החוג לאמנות התיאטרון - תשע"ז
שנה א' - מסלול קהילתי

שיעורי יסוד
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
א' 0811.1006.01 הדרכת בטיחות עבודה מעשית
 • **קורס בטיחות. יתקיים ימים ספורים לפני פתיחת
 • **שנת הלימודים נוכחות חובה. השתתפות בקורס היא תנאי קדם
 • **להשתתפות בשעורי ההפקה.
 • א' 0811.1200.01 תולדות הדרמה והתיאטרון:יוון ורומא ד"ר שלגו שלומית
  שיעור ב 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0811.1323.01 תרגיל חובה בתולדות התיאטרון יוון ורומא גב' ענבר ליהיא
  תרגיל ב 14:00 16:00 01 קיקואין 2
  א' 0811.1323.02 תרגיל חובה בתולדות התיאטרון יוון ורומא גב' להב יעל
  תרגיל ד 12:00 14:00 213 מכסיקו 2
  א' 0811.1149.01 קריאת מחזות ד"ר בן - שאול דפנה
  שיעור ד 08:00 10:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0811.1072.01 כתיבה אקדמית ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור ב 08:00 10:00 213 מכסיקו 2
  א' 0811.1096.01 מבוא לניהול הפקה מר ברעוז גד
  שיעור ה 14:00 16:00 01 קיקואין 2
  א' 0811.2202.01 מבוא לתיאטרון היהודי והעברי ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור ב 12:00 14:00 209 מכסיקו 2
  א' 0811.1193.01 שיטות מחקר של האירוע התיאטרוני ד"ר בן - שאול דפנה
  שיעור ד 10:00 12:00 120 מכסיקו 2
 • ***צפייה בהצגות + כתיבה
 • ב' 0811.1195.01 תולדות התיאטרון: ימי הביניים והרנסנס ד"ר מלכא ליאורה
  שיעור ג 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0811.1215.01 תיאטרון, חברה,קהילה ד"ר חן אלון
  שיעור ד 10:00 12:00 01 קיקואין 2
  ב' 0811.1134.01 מבוא לתיאטרון הישראלי והפלסטיני ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור א 10:00 12:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0811.1007.01 תיאוריות בימוי ד"ר משה פרלשטיין
  שיעור א 08:00 10:00 120 מכסיקו 2
  שיעורי הפקה
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  א' 0811.1013.01 שעור הפקה 1 מר פרידמן במבי עודד
  שיעור ה 16:00 20:00 212 מכסיקו 4
  א' 0811.1014.01 שעור הפקה 2 מר ברעוז גד
  שיעור ה 16:00 20:00 209 מכסיקו 4
  ב' 0811.1015.01 שעור הפקה 3 מר פרידמן במבי עודד
  שיעור ה 16:00 20:00 213 מכסיקו 4
  ב' 0811.1016.01 שעור הפקה 4 מר ברעוז גד
  שיעור ה 16:00 20:00 01 קיקואין 4
  שיעורים מעשיים
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  א' 0811.1351.01 משחק :מטקסט עצמי לעצמי כטקסט פרופ' לב אלג'ם שולי
  עבודה מעשית ג 10:00 13:00 121 מכסיקו 3
  ב' 0811.1351.01 משחק: מטקסט עצמי לעצמי כטקסט פרופ' לב אלג'ם שולי
  עבודה מעשית ג 12:00 15:00 121 מכסיקו 3
  אב 0811.0818.01 פרויקט תיאטרון בקהילה ד"ר חן אלון
  עבודה מעשית ב 17:00 20:00 6