפשיץ יאיר
  סמינר ב 12:00 16:00 213 מכסיקו 4
  ב' 0811.0236.01 תיאטרון לפנים ד"ר הררי דרור
  סמינר ג 10:00 14:00 120 מכסיקו 4
  ב' 0811.0237.01 ייצוגי מלחמה בתיאטרון המודרני, טקסט דרמטי בקונטקסט אידאולוגי ד"ר שלגו שלומית
  סמינר ד 12:00 16:00 317 ביה"ס להנדסאים 4